noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto hjälper Haninge kommun att digitalisera verksamheten med moderna IT-arbetsplatser

09 november 2017

Haninge kommun har valt Tieto som leverantör av användarnära IT-tjänster. Avtalet innebär att Tieto levererar IT-arbetsplatser som ska underlätta arbetet för både elever och kommunens administrativa personal. 

De nya lösningarna ska stödja Haninge kommuns övergripande digitaliseringsstrategi genom att effektivisera nuvarande arbetsprocesser och ge anställda bättre möjlighet att kommunicera med medborgare där dessa befinner sig. Avtalet, som träder i kraft den 31 mars 2018, är värt totalt 32 miljoner kronor och löper över två år, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

– Haninge kommun måste finnas där näringsliv och medborgare vill nå oss, och därför behövs moderna IT-lösningar som säkerställer att vi kan leverera digitala tjänster på ett sätt som är både socialt och ekonomiskt hållbart. Med det här avtalet förbättrar vi kommunens möjligheter att erbjuda de tjänster som medborgare förväntar sig utan höjda kostnader, säger Magnus Strömberg, operativ IT-chef på Haninge kommun. 

Avtalet omfattar IT-arbetsplatser och hårdvara till kommunens 4,400 medarbetare samt vissa skolor. Tieto levererar drifttjänster, utskriftstjänster och mediautrustning till mötesrum medan leveransen av hårdvara sker via en partner.

Upphandlingen skedde efter att Haninge fattade beslut under 2016 om att modernisera sin IT-infrastruktur för att säkerställa effektivitet, kvalitet och hållbarhet.

– Haninge är idag en av våra allra största kunder inom kommunsektorn. Vi är väldigt stolta över att ha fått förnyat förtroende att stödja deras digitaliseringsresa, nu även inom skolan. Haninge har en väldigt tydlig strategi för att använda IT-tjänster på ett sätt som främjar medborgarna, och Tieto ser fram emot att hjälpa kommunen att uppfylla sina mål, säger Mats Brandt, chef offentlig sektor, Tieto Sverige.

För mer information, kontakta:

Mats Brandt, chef offentlig sektor, Tieto Sverige
tel: 070 530 3325, e-post: mats.brandt@tieto.com

Magnus Strömberg, operativ IT-chef, Haninge kommun
Tel: 08-606 80 80, e-post: magnus.stromberg@haninge.se

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se 

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn