noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TietoEVRYs åtgärder för att bemöta Corona-pandemin

13 mars 2020

TietoEVRY följer noga utvecklingen av den globala COVID-19-pandemin. Flera försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa löpande drift, skydda anställdas hälsa och för att förhindra att viruset sprider sig i samhället. 

I slutet av januari inrättade TietoEVRY en global arbetsgrupp för att övervaka den globala utvecklingen, ansvara för nödvändiga försiktighetsåtgärder och initiativ för att säkerställa den dagliga leveransen. Dessutom övervakar lands-team den lokala utvecklingen, samt följer och implementerar beslut efter myndigheternas riktlinjer i varje land. Landsteamen tillsammans med globala affärsteam säkerställer att gemensamma system finns tillgängliga. Kundspecifika tjänster hanteras inom respektive kontinuitetsplan för att garantera tillgängligheten till berörda tjänster. 

TietoEVRYs högsta prioritet är att skydda våra anställdas hälsa, samt att säkerställa löpande drift av våra funktioner och tjänster. Vi ser till att våra riskanalyser är uppdaterade och att nödvändiga åtgärder vidtas för att säkra personalförsörjning; drift av våra datacenter, service desk, plattformar och leveranser till våra kunder. 

Som en säkerhetsåtgärd uppmuntrar vi våra anställda att anordna digitala möten. Vi har också infört resebegränsningar inom hela företaget. Vi gör detta för att begränsa smittorisken bland anställda, såväl som för våra kunder och inom samhället i stort.  

Vi utvärderar kontinuerligt riskerna och vidtar nödvändiga åtgärder för att minimera eventuell påverkan på våra tjänster och leveranser, till följd av Coronaviruset.

I utmanande tider som denna måste vi arbeta tillsammans och vidta åtgärder för att begränsa spridningen av viruset och därmed minimera effekterna för våra anställda och samhället i stort. 

För mer information, vänligen kontakta: 
TietoEVRY Newsdesk, news@tietoevry.com 

 

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn