noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Anvisningar om personuppgifter

HANTERING AV KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER VID ANVÄNDNING AV PORTALEN:

TietoEVRY tillhandahåller denna kundtjänstportal för sina kunders slutanvändare, som via den kan rapportera problem, beställa nya tjänster och begära förändringar av den befintliga tjänsten som tillhandahålls av TietoEVRY.

Denna kundtjänstportal är utformad enbart för IT-support. Slutanvändare ska aldrig lämna några känsliga personuppgifter i sin anmälan eller eventuella bilagor. Med känsliga personuppgifter avses information som avslöjar exempelvis personnummer, kreditkortsuppgifter, härkomst eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, genetisk information, biometriska uppgifter som används enbart för att identifiera en person, hälsorelaterade uppgifter, uppgifter om en persons sexuella orientering eller andra uppgifter som på något annat sätt kan betraktas som känsliga.

Om sådan information av någon anledning måste utbytas med TietoEVRY ska du tillsammans med din TietoEVRY-kontaktperson komma överens om en säkrare metod för informationsutbytet, till exempel användning av funktionen Confidential Information eller vår Secure Mail-lösning.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn