noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1 Play

Tietoevry Summer Academy: Telco

Aplikuj

Czym jest Summer Academy: Telco?

Tietoevry Summer Academy to cykl warsztatów mający na celu podniesienie kompetencji zawodowych zwiększających szanse na podjęcie pracy jako Software Developer C w komercyjnych projektach R&D w sektorze telekomunikacyjnym.
Zajęcia prowadzone będą przez ekspertów Tietoevry, którzy na co dzień pracują w projektach komercyjnych. 

W trakcie warsztatów Tietoevry Summer Academy: Telco wykorzystywane będą następujące narzędzia oraz technologie: język programowania C, Linux, Git, technologie 4G/5G. 

 • Rekrutacja/Rejestracja prowadzona będzie w okresie od 17 kwietnia do 6 maja 2024 r.
 • Zadanie rekrutacyjne realizowane będzie w dniach od 8 do 19 maja 2024 r.
 • 29 maja 2024 r.: informacja do osób, które zakwalifikowały się do programu
 • Szkolenia online: od 1 lipca do 1 października  2024 r. 

Fazy projektu

 • Rekrutacja prowadzona jest w okresie od 17 kwietnia do 6 maja 2024 r.

 • Zadanie rekrutacyjne realizowane będzie w dniach od 8 do 19 maja 2024.

 • Informacja o zakwalifikowanych osobach: 29 maja 2024 r.

 • Szkolenie on-line w wymiarze 40 godzin realizowane w następujących obszarach: języka programowania C oraz technologii 4G/5G. Szkolenia on-line prowadzone będę w dni powszednie w godzinach popołudniowych według ustalonego harmonogramu podanego do wiadomości Uczestników przed rozpoczęciem realizacji zajęć. Realizacja zajęć on-line przewidziana jest w terminie od 1 lipca 2024 r. do 1 października 2024 r. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji harmonogramu w trakcie trwania Programu.

 • Szkolenie będzie się odbywać w godzinach popołudniowych, w przedziale między godz.18:00 a 20:00 (dokładny przedział czasowy zostanie podany przed rozpoczęciem programu).

Prosimy zadbać o warunki pozwalające na efektywne uczestnictwo w zajęciach, tj.:
 • pełną koncentrację podczas zajęć,
 • stabilne połączenie (rekomendujemy wersję komputerową programu MS Teams, a nie aplikacje mobilne).
 
Masz więcej pytań? Napisz do nas na adres: TelcoAcademy@tietoevry.com

Regulamin Programu

Share on Facebook Tweet Share on LinkedIn