noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

EU ligger steget före – har en vision och tydliga mål med digitaliseringen

EU verkar ligga ett steg före oss när det gäller viktiga delar i digitaliseringsarbetet. Vi i Sverige borde snegla på vad som görs i EU med att ta fram en vision, strategier och mål.

Bengt-Göran Kangas / mars 22, 2021

Det är intressant att konstatera att EU verkar ha gjort det som jag flera gånger efterlyst att Sverige borde göra. Nämligen att skapa en vision och en strategi, samt sätta upp konkreta och mätbara mål för digitaliseringsarbetet. Det räcker inte att bara konstatera att ”vi ska bli bäst på att nyttja digitaliseringen”. Man måste även tala om varför och hur.

Nyligen släppte EU-kommisionen sin vision, sina mål och vägen framåt för ett digitaliserat Europa 2030, ”Europes Digital Decade”. Den bygger på kommissionens digitala strategi ”Shaping Europes Digital Future” och den digitala ”kompassen” ”Europes Digital Compass” där en nedbrytning görs i vad man vill åstadkomma uttryckt i konkreta mål – mål som är mätbara och tydliga.

Den digitala kompassen består av fyra punkter (fritt översatt av undertecknad).

  • Digitalt kunnig befolkning i allmänhet och en arbetskraft som är mycket skicklig digitalt
  • Säker och robust digital infrastruktur
  • Digital transformering av företagen
  • Digitalisering av den offentliga sektorn

För varje punkt har man tagit fram tydliga konkreta mål som ska genomföras. Gällande t ex digitalisering av den offentliga sektorn i Europa är målen att 2030 ska alla viktiga samhällstjänster finnas online, alla medborgare ska ha tillgång till sin digitala journal och 80% av alla medborgare ska använda eID. Tydliga mål som inte kan misstolkas. Det går förstås att diskutera hur man mäter dem och vad det innebär i detalj – men det är en annan fråga enligt mig. Huvudsaken är att visionen finns där och att målen är tydliga.

EU verkar alltså ligga ett steg före oss när det gäller dessa viktiga delar i digitaliseringsarbetet. Jag är övertygad om att vi i Sverige borde snegla på vad som görs i EU och sätta i gång med att göra samma sak här – att ta fram en vision, strategier och mål. Vi har ett stort behov av tydlighet i Sverige.

Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Regioner, är inne på samma linje i sin senaste ekonomiblogg från den 12 mars, ”Den goda avsikten med statsbidrag leder fel”. Hon konstaterar att de riktade statsbidragen kan förhindra omställning i samhället för att användande av ny teknik inte blir ett stöd i verksamheterna. En omställning som är nödvändig inom kommunala och regionala verksamheter för att klara framtiden riskerar därmed att inte bli av. Annika Wallenskog skriver att ”I stället för ’more of the same’ efterlyser jag att staten har visioner och konkreta åtgärder för hur omställningen till ny teknik och ett nytt sätt att leverera välfärd ska gå till”.

Jag är helt enig i Annika Wallenskogs resonemang – börja med visionen, sätt sen konkreta mål, ta fram en strategi och avsätt resurser som gör att vi kan göra rätt saker för att nå målen. Digitaliseringen blir sedan ett medel.

Bengt-Göran Kangas
Ansvarig offentlig sektor TietoEVRY Sverige

eu-data2_0 (2).jpg

Picture: European Commission

 

Bengt-Göran Kangas
Head of Public and Healthcare
Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn