noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Digital leveransavisering skapar värde för Sveaskogs transportörer

Tietos lösning förenklar och förbättrar mätningsprocessen för Sveaskogs industrikunder och virkestransportörer.

Utmaningen

Att enkelt kunna meddela i förväg vilka virkeslass som är på väg från skogen till industrin blir allt viktigare. Leveransavisering möjliggör förutom en automatiserad virkesmätning, även effektivare användning av virkesbilarna genom minskade kötider vid industrin och mer detaljerad information om virket från skogen.

Lösningen

Sveaskog är en av de första aktörerna som rullat ut digital leveransavisering av sina virkesleveranser över hela landet. I det nya verktyget är det enkelt för transportören att ange sortiment, volym, placering på lasset och när bilen förväntas vara framme vid mottagningsplatsen. Lösningen är integrerad med det centrala branschgemensamma mätningssystemet vilket möjliggör automatiserad virkesmätningar. 

Om kunden

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser.

Sveaskogs hemsida
Lösningen möjliggör för Sveaskog att binda ihop den digitala kedjan för råvaruflödet och förse industrikunder med värdefull produktinformation om inkommande sortiment.

Binder ihop den digitala kedjan

Lösningen möjliggör för Sveaskog att binda ihop den digitala kedjan för råvaruflödet och förse industrikunder med värdefull produktinformation om inkommande sortiment.

Digital leveransavisering skapar en lugnare och mer effektiv situation för transportören under virkesmätningsprocessen. Registreringar som tidigare gjorts vid inmätningen, görs nu redan i förväg.

Förbättrad arbetsmiljö

Digital leveransavisering skapar en lugnare och mer effektiv situation för transportören under virkesmätningsprocessen. Registreringar som tidigare gjorts vid inmätningen, görs nu redan i förväg.

De nya funktionerna har byggts på sin naturliga plats i Sveaskogs verksamhetssystem Prolog, där virkestransportörer sedan tidigare rapporterar lastning och lossning.

Smidig teknisk lösning

De nya funktionerna har byggts på sin naturliga plats i Sveaskogs verksamhetssystem Prolog, där virkestransportörer sedan tidigare rapporterar lastning och lossning.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn