noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Į pagalbą – skaitmeniniai įrankiai: kaip jie padės saugiai ir efektyviai užtikrinti Baltijos šalių elektros sistemų sinchronizaciją?

Komentuoja Artūrs Šulmanis, skaitmeninių paslaugų ir programinės įrangos įmonės „Tietoevry Create Baltic Market“ Energetikos ir komunalinių paslaugų inžinerijos skyriaus vadovas

11 gruodžio 2023

Baltijos šalių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos – laukia didžiulis iššūkis: jau 2025 m. vasarį įvyks ilgai laukta regiono elektros tinklų sinchronizacija. Pagal susitarimą, kurį pasirašė šalių elektros perdavimo sistemos operatoriai, bus atsijungta nuo Rusijos valdomos BRELL sistemos ir prisijungta prie kontinentinės Europos tinklų.

image4t6fl.png

Tam, kad sinchronizacija įvyktų sutartu laiku, privaloma atlikti tam tikrus darbus: įrengti pirmuosius sinchroninius kompensatorius, įdiegti valdymo sistemas bei atlikti trečiosios elektros linijos tarp Estijos ir Latvijos rekonstrukciją. Kiti su šiuo procesu susiję projektai bus įgyvendinami iki 2025 m. pabaigos ar vėliau, bet svarbiausius darbus ketinama atlikti per artimiausius metus su trupučiu.

Ko dar trūksta sinchronizacijai?

Patys perdavimo sistemų operatoriai pabrėžia, kad norint tinkamai įgyvendinti sinchronizacijos procesą, būtina aktyviau pasitelkti vietinius balansavimo išteklius. Tam reikia padidinti Lietuvos, Latvijos ir Estijos elektros sistemų lankstumą, taip pat „įdarbinti“ informacinėmis technologijomis (IT) paremtus sprendimus.

Energetikos sektoriui specialiai sukurti IT sprendimai padeda aiškiau standartizuoti elektros rinką, užtikrinti didesnį jos skaidrumą ir subalansavimą. Be to, pasitelkę šiuos sprendimus, Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Baltijos šalių elektros rinkų dalyviai jau dabar gali prisitaikyti prie pasaulinių tendencijų, ypač daug dėmesio skiriant paskirstytosios elektros energijos valdymui ir didesniam rinkos lankstumui.

Vienas iš tokių tikslinių sprendimų – elektros tinklo balanso valdymo sistema. Ji užtikrina ne tik tinklo subalansavimą konkrečiame regione, bet ir ryšį su kaimyninių šalių elektros perdavimo sistemos operatoriais. Atsižvelgiant į didėjantį energijos rinkos sudėtingumą ir su IT priemonėmis susijusią riziką, reikalingas centralizuotas sprendimas.

Įdiegęs integruotą balanso valdymo informacinę sistemą, kiekvienos šalies elektros perdavimo sistemos operatorius gali sumažinti rinkos disbalansą, t. y. skirtumą tarp planuoto ir fiziškai pristatyto ar gauto elektros energijos kiekio per nustatytą balanso skaičiavimo intervalą. Tai padeda planuoti galimus elektros tinklo nuostolius, optimizuoti ir automatizuoti balanso valdymo verslo procesus. Jis taip pat leidžia įdiegti standartizuotą ir skaidrų keitimąsi duomenimis su verslo partneriais ir klientais, taip pat sukurti centralizuotą duomenų, susijusių su balanso valdymu, saugyklą.

Atsižvelgiant į tai, kad elektros rinkos subalansavimas turi tiesioginės įtakos strateginiam regiono saugumui, svarbu ne tik pasiekti, bet ir palaikyti aukštą standartizacijos lygį visose Baltijos šalyse.

Elektros tinklo subalansavimas yra labai svarbus – pagamintos energijos kiekis turi atitikti suvartotos energijos kiekį, arba atvirkščiai – suvartotos energijos kiekis turi atitikti galimybes ją pagaminti arba importuoti. Siekiant užtikrinti, kad į rinką tam tikru momentu už konkurencingą kainą patektų reikalingas elektros energijos kiekis ir kad tai vyktų koordinuotai, konkurencingai bei skaidriai, nustatomi prekybos intervalai. Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje šiuo metu prekybos intervalas yra viena valanda, tačiau šį intervalą būtina trumpinti.

Nepamirškime ir tvarumo

Diskutuojant apie saugesnį ir veiksmingesnį energijos rinkos valdymą, reikėtų paminėti ir paskirstytosios energijos valdymą. Jis leidžia maksimaliai integruoti ir išlaikyti paskirstytąją gamybą mūsų elektros tinkle, neperkeliant jos į aukštos įtampos, arba perdavimo, tinklą.

Itin svarbus vaidmuo tenka išmaniosios infrastruktūros, dar kitaip lankstaus tinklo, leidžiančios koordinuoti įvairius elektros energijos gamybos ciklus ir pajėgumus, kūrimui. Tai svarbu ir tvarumo atžvilgiu, nes pasauliui pereinant prie atsinaujinančiųjų energijos šaltinių ir aplinkai nekenksmingos energijos, paskirstytosios energijos valdymo svarba tik didės.

Paskirstytosios energijos valdymas skatina intensyvesnį atsinaujinančios energijos naudojimą, suteikia lankstumo naudojant išteklius. Taikant šį modelį, energetikos sektoriaus įmonės, optimizuodamos energijos suvartojimą arba dalyvaudamos lanksčiosiose rinkose, gali konvertuoti paskirstytuosius energijos išteklius į pelną. Galiausiai, suteikiama galimybė vienose rankose turėti visą vertės grandinę: nuo informacijos apie klientus ir turtą valdymo iki kontrolės ir apibendrintų matavimų ataskaitų.

---

Apie „Tietoevry“

„Tietoevry“ – IT lyderė, apjungianti stiprų Šiaurės šalių paveldą ir pasaulinius pajėgumus. Įmonė kuria tikslingas technologijas, kurios keičia pasaulį. Vienydama per 24 tūkst. ekspertų visame pasaulyje, „Tietoevry“ specializuojasi debesijos paslaugų, duomenų ir programinės įrangos srityse, padeda tūkstančiams įmonių ir viešojo sektoriaus įstaigų daugiau nei 90 šalių. „Tietoevry“ metinė apyvarta siekia apie 3 mlrd. eurų, o jos akcijos kotiruojamos Helsinkio, Stokholmo ir Oslo NASDAQ vertybinių popierių biržose.

„Tietoevry Create Baltic Market“, apjungianti inovatyvias technologijas ir daugiau nei 250 talentingų specialistų, organizacijoms leidžia efektyviau koordinuoti ir įgyvendinti strateginių skaitmeninių paslaugų plėtrą ir verslo augimą Baltijos šalių rinkoje. Pagrindinės bendrovės veiklos sritys: programinės įrangos kūrimas, verslo ir inžineriniai sprendimai energetikos bei komunalinių paslaugų sektoriuose, Taikomoji programinė įranga, Duomenų analitikos sprendimai.

 

Daugiau informacijos:

Inga Grencberga

„Tietoevry Create Baltic Market“ rinkodaros ir komunikacijos specialistė

Tel. +371 267 10732

El. p. inga.grencberga@tietoevry.com

Share on Facebook Tweet Share on LinkedIn