noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevry Poland dołączyło do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności!

06 września 2023

Do oznacza bycie sygnatariuszem?

Z dniem 1. września 2023 r. Tietoevry Poland podpisało zobowiązanie o nazwie Karta Różnorodności (Diversity Charter). Jest to międzynarodowa inicjatywa, której patronuje Komisja Europejska, a która dotyczy wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy oraz stanowi deklarację organizacji, że zamierza ona działać na rzecz tworzenia i promocji różnorodności. Zobowiązanie jest także wyrazem gotowości firmy do zangażowania zarówno osób zatrudnionych jak i partnerów biznesowych oraz społecznych w swoje działania promujące różnorodność szeroko rozumianą różnorodność.

 

Historia inicjatywy w Polsce

Karta Różnorodności jest inicjatywą istniejącą w Polsce już od 11 lat i koordynowaną w naszym kraju przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Obecnie w gronie polskich pracodawców, którzy zobowiązali się do wypełniania jej zapisów (poprzez m.in. upowszechnianie i promowanie zarządzania różnorodnością) jest już ponad 320 podmiotów. Ich liczba stale rośnie – wynika to z coraz większego zainteresowania tematyką różnorodności, a na co kluczowy wpływ ma zwiększenie świadomości pracodawców dotyczące wymiernej wartości jaka płynie z kształtowania różnorodnego oraz inkluzywnego środowiska pracy. Obecna sytuacja ekonomiczna i społeczna także niejako wymusza na pracodawcach sprostanie kwestiom takim jak emigracja, wielokulturowość, zwiększenie zatrudnienia kobiet czy zatrudnianie osób w wieku 50+.

 

Profity

Uczestnictwo w projekcie jakim jest Karta Różnorodności to nie tylko zobowiązanie, ale i wiele korzyści. Poza wartością wizerunkową – zwiększeniem swojej atrakcyjności na rynku pracy oraz pozycjonowaniem się jako pracodawca przyjazny różnorodności – jest to udział w wielu dedykowanych inicjatywach, spotkaniach i konferencjach a także możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi organizacjami, które również dostrzegają w różnorodności ogromny potencjał rozwojowy i biznesowy.

 

Karta Różnorodności a Tietoevry

W Tietoevry jesteśmy tym bardziej dumni z udziału w inicjatywie, że różnorodność i inkluzywność są jednymi z najważniejszych elementów kształtujących naszą kulturę organizacyjną. Naszym zdaniem kluczem do innowacji jest zrozumienie odmiennych perspektyw właściwych dla osób reprezentujących różne środowiska. Skandynawskie dziedzictwo i wartości reprezentowane przez Tietoevry opierają się na przejrzystości i otwartości na wszelkie różnice.

Warto dodać, że jeden z naszych głównych równościowych celów na najbliższe lata dotyczy zwiększenia zatrudnienia kobiet w biznesie. Chcemy aby do 2026 roku 40% pracowników stanowiły kobiety, natomiast do 2050 r. podział płci wynosił 50/50.

W ostatnim czasie Tietoevry podjęło szereg inicjatyw promujących różnorodność oraz inkluzywność, koncentrując się zwłaszcza na roli kobiet. Były to między innymi: konferencja Być dziewczyną z IT organizowana w czerwcu 2023 r. w Szczecinie, poświęcona tematyce kobiet w branży informatycznej oraz trendowi przebranżawiania się. A także panel dyskusyjny Kobieca perspektywa w IT czy spotkania w szkołach mające na celu przybliżyć młodzieży różnorodne możliwości rozwoju w branży.

Warto jednak dodać, że różnorodność w Tietoevry to docenianie różnic i okazywanie szacunku każdemu - bez względu na tożsamość płciową, narodowość, religię, system przekonań, rasę, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, poglądy polityczne, przynależność do związków zawodowych lub pochodzenie społeczne czy etniczne.

Share on Facebook Tweet Share on LinkedIn