noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Bæredygtigt og socialt ansvar hos Tietoevry

22 marts 2024

I en verden præget af udfordringer som klimaforandringer, skiftende demografi og øget ulighed intensiveres kravet om bæredygtige praksisser dag for dag. Virksomheder forventes at agere som ansvarlige samfundsborgere ved at reducere deres miljømæssige fodaftryk og tage fat i spørgsmål om social bæredygtighed, herunder menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, mangfoldighed, ligestilling og inklusion

TIETOEVRY’S SUSTAINABILITY PLEDGE

Tietoevry er derfor stolte over at kunne introducere: TIETOEVRY’S SUSTAINABILITY PLEDGE, som vil bygge videre på vores igangværende bæredygtighedsinitiativer og fremme positiv forandring, så vi kan blive førende på disse tre hovedområder: klimaindsats, etisk adfærd og social indvirkning.

Inden for klimaindsatsen er Tietoevry forpligtede til at sikre miljømæssigt proccesser, stræbe efter at have et CO2-neutralt aftryk på tværs af hele vores værdikæde og fremme udviklingen mod en cirkulær økonomi både i vores egen forretning og gennem vores løsninger og services.

Når det kommer til etisk adfærd, overholder Tietoevry de højeste standarder inden for alle områder af vores forretning. Vi prioriterer ansvarlige løsninger, beskytter privatlivet og opretholder stærk cybersikkerhed på tværs af vores kunders og egen forretnings løsninger. Vi fremmer også ansvarlig brug af kunstig intelligens.

For at sikre den bedst mulige sociale indvirkning, lægger Tietoevry aktivt vægt på en kultur præget af mangfoldighed, ligestilling og inklusion. Vi forpligter os til at respektere og støtte menneskerettigheder og arbejdstagerens rettigheder i hele vores organisation.

Disse forpligtelser vil guide vores handlinger og beslutninger i 2024 og fremover, mens vi fortsætter med at drive positiv forandring og bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

 

Sammenspil med juridsk regulering

Regulering spiller en afgørende rolle i vores mission på bæredygtighed, især i lyset af vores virksomheds størrelse. Vi forholder os aktivt til direktivet om virksomheders bæredygtighedsrapportering (CSRD), de europæiske standarder for bæredygtighedsrapportering (ESRS) og EU-taxonomien, som udgør omfattende retningslinjer for vores bæredygtighedsrapportering. Vi anerkender også betydningen af national lovgivning såsom den norske gennemsigtighedslov, og vi handler i overensstemmelse hermed. Hos Tietoevry er vores forpligtelse til bæredygtighed ikke blot et løfte, men et resultat af vores nøje overholdelse af gældende reguleringer.

Kontakt

Michelle Cantor

Head of Sales Public 360°

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn