noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Špičky energetického světa se sešly v Tietoevry

Jak vypadalo Energy Industry Forum 2023?

27 října 2023

V novém a příjemném prostředí budovy Organica, společnosti Tietoevry se v rámci Energy Industry Forum 2023 sešli přední představitelé energetických společností ČR, aby se společně zamysleli nad budoucími směry moderní energetiky.

Energy Industry Forum 2023 se neslo v klidné a přátelské atmosféře, na které má velký podíl i prostředí nového sídla společnosti Tietoevry, které si účastníci velmi pochvalovali. Za Tietoevry akci zahájili Czech country manager Petr Lukasík a Jan Uherek - Energy and Utility business developer a hlavní organizátor akce.

V dopoledním bloku bylo možné shlédnout Úvod do problematiky poskytování podpůrných služeb (SVR) v podání pana Martina Kašáka, ředitele sekce energetického trhu ve společnosti ČEPS. Následovala prezentace Martina Halaty, který zde představil produkt DES (Distributed Energy System), softwarový systém určený pro obchodníky a distributory elektřiny, který umí spojovat mikrovýrobny a menší elektrárny do velké virtuální elektrárny. Třetím prezentujícím v dopolední části byl pan Juraj Žák, zástupce norského výrobce baterií Pixii. Představil velkokapacitní bateriový systém "BESS". Velmi působívá byla prezentace baterií pro energetickou komunitu v Austrálii.

Po krátké pauze na oběd akce pokračovala prezentací ČEZ ENERGO. Společnost zastoupena panem Martinem Václavkem představila největší baterii v ČR, určenou pro trh FCR. Baterie o kapacitě 10 MWh je umístěna v areálu Vítkovic. Za pultík se poté vrátili zástupci Tietoevry, tentokrát Vladimír Kluska a Stanislav Žabka. Jejich prezentace byla o PAS (Process Automation Suite), což je systém navržený speciálně pro distributory elektřiny. Tento blok přednášek ukončili Jakub Horňák a Martin Vicher s představením NMA (Network Management Automation), tedy softwarem pro návrh a správu elektrických sítí.

Poslední část fóra se konala ve vědecko-technologickém centru v DOV, kde společnost Vítkovice Cylinders v zastoupení p. Vladislavem Smržem představila možnosti výroby, ukládání a transportu vodíku.

Věříme, že účast na Energy Industry Forum 2023 byla pro všechny zúčastněné přínosem a budeme se těšit na pokračování dalších ročníků.

Poděkování patří paní Zuzaně Springlové, vedoucí provozu Světa techniky v DOV, p. Kryštofovi Sladkému, ze společnosti Auto Heller, p. Kamilovi Klapcovi ze společnosti Volkswagen Financial Services, kteří představili v rámci fóra nové elektromobily ID.Buzz.

Tietoevry Industry, Energy & Utilities

------------------------------------------------------------------------------------

 

In the new and pleasant environment of Tietoevry's Organica building, the Energy Industry Forum 2023 brought together leading representatives of the country's energy companies to reflect on the future directions of the modern energy industry.

The Energy Industry Forum 2023 was held in a calm and friendly atmosphere, largely due to the environment of Tietoevry's new headquarters, which was highly appreciated by the participants. On behalf of Tietoevry, the event was opened by Czech country manager Petr Lukasík and Jan Uherek - Energy and Utility business developer and main organizer of the event.

In the morning session, it was possible to watch an introduction to the issue of providing balancing services (FCR , aFRR , mFRR) by Mr. Martin Kašák, Director of the Energy Market Section at ČEPS. This was followed by a presentation by Mr. Martin Halata, who introduced the product DES (Distributed Energy System), a software system designed for electricity traders and distributors, which can connect micro-generation plants and smaller power plants into a large virtual power plant. The third presenter in the morning session was Mr. Juraj Žák, a representative of the Norwegian battery manufacturer Pixii. He presented the large capacity battery system "BESS". Very impressive was the presentation of batteries for the energy community in Australia.

After a short break for lunch, the event continued with a presentation of ČEZ ENERGO. The company, represented by Mr. Martin Václavek, presented the largest battery in the Czech Republic, designed for the FCR market. The battery with a capacity of 10 MWh is located on the premises of Vítkovice. Then Tietoevry representatives, this time Vladimír Kluska and Stanislav Žabka, returned to the lectern. Their presentation was about PAS (Process Automation Suite), which is a system designed specifically for electricity distributors. This block of lectures ended with Jakub Horňák and Martin Vicher presenting NMA (Network Management Automation), a software for the design and management of electricity networks.

The last part of the forum took place in the Science and Technology Centre in DOV, where Vítkovice Cylinders, represented by Mr. Vladislav Smrž, presented the possibilities of hydrogen production, storage and transport.

We believe that participation in the Energy Industry Forum 2023 was beneficial for all participants and we look forward to the continuation of future editions.

Thanks to Ms. Zuzana Springlová, Head of the World of Technology in the DOV, Mr. Kryštof Sladký, from Auto Heller, Mr. Kamil Klapec from Volkswagen Financial Services, who presented the new ID.Buzz electric vehicles during the forum.

Tietoevry Industry, Energy & Utilities

Sdílet na Facebook Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedInu