noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Edyta Budny

Największą zaletą była dla mnie możliwość kontynuowania współpracy po zakończeniu stażu. Bardzo wartościowa jest różnorodność programu. Dzięki temu byłam zainteresowana i zmotywowana.

Ogólna rekomendacja:
Inkubator Radio to doskonały sposób by postawić pierwsze kroki w branży IT. Program szkoleniowy pozwolił mi na poszerzenie kompetencji technicznych, jak i zdobycie wiedzy teoretycznej. Kontakt z ekspertami, a także udział w szkoleniach był dla mnie niezwykle cennym doświadczeniem!

1. Co zachęciło Cię do uczestnictwa w programie INKUBATOR RADIO?
Największą zaletą była dla mnie możliwość kontynuowania współpracy po zakończeniu stażu, oraz to że program kierowano do osób z niewielkim, komercyjnym doświadczeniem w IT. Od początku wiedziałam czego się ode mnie oczekuje i co muszę zrobić żeby kontynuować współpracę po zakończeniu programu

2. Największą wartością dodaną programu szkoleniowego TietoEVRY według Ciebie jest?
Największą wartością dodaną do programu szkoleniowego Tieto jest kontakt z ekspertami w swoich dziedzinach. Bardzo wartościowa jest też różnorodność programu szkoleniowego. Dzięki temu, przez cały okres szkolenia byłam zainteresowana i mocno zmotywowana.

3. Jak oceniasz sam proces szkoleniowy pod względem poziomu materiałów szkoleniowych, atmosfery i zaangażowania osób szkolących?
W trakcie stażu przekazano mi niezbędną wiedza potrzebną do kontynuowania mojej przygody w TietoEVRY. Podzielono się ze mną także wskazówkami na temat źródeł z jakich mogę samodzielnie pozyskiwać informacje, co jest niezwykle ważne w toku dalszego rozwoju. Jednak najcenniejsze jest to, że atmosfera w firmie sprzyja dzieleniu się wiedzą. Wiedziałam, że bez problemu mogę liczyć na indywidulane wsparcie trenerów i kadry managerskiej. Wsparcie obejmowało ponowne wyjaśnienie niezrozumiałego zagadnienia, sprawy kadrowe czy też pytania o funkcjonowanie firmy i możliwości rozwoju w ramach organizacji.

4. Najlepszą reklamą INKUBATOR RADIO jest to że… 
Najlepszą reklamą INKUBATORA RADIO jest to, że uczestnicy programu stażowego, dużo się uczą, chcą kontynuować współpracę i być częścią TietoEVRY.

Ocena w skali 1-10
Proces naboru: 9
Program szkoleniowy:9
Współpraca ze szkolącymi: 9
Wpływ uczestnictwa na Twoje kompetencje zawodowe: 9
Ogólna ocena: 9 

Share on Facebook Tweet Share on LinkedIn