noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto levererar nästa generation IT-service till Stockholms stad

28 november 2017

Tieto har tecknat avtal med Stockholms stad efter tilldelningsbeslut avseende upphandlingen av gemensam IT-service för stadens förvaltningar och bolag. Upphandlingen omfattar arbetsplatstjänster, server- och applikationsdrift, samt service desk. Avtalet gäller till och med den 31 december 2023 med möjlighet till förlängning i upp till sex år.

Avtalet är ett led i stadens arbete för att nå visionen om att Stockholm ska bli världens smartaste stad till år 2040. En viktig del i detta arbete är en modern IT-infrastruktur och tillgång till digitala verktyg och tjänster som svarar mot medarbetarnas behov.

– Det är glädjande att vi nu tillsammans med Tieto kan starta arbetet med att införa nästa generation IT-service till stadens förvaltningar och bolag. Att vi nu får en modern IT-service på plats är en viktig del i Stockholms stads digitaliseringsarbete, säger Ann Hellenius, it-direktör i Stockholms stad.

– Stockholms stad har höga ambitioner och lägger stort fokus på digitalisering med en rad satsningar för att bygga en smart och hållbar stad. Vi är mycket stolta över att få vara med på den resan och bidra till att utveckla verksamheten så att staden ska kunna erbjuda de bästa tjänsterna till sina medarbetare och invånare, säger Mats Brandt, chef för offentlig sektor på Tieto i Sverige.

För mer information, besök Tietos hemsida: www.tieto.com/investors/ir-news 

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Mats Brandt, chef för offentlig sektor Tieto Sverige
Telefon: +46 70 530 33 25,
mats.brandt@tieto.com

Kia Haring, global kommunikationschef, Tieto
telefon: +358 40 765 37 00,
kia.haring@tieto.com

Anette Brifalk, enhetschef Digital kommunikation, Stadsledningskontorets avdelning för digital utveckling, Stockholms stad
Telefon: +46 76 122 95 95,
anette.brifalk@stockholm.se 

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn