noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Innovation med HMI³ - Industry 4.0 i praktiken hos Mondi

Mondi Syktyvkar använder Tietos innovativa lösning HMI³ (Holistic Manufacturing Intelligence).

”Mondi Syktyvkar är integrerat till 100 % och därmed har vi en komplex produktionscykel från avverkning till leverans av färdiga produkter – papper, kartong och massa – till våra kunder. Innovationer som HMI³ från Tieto stöder en effektiv hantering av alla processer”, säger Klaus Peller, verkställande direktör på Mondi Syktyvkar.

Mondi tillverkar produkter och tjänster som är mer innovativa än vad man kanske skulle kunna förvänta sig. Man strävar efter att öka effektiviteten och använda den allra senaste tekniken när man utvecklar och marknadsför sina smarta produkter. Därför jobbar Mondi med strategiska partners, leverantörer och forskningsinstitut som kan förutse nya teknologier och erbjuda produkter och tjänster med spjutspets.

Mondi är en global förpacknings- och papperstillverkare med omkring 25 000 anställda i fler än 30 länder. Mondis bruk i Syktyvkar är en av de största massa- och papperstillverkarna i Ryssland.

"En fortlöpande uppgradering av produktionsanläggningar och en teknisk upprustning är ett par strategiska punkter i Mondi Syktyvkars utveckling", säger Peller.

Införandet av smarta tekniska lösningar hjälper Mondi att öka kundnöjdheten ytterligare tack vare den höga kvaliteten på de producerade varorna och en pålitlig leveranskedja. Det bidrar till att man håller sig uppdaterad om kundernas behov varje dag.

I det här kundcaset kan du bland annat läsa:

  • Hur Mondi säkrar sin långsiktiga position som marknads- och kostnadsledare med hjälp av en innovativ Industry 4.0-lösning som är centrerad kring HMI³ från Tieto.
  • Hur Mondi Syktyvkar optimerar och styr wood2paper-värdekedjan med hjälp av intelligent, internationell sammanlänkning av alla sina system.
  • Hur hela produktionsprocessen har virtualiserats med hjälp av dataanalyser, big data och kognitiv intelligens.Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn