noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevryn osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023

31 tammikuuta 2023

Tietoevry Oyj                PÖRSSITIEDOTE                           31.1.2023 klo 13.00

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi seuraavasti:

1 Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille maksettaisiin vuosipalkkioita seuraavasti:

  • puheenjohtaja 133 000 euroa (2022: 128 500 euroa, korotusehdotus ~3,5 %),
  • varapuheenjohtaja 72 000 euroa (2022: 72 000 euroa, ei muutosta) ja
  • hallituksen jäsen 54 500 euroa (2022: 54 500 euroa, ei muutosta).

Vuosipalkkioiden lisäksi ehdotetaan, että hallituksen pysyvän komitean puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 20 000 euroa ja pysyvän komitean jäsenelle 10 000 euroa. Lisäksi ehdotetaan, että yhtiökokouksen valitsemalle hallituksen jäsenelle maksetaan 800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun komitean kokoukselta. Henkilöstön valitsemille hallituksen varsinaisille jäsenille ehdotetaan vuosipalkkioksi 15 000 euroa ja varajäsenille vuosipalkkioksi 7 500 euroa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan hallituksen jäsenten pitkäaikaisen osakeomistuksen lisääminen edelleen yhtiössä edistää kaikkien osakkeenomistajien etua. Kunkin varsinaisen yhtiökokouksen valitseman hallituksen jäsenen odotetaan kerryttävän viiden vuoden ajanjaksolla yhtiössä osakeomistuksen, joka ylittää jäsenen yhden vuosipalkkion euromäärän.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta näin ollen ehdottaa, että osa vuosipalkkiosta voidaan maksaa markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina. Valittu hallituksen jäsen voi oman harkintansa mukaan valita palkkion seuraavista viidestä vaihtoehdosta:

  1. ei käteispalkkiota, 100 % osakkeina
  2. 25 % käteisenä, 75 % osakkeina
  3. 50 % käteisenä, 50 % osakkeina
  4. 75 % käteisenä, 25 % osakkeina
  5. 100 % käteisenä, ei osakkeita.

Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluttua yhtiön osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2023 julkistuksesta. Jos palkkiota ei voida toimittaa edellä todettuna aikana sisäpiirisääntelyn tai muun perustellun syyn vuoksi, yhtiö toimittaa osakkeet myöhemmin tai maksaa palkkion kokonaan rahana.

Henkilöstön valitsemille hallituksen varsinaisille jäsenille vuosipalkkio maksetaan käteisenä.

2 Hallituksen jäsenten lukumäärä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän.

3 Hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa nykyisten hallituksen jäsenten Tomas Franzénin, Liselotte Hägertz Engstamin, Harri-Pekka Kaukosen, Katharina Mosheimin ja Endre Rangnesin valitsemista uudelle toimikaudelle sekä Bertil Carlsénin, Elisabetta Castiglionin, Gustav Mossin ja Petter Söderströmin valitsemista uusiksi jäseniksi. Timo Ahopelto, Angela Mazza Teufer ja Niko Pakalén ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Tomas Franzénin uudelleenvalintaa hallituksen puheenjohtajaksi.

Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Bertil Carlsén (s. 1960), Ruotsin kansalainen, on hallitusammattilainen ja neuvonantaja omistamassaan yrityksessä C-Partners. Hänellä on pitkä johtamiskokemus (mm. toimitus-, talous- ja operatiivinen johtaja) useista pohjoismaisista ja kansainvälisistä yrityksistä kuten Enwell, Brainheart Energy Sweden, Anticimex, Polygon International, Billerud, Acando Consulting and AGA. Bertil Carlsén toimii tällä hetkellä Samhall AB:n hallituksen jäsenenä ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana sekä Skandian neuvoston jäsenenä. Hänellä on kauppatieteen maisterin tutkinto Tukholman kauppakorkeakoulusta. Hän on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Tällä hetkellä Bertil Carlsén omistaa 2 000 Tietoevryn osaketta.

Elisabetta Castiglioni (s. 1964), Italian kansalainen, on itävaltalaisen A1 Digital International GmbH:n toimitusjohtaja. A1 Digital International tarjoaa teknologiapalveluita esineiden internetiin (IoT), pilvipalveluihin, tietoverkkoihin ja kyberturvaan liittyen. Hän on aiemmin toiminut johtotehtävissä Siemensillä ja MCI Internationalilla (nykyisin osa Verizonia). Elisabetta Castiglioni on toiminut Leoni AG:n, Euskatel SA:n ja Telekom Austria Group AG:n hallintoneuvoston jäsenenä. Hänellä on tohtorin tutkinto Münchenin teknillisestä korkeakoulusta ja maisterin tutkinto Münchenin yliopistosta. Hän on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Tällä hetkellä Elisabetta Castiglioni ei omista Tietoevryn osakkeita.

Gustav Moss (s. 1988), Ruotsin kansalainen, on osakkaana Cevian Capital AB:ssä Tukholmassa (Cevian Capitalin palveluksessa vuodesta 2014). Gustav Mossilla on kauppatieteen maisterin tutkinto Tukholman kauppakorkeakoulusta. Hän on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Tällä hetkellä Gustav Moss ei omista Tietoevryn osakkeita.

Petter Söderström (s. 1976), Suomen kansalainen, toimii sijoitusjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä Solidium Oy:ssä. Hänen aikaisempi työuransa kattaa johtotehtäviä pääasiassa investointipankeissa kuten Mandatum & Co, Leimdörfer Finland sekä tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopersilla. Hän on tällä hetkellä Outokummun hallituksen jäsen. Petter Söderströmillä on kauppatieteen maisterin tutkinto Kauppakorkeakoulu Hankenilta. Hän on riippumaton yhtiöstä ja ei-riippumaton sen merkittävästä osakkeenomistajasta. Petter Söderström omistaa 50 Tietoevryn osaketta.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu vallitsevaan suomalaiseen markkinakäytäntöön ja siihen, että Tietoevryssä on hyvän pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Edellä ehdotettujen henkilöiden lisäksi yhtiön henkilöstöllä on oikeus nimetä hallituksen jäseniä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Henkilöiden nimet tullaan julkistamaan erikseen.

4 Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Yhtiön varsinainen yhtiökokous 2010 perusti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu neljästä suurimpien osakkeenomistajien nimeämästä jäsenestä sekä yhtiön hallituksen puheenjohtajasta. Suurimmat osakkeenomistajat määriteltiin suomalaiseen, norjalaiseen ja ruotsalaiseen arvo-osuusjärjestelmään 31.8.2022 rekisteröityjen omistustietojen ja niistä saadun selvityksen perusteella.

Varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023 ehdotukset valmistelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano on seuraava:

Petter Söderström, sijoitusjohtaja, Solidium Oy,
Gustav Moss, osakas, Cevian Capital AB,
Alexander Kopp, sijoitusjohtaja, Incentive AS,
Mikko Mursula, varatoimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja
Tomas Franzén, hallituksen puheenjohtaja, Tietoevry Oyj.

Nimitystoimikunta raportoi varsinaiselle yhtiökokoukselle toimikunnan työskentelystä.

Lisätietoja:

Esa Hyttinen, apulaislakiasiainjohtaja, puh. 040 766 6196, esa.hyttinen (at) tietoevry.com

Tietoevry Oyj

JAKELU

NASDAQ Helsinki
NASDAQ Stockholm
Oslo Børs
Keskeiset tiedotusvälineet

Tietoevry tukee yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Olemme johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit kyvykkyydet. Arvojemme – avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus – ohjaamana rakennamme asiakkaidemme kanssa digitaalista tulevaisuutta, jossa yritykset, yhteiskunnat ja ihmiskunta menestyvät.

24 000 pilviteknologiaan, dataan ja ohjelmistoihin erikoistunutta asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90 maassa. Tietoevryn vuotuinen liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.fi

Liitteet

Haluatko lisätietoja?

Tommi Järvenpää

Head of IR

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Subscribe to releases

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä