noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Daria Rudowicz

Dzięki realizacji projektu grupowego imitującego prawdziwą pracę deweloperską zobaczyłam z czym tak naprawdę wiąże się praca programistki. Menadżerowie dbali o pozytywną atmosferę i nas dopingowali.

Ogólna rekomendacja
Inkubator to dobry program dla osoby początkującej w branży. Uczestnictwo w nim było bardzo wartościowe dla mojego rozwoju – doszkoliłam się z programowania oraz poznałam obszar LTE. Dodatkowo nawiązałam nowe, wartościowe znajomości.

1. Co zachęciło Cię do uczestnictwa w programie INKUBATOR RADIO?
Do uczestnictwa w programie zachęciła mnie wizja podniesienia moich kompetencji oraz zatrudnienia w firmie TietoEVRY. Dodatkowo program był chwalony przez znajomych z branży.

2. Największą wartością dodaną programu szkoleniowego TietoEVRY według Ciebie jest?
Dzięki realizacji projektu grupowego imitującego prawdziwą pracę deweloperską  zobaczyłam z czym tak na prawdę wiąże się praca programisty.

3. Jak oceniasz sam proces szkoleniowy pod względem poziomu materiałów szkoleniowych, atmosfery i zaangażowania osób szkolących?
Program nie ma słabego punktu. Zauważalne było, że inkubator jest realizowany systematycznie, a procesy doskonalone. Kontakt z prowadzącymi szkolenia oraz menagerami był bardzo dobry. Te osoby często same wychodziły z inicjatywą i dbały o to aby uczestnicy czuli się dobrze.

4. Najlepszą reklamą INKUBATOR RADIO jest to że….
Większość osób po zakończeniu programu znajduje zatrudnienie w branży.

Oceń w skali 1 -10
Proces naboru: 7
Program szkoleniowy: 10
Współpraca ze szkolącymi: 10
Wpływ uczestnictwa na Twoje kompetencje zawodowe: 10
Ogólna ocena: 9.25

Share on Facebook Tweet Share on LinkedIn