noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Instruksjoner for personopplysninger

HÅNDTERING AV SENSITIVE PERSONOPPLYSNINGER VED BRUK AV PORTALEN:

 

Denne støtteportalen leveres av TietoEVRY for kundenes sluttbrukere for rapportering av hendelser, for bestilling av nye tjenester og for å be om endringer i eksisterende tjenester levert av TietoEVRY.

 

Denne støtteportalen er kun laget for IT-støtte. Sluttbrukere bør aldri legge inn sensitive personopplysninger som en del av en støttehenvendelse eller vedlegg til støttehenvendelser. Med sensitive personopplysninger mener vi data som avslører f.eks. personnummer, kredittkortinformasjon, rase eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, fagforeningsmedlemskap, genetiske data, biometriske data behandlet utelukkende for å identifisere et menneske, helse-relaterte data eller data om en persons seksuelle legning eller andre data som ellers anses som sensitive.

 

Hvis det er grunn til å utveksle slik informasjon med TietoEVRY, kan du ta kontakt med TietoEVRY-kontakten din og avtale en tryggere metode for å utveksle slike data – som å bruke konfidensiell informasjonfunksjonalitet eller vår Secure Mail-løsning.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn