noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Är 360° Training det nya hemliga vapnet för idrottscoaching?

Liten ansträngning för att få mycket information som stöd för den dagliga träningen.

29 augusti 2023

Dataanalytikerna Topias Koukkula och Pietari Outinen arbetar med att analysera idrottsdata, men de vet också hur användbar samma data kan vara för enskilda idrottare och tränare. Vilka möjligheter erbjuder 360° Training, som Finlands olympiska kommitté har utvecklat tillsammans med Tietoevry för idrottscoaching?

I början av 2023 skapade både Helsingfors Olympiska träningscenter Urhea och Finlands Olympiska Kommitté nya dataanalytikertjänster. Urhea anställde Pietari Outinen, civilingenjör i idrottsvetenskap, och den olympiska kommittén anställde Topias Koukkula, som utexaminerades som civilingenjör i statistik på våren.


Både Outinen och Koukkula har en bakgrund inom friidrott. Outinens huvudsport var stavhopp och Koukkulas huvudsport är tresteg. Outinens avslutade sin karriär som idrottare 2021, men han har varit aktiv inom coachning sedan 2017. Koukkula tävlar fortfarande vid sidan av arbetet.

Vi frågade Outinen och Koukkula om deras erfarenheter av 360° Training i egenskap av idrottare, tränare och dataanalytiker. Systemet skapades som ett resultat av flera års samarbete mellan Finlands olympiska kommitté och Tietoevry. Det består av en app för idrottare och tränare samt en plattform som bland annat analytiker kan använda för att analysera data.

Liten ansträngning för att få mycket information som stöd för den dagliga träningen

Tietoevrys mål har varit att göra systemet så enkelt att använda som möjligt för både idrottare och tränare. Enligt Koukkula och Outinen har målet uppnåtts.

– Idrottaren behöver bara en sportklocka eller en liknande enhet. Efter att ha kopplat sportklockan till 360° Training behöver man bara komma ihåg att registrera sina egna träningspass och synkronisera enheten. De behöver inte ens fylla i en träningsdagbok, säger Koukkula och beskriver hur han använder systemet.

Koukkula fungerar som sin egen tränare och använder 360° Training för att analysera sin träning.

– Den grundläggande analysvyn ger information om hjärtfrekvensvariation, mängden sömn och så vidare. Dessa enskilda indikatorer ger mycket information om återhämtning. Information om återhämtning är viktig i alla sporter, eftersom återhämtningen har stor inverkan på prestationsförmågan.

Koukkula säger att det är viktigt att systemet erbjuder korrekt data från olika källor på individnivå.

– Systemet visar snabbt och enkelt både tränings- och återhämtningsdata, och du kan jämföra det med dina egna tidigare data istället för att bara behöva förlita dig på referensvärden som erbjuds av en övervakningsenhet eller på dina egna känslor.

Bättre coachningsbeslut med data

Outinens uppgift på Urhea är att stödja tränarnas arbete inom olika idrotter med hjälp av data. Han säger att 360° Training kan gynna både idrottaren och tränaren på många sätt.

– Ur tränarens synvinkel är den största fördelen att du kan se all information rörande idrottaren på ett ställe och i realtid. Det hjälper dig att fatta rätt coachningsbeslut.

– Tränaren kan snabbt se både data från enheten och idrottarens egen utvärdering av sin situation. Vyn ger tränarna en användbar uppsättning med information som hjälper dem att bestämma om en idrottare ska träna som planerat eller om dagens situation kräver några ändringar i programmet.

– Coaching bygger främst på interaktionen mellan tränaren och idrottaren. När de båda har samma data till sitt förfogande blir interaktionen lättare och de kan fokusera på rätt saker. Data gör det möjligt för tränaren att lära känna idrottarna bättre.

– Ur idrottarens synvinkel kan data hjälpa dem att lära känna den egna kroppen bättre, så de lär sig hur den reagerar på olika stimuli, säger Outinen.

Systematisk datainsamling ger flera fördelar

Outinen och Koukkula tror att 360° Training har både omedelbara och långsiktiga fördelar.

– De omedelbara fördelarna syns i både idrottarens och tränarens vardag. Större fördelar kan uppnås när data samlas in systematiskt under hela träningssäsongen, säger Outinen.

– Olika sporter har olika behov när det gäller vilka variabler som ska spåras under säsongen. Pulsbaserad övervakning är vanligare i uthållighetssporter, medan många styrkesporter och explosiva sporter använder olika fälttester och motoriska kontrollövningar som sprintar, hopp och kast för att bedöma neuromuskulär prestationsförmåga. Med 360° Training kan du övervaka testresultatens framsteg tillsammans med pulsdata och idrottarnas egna utvärderingar, vilket gör systemet till ett mångsidigt verktyg för olika idrottsgrenars behov.
Enligt Koukkula borde uppföljningsdata systematiskt samlas in under minst ett år för att man ska kunna dra nytta av systemets långsiktiga fördelar.

– När du har data för hela träningssäsongen till ditt förfogande kan du se ganska bra hur idrottaren har utvecklats under året. Det långsiktiga målet är att data inte bara ska kunna användas för att analysera nuläget och det förflutna bättre än tidigare, utan också för att förutsäga framtiden.

Outinen tror att de flesta coacher förstår betydelsen av data i coaching.

– I vardagscoachingen finns det kanske fortfarande en viss tröskel innan en tränare börjar leta efter nya verktyg och lär sig nya system. När vi väl har lyckats sänka den tröskeln är jag säker på att alla kommer att känna igen de möjligheter som data skapar.

Fler användare, mer data

Tietoevry och den olympiska kommittén ser 360° Training som en del av elitidrottens bredare datastrategi.

– Systemet är ett resultat av flera elitidrottsexperters djupa kunskap och långsiktiga arbete under flera år, säger Teemu Ekola, som är chef för datadrivna applikationer på Tietoevry och ansvarar för utvecklingen av systemet.

– Det har varit fantastiskt att få vara med och utveckla ett system som framför allt hjälper tränare, men även idrottare, i deras dagliga arbete. På sikt ger systemet oss också möjlighet att samla en stor informationsresurs, vilket bidrar till elitidrottsforskningen. Detta kräver dock en mer omfattande och långsiktig användning av systemet.

– För närvarande hittas de flesta användarna på det olympiska träningscentret Vuokatti-Ruka. På det olympiska träningscentret Urhea, som fokuserar på sommarsporter, har systemet i snabb takt implementerats under sommaren 2023.

Att utveckla 360° Training är viktigt för Ekola och hela Tietoevry-teamet, inte bara som en arbetsuppgift utan också av personliga skäl.

– Som sportfantast är det mycket givande för mig att få använda mitt eget professionella kunnande för att skapa en produkt som denna, som även tjänar det större målet att hjälpa elitidrottare att nå framgång i världen, säger Ekola.

Ytterligare information:
Elitidrottare och tränare i Finland använder redan 360° Training. I Finland är systemet tillgängligt för ditt idrottsförbund och din idrottsförening: kontakta Juha Saapunki, chef för digitala tjänster vid Finlands Olympiska Kommitté. 360° Training kan även fås utanför Finland. Kontakta Tietoevrys Teemu Ekola vid intresse: Teemu Ekola


Läs mer om Tietoevry Care

Intervjuade:

 

topias-koukkula.jpg Pietari Outinen 13.jpg Teemu_Ekola_TietoEVRY (2).jpg

Topias Koukkula
Dataanalytiker

Finlands olympiska kommitté

Pietari Outinen
Dataanalytiker

Helsingfors olympiska träningscenter – Urhea

Teemu Ekola
Chef för datadrivna applikationer

Tietoevry

Vill du veta mer?

Teemu Ekola

Head of Data-driven Applications

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn