noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Kystdirektoratet effektiviserer behandlingen af aktindsigt med Public 360°

Årlig besparelse på mellem 1½ og 2 årsværk med modulet 360° Aktindsigt.

Michelle Cantor

Head of Sales Public 360°

Udfordringen

Med en stigende mængde aktindsigtssager, der sidste år talte op imod 160 sager og i år forventeligt ender på det dobbelte, brugte Kystdirektoratet før i tiden rigtig mange ressourcer på at behandle anmodninger om aktindsigt. Det var ikke unormalt at 3-4 medarbejdere brugte op imod 14 dage på at behandle en sag. Behandlingen involverede både visitationsteamet samt den berørte sagsbehandler og var meget tung og tidskrævende.

Løsningen

Efter at Kystdirektoratet har implementeret modulet 360° Aktindsigt i Public 360°. Det forventes at ressourcebesparelsen årligt vil ligge på mellem 1 ½ og 2 årsværk.

Om kunden

Kystdirektoratet er en styrelse under Miljø- og Fødevareministeriet og er den statslige kystenhed i Danmark. De varetager en bred vifte af opgaver, herunder behandling af ansøgninger, når det offentlige eller private borgere vil anlægge eller ændre kystbeskyttelse, lystbådehavne.

Nu er Kystdirektoratet den styrelse i ministerområdet med de korteste svartider.

Spare ressourcer

Nu er Kystdirektoratet den styrelse i ministerområdet med de korteste svartider.

Sagsbehandling hurtigere til glæde for borgerne.

Bedre service

Sagsbehandling hurtigere til glæde for borgerne.

Visitationsteamet kan selv fremsøge de relevante dokumenter.

Proces forsimplet

Visitationsteamet kan selv fremsøge de relevante dokumenter.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn