noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Siste nytt fra produkteier Sosial

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle nye moduler til Socio og har derfor satt sammen en liten oversikt over noen moduler som vi planlegger å levere i løpet av 2023.

Ernst Christian Bottheim Åbrandt / mars 16, 2022

Fra produkteier Anna Skaset har vi f├ątt en oversikt over nye moduler vi jobber med og forventet leveringstidspunkt for dem.

Lifecare Samtykke og fullmakt

Lifecare Samtykke og Fullmakt er en modul for registrering og oversikt over alle samtykker og fullmakter som er gitt av klienten. I tillegg vil modulen gi oversikt over alle vergemålskontrakter som er inngått, hvor en annen enn klient er oppnevnt til å ivareta rettslige handlinger på vegne av denne.

Klienten har rett til å forvalte egne personopplysninger og gi samtykke dersom disse for eksempel skal deles eller taushetsplikt tilsidesettes. Klienten har rett til å oppnevne en fullmektig til å representere seg. For noen klienter blir det inngått vergemålskontrakt, hvor klientens selvbestemmelse vil ivaretas sammen med eller utelukkende av en verge. Denne modulen vil forenkle det administrative forbundet til samtykke og fullmakt.

Lifecare MinVisning på klient, tilgjengelig for kunder som har Lifecare Min side saksbehandler

Status: I utvikling og vil bli klar til levering Q2

Bankintegrasjon for Socio Klientregnskap

Mange Nav-kontorer yter tjeneste innen området forvaltning. En viktig del av dette er klientregnskapet. Denne modulen i Socio søker å møte dette behovet.

Tietoevry jobber for tiden med å legge til rette for å integrere modulen Socio Klientregnskap med bank. Med modulen vil man kunne sende utbetalinger til bank, samt motta informasjon om innbetalinger. På denne måten blir manuell registrering i nettbanken overflødig. Samtidig vil Klientregnskapet og kontoutskriften i banken være i overenstemmelse.

Status: Planlagt leveranse Q3 2023

Ny løsning for remittering i Socio

Telepay-formatet, som vi benytter i Socio for remittering til bank, blir faset ut av bankene pr 31.03.24. Telepay erstattes av ISO 20022 standarden. Tietoevry vil utvikle ny løsning for remittering til bank etter ny standard, samt legge til rette for automatikk i forbindelse med filopplasting.

Status: Planlagt leveranse Q3/Q4 2023

Webservice mellom Socio og Visma Enterprice regnskap

Tietoevry skal tilrettelegge for web-service mellom Socio og regnskapssystemet Visma Enterprice for overføring og import av bilag. Dette betyr at man ikke lenger vil behøve å eksportere og lese inn filer med regnskapsinformasjon mellom Socio og Visma regnskap. Vår løsning vil gjøre det mulig å lese økonomiopplysninger fra Socio direkte inn i Visma Enterprice regnskap.

Status: Planlagt leveranse Q4 2023

Ernst Christian Bottheim Åbrandt
Sales Manager

SKREVET AV

Ernst Christian Bottheim Åbrandt

Sales Manager

More from the author

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn