noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Digital samtykke

En effektiv og sikker måte å håndtere samtykker på, og som legger makten i brukernes hender.

Mer enn bare en digital løsning istedenfor en manuell og papirbasert prosess

Samfunnet endres i et stadig raskere tempo, og data samles inn og brukes på stadig flere måter. Når interaksjonen med brukerne flyttes over på digitale plattformer, blir det ekstra viktig for myndigheter og tjenesteleverandører å kunne interagere med sine målgrupper.

Tietoevry Dynamic Consent (digital samtykke) er en tidseffektiv og bærekraftig løsning som digitaliserer samtykkeinnsamlingen – samtidig som den legger til rette for en sikker dialog med brukerne gjennom de samme kanalene.

Tjenesten gjør det mulig å involvere brukerne som en naturlig del av innsamlingsprosessen. Spørsmål og svar spores på en sikker måte og er alltid tilgjengelig, slik at de kan gjennomgås og oppdateres av alle parter.
Jon Erlend Dahlen

Head of Solutions & Specialist Products, Tietoevry Care

Mer enn bare en digital løsning

Gjør en ensidig innsamlingsprosess om til en dialog der spørsmål kan stilles og besvares i sanntid. Hele den administrative prosessen er skalerbar.

Digital prosess gir dynamikk

Gjør en ensidig innsamlingsprosess om til en dialog der spørsmål kan stilles og besvares i sanntid. Hele den administrative prosessen er skalerbar.

Gir brukerne en stemme og mulighet til være ordentlig involvert.

Involvere brukerne

Gir brukerne en stemme og mulighet til være ordentlig involvert.

Ingen personopplysninger flyttes eller kopieres. Alle brukere beskyttes, og alle avtaler spores.

Sikkerhet

Ingen personopplysninger flyttes eller kopieres. Alle brukere beskyttes, og alle avtaler spores.

Viktige funksjoner med Dynamic Consent

Skalerbart

Det administrative omfanget tilpasses dine behov. Det er du som setter grensene.

Dynamisk

Spør om hva du vil – når du vil. Tilpass forespørslene etter ditt behov.

Fleksibelt

Ikke bare samtykkeinnsamling. Still spørsmål til enkeltpersoner eller grupper ved hjelp av maler og skjemaer.

Sikker administrasjon

Begge parter har fullstendig oversikt.

Ingen personopplysninger

Ingen personopplysninger lagres eller flyttes.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn