noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TAP portāls iegūst ANO publisko pakalpojumu balvu 2024

25 jūnijs 2024

Piektdien, 21. jūnijā, Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) paziņojusi ANO publisko pakalpojumu balvas 2024 laureātus. Kategorijā “Inovācija publiskās pārvaldes iestādēs” uzvarējis Valsts kancelejas un Tietoevy Latvia radītais Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls jeb TAP portālsvaldībā izskatāmo dokumentu un datu aprites informācijas sistēma.

TAP_potala_ANO.jpeg

ANO publisko pakalpojumu balva (United Nations Publice Service Awards) ir starptautisks konkurss, kura mērķis ir pievērst uzmanību publisko pakalpojumu nozīmībai un kvalitātei, vienlaikus veicinot šo pakalpojumu izcilību. Konkursā par labākajiem tiek atzīti jauni, unikāli risinājumi, kas publisko pārvaldi padara arvien efektīvāku un tās pakalpojumus – klientiem draudzīgākus. Šajā gadā īpaši izcelta publiskā sektora spēja pieņemt un ieviest inovācijas savā darbībā, kā arī pielāgoties mainīgajiem apstākļiem un globālajiem izaicinājumiem.

TAP portāls savā konkursa kategorijā “Inovācija publiskās pārvaldes iestādēs” (Innovation in Public Institutions) tika atzīts par labāko, tādējādi gūstot novērtējumu par tā radīto pozitīvo pienesumu valsts pārvaldes darbā, veicinot informācijas pieejamību iedzīvotājiem un to iesaisti sabiedrības līdzdalībā.

TAP portāls ir plaša informācijas datu bāze, kurā iespējams izsekot valdības topošajiem un jau pieņemtajiem lēmumiem, tādējādi nodrošinot lielāku caurskatāmību un atklātību tiesiskā regulējuma veidošanas procesos. Portālā vienuviet pieejami visi tiesību aktu projekti un ar to izstrādi saistītā informācija – anotācija, pielikumi, atzinumi, izziņas u. c. – un iespējams sekot līdz katra tiesību akta virzībai.

Portāla sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” publicēti aktuālie tiesību akti, kas vēl ir izstrādes procesā un par ko nevalstiskās organizācijas vai jebkurš sabiedrības pārstāvis var izteikt savu viedokli, priekšlikumus. Šajā sadaļā redzami arī tiesību aktu projekti, kam sabiedriskā apspriešana ir jau noslēgusies un par kuriem attiecīgi jau ir izteikti priekšlikumi, ar kuriem iespējams iepazīties turpat portālā.

Tāpat TAP portāls nesis uzlabojumus pašiem tiesību aktu izstrādātājiem. Tas nodrošina iespēju strādāt efektīvāk, vienkāršāk un ērtāk. Portālam uzsākot darbību, ievērojami samazinātas rutīnas darbiem (informācijas pārkopēšanai, noformēšanai, pārsūtīšanai utt.) patērētās darba stundas un tā vietā vairāk laika iespējams veltīt satura veidošanai un pilnveidošanai. Portāla darba vide piedāvā tiesību aktu projektu izstrādes sagataves un palīdzības rīkus, kas sinhronizē informācijas ievadīšanu dažādās informācijas vidēs – tiesību akta projektā, anotācijā, izziņā un atzinumā.

TAP portāls darbību uzsāka 2021. gada septembrī. Portāls ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēts, un to izstrādājusi Valsts kanceleja ciešā sadarbībā ar visu ministriju pārstāvjiem. Portāls guvis arī nacionāla mēroga novērtējumu, 2022. gadā saņemot LIKTA organizēto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares gada balvu “Platīna pele” kategorijā “Valsts digitālā transformācija” sistēmu jomā.

 

. . . 

vairāk informācijas:

Santa Jirgensone, Ministru kabineta preses sekretāre

Share on Facebook Tweet Share on LinkedIn