noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Nasze równościowe ambicje

18 stycznia 2023

Różnorodność i inkluzywność to kluczowe elementy kształtujące kulturę Tietoevry. Kluczem do innowacji jest zrozumienie odmiennych perspektyw właściwych dla osób z różnych środowisk. Nasze skandynawskie dziedzictwo i wartości zbudowane są na przejrzystości i otwartości na wszelkie różnice.

Czym jest Karta Różnorodności i Inkluzywności?

Jako firma musimy zastanowić się nad społecznościami, w których działamy, oraz nad oczekiwaniami naszych partnerów. Naszą ambicją jest bycie inkluzywnym dla wszystkich – zarówno większości, jak i mniejszości. Konkretne priorytety i zobowiązania zawarte w naszej Karcie przedstawiają się następująco:

Mamy konkretny cel dotyczący równowagi płci

 • Do 2026 roku 40% naszych pracowników mają stanowić kobiety
 • Chcemy, aby do 2030 roku podział naszych pracowników przebiegał równo pół na pół: 50% kobiet i 50% mężczyzn
 • Ambicją Tietoevry jest, aby w każdym momencie odsetek kobiet liderów był równy lub większy niż ogólny odsetek kobiet wśród pracowników
 • Rozszerzenie rekrutacji kobiet, wzmocnienie rekrutacji absolwentów i zapewnienie kandydatów obu płci podczas rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej. Wszystkie otwarte stanowiska będą komunikowane jako otwarte dla wszystkich pracowników
 • Zapewnienie, by kandydaci do objęcia stanowisk menedżerskich byli obydwu płci we wszystkich planach sukcesji na poziomie kierowniczym

Odzwierciedlamy nasze wartości na wszystkich rynkach

 • Tietoevry dołoży starań, aby wśród pracowników obecnych było jak najwięcej narodowości i kultur
 • Wspieramy wewnętrzną migrację w ramach struktur krajowych i biznesowych
 • Pozyskiwanie talentów będzie oparte na globalnej rekrutacji

Mieszanka grup wiekowych jest dobra dla biznesu

 • Kontynuacja i przyspieszenie rekrutacji absolwentów i młodych specjalistów
 • Zapewnienie połączenia doświadczenia, stażu pracy, wiedzy merytorycznej i branżowej
  z aktualnymi kompetencjami w zakresie pojawiających się technologii w naszych rozwiązaniach biznesowych

Chcemy być inkluzywnym pracodawcą

 • Stwarzać możliwości dla osób niepełnosprawnych i mających problemy z nauką
 • Rekrutować pracowników z organizacji i partnerów skupiających się na integracji uchodźców i osób niepełnosprawnych

Learn more on Tietoevry's Diversity and Inclusion Charter

Want to join us? Visit our career pages for future opportunities!

Share on Facebook Tweet Share on LinkedIn