noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Versowood automatiserar sina finansiella flöden

Tietoevry at your service

"Vi vill att våra fakturor ska skickas iväg punktligt, snabbt och till rätt mottagare. Sena och missade fakturor skapar merarbete både för oss och våra affärspartners. Tack vare TietoEvrys BIX har vi nu fått en säker och smidig process", säger Versowoods IT-utvecklingschef Matti Perämäki.

VersowoodVersowood, Finlands största företag för träförädling, behövde harmonisera sina affärsprocesser. TietoEvry installerade Business Information eXchange (BIX) services. Det är en molnbaserad lösning som möjliggör anpassningar och automatiseringar av den finansiella värdekedjan. E-fakturering knyter samman affärspartners och konverterar fakturaformat så att de fungerar med mottagarnas system. I e-handelslösningen skickas affärsmeddelanden till olika intressenter.

Olika system skapade extra kostnader

Versowood och TietoEvry började samarbeta när Versowood köpte sågverket Hankasalmi. Dess affärsinformationssystem behövde skyndsamt flyttas till Versowood. Men Versowood arbetade då med flera olika lösningar. Fakturor skickades från olika system i olika format. Det var dyrt och omständligt att skicka digitala fakturor till kunder i format som fungerade med deras system.

"En anledning till att vi valde Tieto var framtidsmöjligheterna. Vi såg att även andra tjänster som Tieto erbjuder kan vara av värde för oss", säger Perämäki.

BIX automatiserar och rationaliserar flöden

TietoEvry strukturerade om Versowoods affärsinformationsstjänster. Till att börja med gällde det e-fakturering och e-handel så att alla fakturor och affärsmeddelanden går genom en central enhet.

"BIX automatiserar och rationaliserar informationsflöden: allt från inköp till försäljning, fakturering, betalning och logistik. Det leder till kostnadsminskningar, förbättrad informationskvalitet, snabbare processer, effektivare hantering av pengar och minskade koldioxidavtryck", säger TietoEvrys försäljnngschef, Petra Juusela.

Anpassade e-fakturor till olika mottagare 

TietoEvry skickar Versowoods e-fakturor i det format som deras kunder önskar. För att säkerställa processerna får Versowoods personal automatiskt meddelande om när fakturan har skickats och när den har tagits emot eller om den inte har nått fram till kunden. Tjänsten innefattar även utskrift och lösningar för utskick med vanlig post.

"Det fina är att Versowood inte behöver bry sig om i vilket format kunderna vill ha fakturorna. E-faktureringen gör att samtliga Versowoods fakturor har samma utseende oavsett distributionskanal", säger Juusela.

BIX-tjänsten är ett första steg mot att effektivisera Versowoods affärsprocesser. Det kan bli mer. I framtiden är det möjligt att TietoEvry specialister på skogindustri hjälper företaget med sådant som system för timmerhantering och inköp av timmer.

Versowood

Läs mer om våra tjänster.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn