noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen i Grønland vælger Public 360°

Public 360° Online effektiviserer sagsgange og nedbringer sagsbehandlingstiden.

Michelle Cantor

Head of Sales Public 360°

Udfordringen

Forbrger- og Konkurrencestyrelsen i Grønland oplevede den forhenværende ESDH - løsning som værende meget statisk. Det var kun i meget lille grad muligt at konfigurere løsningen til deres behov. Således oplevede brugere ikke, at løsningen understøttede sagsgange i den fornødne grad. Tieto kunne samtidig præsentere et alternativ, som var økonomisk attraktivt.

Løsningen

Public 360° Online håndterer i dag sagsprocesser på tværs af Forbruger- og Konkurrencestyrelsen inkl. underliggende nævn og afdelinger. Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har i tillæg taget modulet 360° Process Engine i brug til at understøtte konkrete sagsgange blandt andet på det sociale område.

Om kunden

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen i Grønland er en del af Grønlands Selvstyre. Styrelsen arbejder for velfungerende markeder, der bl.a. er kendetegnet ved en effektiv ressourceudnyttelse og et godt samspil mellem forbrugere og virksomheder.

Leveres i samarbejde med Microsoft på deres Azure platform.

Cloud-baseret standard

Leveres i samarbejde med Microsoft på deres Azure platform.

Med 360° Process Engine kan din virksomhed automatisere hele eller dele af en arbejdsproces.

Automatisere processer

Med 360° Process Engine kan din virksomhed automatisere hele eller dele af en arbejdsproces.

Effektiviserer sagsgange og nedbringer sagsbehandlingstiden.

Konfigurere løsningen selv

Effektiviserer sagsgange og nedbringer sagsbehandlingstiden.

Årsagen til at vi skiftede ESDH system var, at vi oplevede den forhenværende løsning som værende meget statisk. Det var kun i meget lille grad muligt at konfigurere løsningen til vores behov. Således oplevede vores brugere ikke, at løsningen understøttede vores sagsgange i den fornødne grad. Tieto kunne samtidig præsentere et alternativ, som var økonomisk attraktivt.

Mette Eigaard Rasmussen, Specialkonsulent

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen er blandt andet sekretariat for en række nævn herunder Forbrugerklagenævnet, Konkurrencenævnet, Det Sociale Ankenævn, Boligklagenævnet, Naturklageudvalget og Miljøbeskyttelsesklageudvalget.

Baggrund

Grønlands Selvstyre valgte tilbage i 2015 at indkøbe en fælles ESDH løsning til samtlige institutioner i Selvstyret. Forbruger- og Konkurrencestyrelsen valgte i 2017 at indkøbe yderligere et ESDH system, og valget faldt på Public 360° Online fra Tieto.

Public 360° Online håndterer i dag sagsprocesser på tværs af Forbruger- og Konkurrencestyrelsen inkl. underliggende nævn og afdelinger. Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har i tillæg taget modulet 360° Process Engine i brug til at understøtte konkrete sagsgange blandt andet på det sociale område.

Vi havde over en længere periode opbygget en ”sagspukkel” med socialsager. Denne pukkel medførte lange sagsbehandlingstider. Vi har sat et overordnet mål om at nedbringe sagsbehandlingstiden på denne type af sager fra nuværende 18 mdr. til 6 mdr. Vi ser 360° og ikke mindst Process Engine som et godt værktøj for at nå dette mål.

Freja Lisby, Styrelseschef

TietoEVRY har i samarbejde med Forbruger- og konkurrencestyrelsen kortlagt sagsgangen på det sociale område fra A til Z. Herefter har en forretningskonsulent ved hjælp af standardmodulet Proces Engine tegnet sagsgangen og lagt den på Forbruger- og Konkurrencestyrelsens Public 360° Online løsning. Således har kunden i dag et forløb for det sociale område, som skaber struktur og automatiserer flere manuelle handlinger. Tidsmæssigt er der blevet brugt ca. 75 timer fra vi startede kortlægningen til processen var tegnet og ”up and running”.

"Vi har nu fået procesunderstøttet sagsgangen så alle, som er i berøring med sagen, ved præcist hvem som skal gøre hvad og hvornår. Dette har givet os et overblik og en ensartethed i vores arbejdsgange, som skaber ro og sikkerhed i behandlingen." - Freja Lisby, Styrelseschef.

"Igennem hele forløbet fra implementering af løsningen til procesunderstøttelse af sagsgange, har vi oplevet Tieto som en kompetent samarbejds- og sparringspartner. Tietos forretningskonsulenter har hurtigt skabt sig en forståelse for vores behov og reageret derefter. Vi har således heller ikke oplevet den enorme fysiske afstand som værende en hindring for samarbejdet." Mette Eigaard Rasmussen, Specialkonsulent

Omkring Public 360° Online

Public 360° Online er en cloud-baseret standard dokumenthåndteringsløsning, som leveres i samarbejde med Microsoft på deres Azure platform. Løsningen bliver anvendt i en lang række forskellige organisationer på tværs af hele Norden. 

I Danmark er løsningen bl.a. leveret til Teleankenævnet, Danmarks Evalueringsinstitut, Antidoping Danmark og DSB.

Public 360° Online leveres til en fast pris pr. bruger pr. måned. Prisen inkluderer drift, vedligeholdelse, kommende opgraderinger af software, support, backup. Kort sagt alt. Løsningen kan leveres på 24 timer. Ingen teknisk implementering.Udelukkende organisatorisk implementering.

Process Engine

360° Process Engine gør det muligt at automatisere processer og opgaver i virksomheden. Ved at bruge 360° Process Engine kan du reducere manuelt arbejde i mange arbejdsprocesser, sikre ensartet behandling af sager og overholde relevante krav. Dette reducerer tidsforbruget og forbedrer service og tjenester.

Med 360° Process Engine kan din virksomhed automatisere hele eller dele af en arbejdsproces. Du kan automatisk generere dokumenter, hente data fra eksterne kilder, udsende meddelelser og dokumenter og overvåge frister. Dette er blot nogle få eksempler.

Ved hjælp af rapporter og oversigter kan man til enhver tid følge fremdrift og se forsinkelser eller tendenser.

 

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn