noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Siste nytt fra produkteier Helse og Omsorg

Vi jobber kontinuerlig med utvikling av nye moduler. Derfor har vi satt sammen en liten oversikt over moduler som vi planlegger å levere i løpet av 2023.

Line Kolstad / mars 16, 2022

Det er mye nytt og spennende på trappene for Helse og Omsorg i 2023 og her er litt informasjon samt status for utvikling og antatt leveranse for noen av modulene. Det presiseres at tidspunkt for når en modul kommer i salg er estimert og at det kan skje endringer i status under utviklingsperioden.

Lifecare Mobil Pleie Bilder (LMP Bilder)

Med Lifecare Mobil Pleie Bilder kan man enkelt ta bilder med LMP-telefonen og lagre disse som vedlegg til journalen i Gerica. Løsningen er utviklet med henblikk på oppfølging av sår, utslett, eliminasjon og lignende - men den er ikke låst bare til dette.

Man kan ta ett- eller flere bilder. Bildene kan senere hentes frem på LMP-telefonen samme med tilhørende journaltekster.

Bilder bidrar til at hjemmetjenesten enklere og raskere kan dokumentere f.eks. sår. Tar man bilder over en tidsperiode får ansatte et bedre underlag til å følge opp brukeren.

Målsettingen er enkel og sikker håndtering av journalbilder i Gerica (LMP). Dette innebærer blant annet:

 • Ta bilder, kamera integrert
 • Sikker bildedeling mellom ansatte, en del av journalen
 • Ingen bilder lagres lokalt på telefonen
 • Kan se bilder som allerede er tatt

Modulen utvikles stegvis, hvor første versjon vil gi muligheter til å ta bilder og se bilder på LMP. Andre steg vil gi mulighet til å se på bilder i Gerica og sende bilder som vedlegg i eLink.

I utvikling, forventes i salg Q3 2023

Status: I utvikling, forventes i salg Q3 2023

Lifecare Rekvisisjoner

Denne modulen gir sykehjemslegen mulighet til å bestille laboratorieprøver og røntgen fra Gerica gjennom integrasjon mot DIPS Interactor.

Hvem benytter DIPS Interactor?

 • 3 regionale helseforetak: HN, HV og HSØ
 • 13 helseforetak: Mange labsystemer
 • Legekontor som benytter et av følgende 6 EPJ-systemer: CGM Journal, Infodoc, SystemX, PatientSky, Pridoc, Webmed
 • Legevakter: CGM Vision
 • Sykehus: DIPS Arena
 • Luftveisklinikker

Status: I utvikling, forventes i salg Q2 2023 (pilot vinter/vår)

Lifecare PostInn (Helse og Omsorg)

Postsenter for registrering og journalføring av inngående post, for fordeling til ansvarlig ansatt og med mulighet for å opprette sak. Mottak av digitale søknader via KS Fiks.

utvikling_2.png

Status: I utvikling, forventes i salg Q4 2023

 

Lifecare eRom / Lifecare Mobil Pleie Institusjon

Målsetningen med denne modulen er å tilpasse Lifecare Mobil Pleie slik at det blir et verktøy også for institusjon, og gjøre den enklere å bruke i bolig. Det skal legges til rette for at man kan kvittere ut ett og ett tiltak og ikke et helt besøk slik det gjøres i hjemmetjenesten. Samtidig vil det bli bedre funksjonalitet også for hjemmetjenesten for eksempel ved åpning for å dokumentere på tiltak.

Lifecare Mobil Pleie Institusjon – funksjoner:

 • Bedre oversikt over gjenstående og utførte oppgaver​
 • Mulig å få statistikk på avvik (utført tidspunkt vs. Planlagt tid)​
 • Fordele oppgaver på ansatte (som i arbeidsplanlegging i Gerica) eller hente oppgaver fra andre​
 • Vil håndtere midlertidig stopp av tiltak eller tjeneste​
 • Mulig å bruke kansellering​
 • Håndtere dobbeltbemanning

utvikling_1.png

Status: I utvikling, første versjon forventes i salg Q4

 

Lifecare Samhandling

Lifecare Samhandling er en oversikt over løpende oppgaver i Gerica. Den gir ansatte i kommunen mulighet til å fordele oppgaver seg imellom og bidrar til tett og effektivt samarbeid om oppgaver relatert til tjenestemottakere på tvers av fagområder.

Status: I utvikling, forventes i salg Q2 2023

Sentral forskrivningsmodul (SFM) og legemiddeladministrasjon

Første del av utvikling er tilgang til SFM fra Gerica, slik at man i Gerica får tilgang til oppdatert legemiddelliste og forskrivingsfunksjonalitet. Utvikling er startet, første fase er autentisering og tilgang til SFM. Info om prosjektet finnes her: https://ehelse.no/prosjekt/sentral-forskrivningsmodul

Andre del er det vi kaller legemiddelplan i Gerica. Endringer i SFM vil bli importert til legemiddelplan i Gerica. På den måten er den er tilgjengelig for de som ikke har tilgang til SFM, som backup dersom SFM ikke er tilgjengelig og til bruk i LMP og legemiddeladministrasjon​

Tredje del er legemiddeladministrasjon med støtte for legge i dosett og endringer i dosett, samt medisiner gitt inkl. eventuelle og avvik.

Status: I utvikling, forventes i salg Q1 2024

API-er

Tietoevry har utviklet flere programmeringsgrensesnitt (API) for Gerica. Disse er i bruk både ved direkte integrasjoner og integrasjoner med Velferdteknologisk knutepunkt (VKP).

API-ene må installeres og konfigureres i kommunens infrastruktur i samarbeid og dialog med Tietoevry. Gjennom API-ene kan kommunen utveksle informasjon mellom eksterne løsninger og databasen i Gerica. API-ene er generelle. Kommunen velger API ut fra sitt behov for utveksling av informasjon. API-ene inneholder i liten grad forretningslogikk, så dette må håndteres i de eksterne systemene.

API-ene åpner for å hente data ut av Gerica og legge data inn i Gerica. Hva man vil hente ut av informasjon og hvor man vil legge inn informasjon styrer man i det/de eksterne systemet/systemene.

Status: Fortløpende utvikling av nye API.

Line Kolstad
Sales Manager

SKREVET AV

Line Kolstad

Sales Manager

More from the author

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn