noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TietoEVRY julkistaa uuden strategiansa – liiketoimintojen erikoistuminen laajentumisen ajurina

13 lokakuuta 2021

TietoEVRY Oyj           SISÄPIIRITIETO         13.10.2021 klo 8.00

TietoEVRY julkistaa uuden strategiansa, jonka tavoitteena on kasvattaa yhtiön asiakkailleen tuottamaa arvoa ja tukea yhtiön kasvua erikoistumisen kautta. Taustalla on pilviteknologioiden yhä laajentuvaan hyödyntämiseen pohjautuva toimialan murros, joka luo yhtiölle uusia mahdollisuuksia. Yhtiö keskittyy liiketoiminnoissaan pilvinatiiveihin palveluihin, datan hyödyntämiseen, ohjelmistojen tuotekehityspalveluihin sekä skaalautuviin ohjelmistoratkaisuihin. Sovellushallinta- ja infrastruktuuripalvelujen alueella yhtiö näkee kumppanuudet keskeisenä keinona kehittää liiketoimintaa. Yhtiö vahvistaa 5 %:n kasvua ja 15 %:n liikevoittoa (oikaistu EBITA) koskevat tavoitteet vuodelle 2023, vaikkakin arvioi, että uusi strategia voi mahdollistaa näitä vahvemman kehityksen.

Pilviteknologiat mahdollistavat datan hyödyntämisen uudessa mittakaavassa, mikä määrittää uudelleen asiakkaiden liiketoiminnan kehitysalueet ja kiihdyttää teknologia-alan murrosta. Markkinat jakautuvat nopean kasvun pilvinatiivien palvelujen ja ohjelmistotuotteiden sekä perinteisten sovellushallinta- ja infrastruktuuripalvelujen välillä. Jälkimmäisten alueella automaatio ja liiketoiminnan volyymi ovat keskeisiä kilpailukyvyn tekijöitä.

TietoEVRY julkistaa tänään uuden strategiansa, joka heijastaa markkinamuutosta ja yhtiön tulevia painopistealueita. Investoinnit kohdistetaan alueisiin, joissa yhtiö näkee vahvaa kilpailuetua ja kestävää kasvua, myös kansainvälisen laajentumisen kautta: pilvinatiivit palvelut, datan hyödyntäminen, ohjelmistojen tuotekehityspalvelut ja ohjelmistoratkaisut. Perinteisten sovellushallinta- ja infrastruktuuripalvelujen alueella yhtiö näkee kumppanuudet keskeisenä keinona kehittää liiketoimintaa. 

TietoEVRY perustaa kuusi erikoistunutta liiketoiminta-aluetta hyödyntääkseen pilvinatiivien palvelujen ja ohjelmistotuotteiden markkinoiden tarjoamat mahdollisuudet. Liiketoiminta-alueilla on täysi operatiivinen vastuu, mukaan lukien markkinastrategia (go-to-market), palvelutarjooma, investoinnit ja kumppanuudet. Kukin liiketoiminta kehittää toimintaansa oman palvelualueensa markkinadynamiikan mukaisesti. Nykyisistä palvelualueista rakentuvat uudet liiketoiminta-alueet ovat Business Design & Engineering, Health & Care Software, Financial Services Solutions, Industry Software, Enterprise Modernization ja Cloud Platform Services. 

Seuraavat investointeja koskevat prioriteetit edistävät liiketoimintojen kilpailukykyä ja arvonluontia:
•    Investoinnit laajentumiseen Business Design & Engineering, Health & Care Software ja Financial Services Solutions -alueilla – tuotteiden, palvelujen ja kyvykkyyksien vahvistaminen. Yritysostot painottuvat näihin liiketoimintoihin.
•    Kumppanuudet skaalan vahvistamiseksi Enterprise Modernization ja Cloud Platform Services -alueilla – investoinnit kyvykkyyksiin, jotka tukevat tehokkuutta ja palvelujen automatisointia. Tavoitteena on luoda operatiivisia ja rakenteellisia kumppanuuksia tukemaan kilpailukykyä.
•    Liiketoiminnan arvon kasvattaminen Industry Software -alueella –ohjelmistotuotevalikoiman kehittäminen ja investoinnit valituilla alueilla fokuksen vahvistamiseksi.

TietoEVRY-konserni tukee liiketoiminta-alueita keskeisillä yhteisillä toiminnoilla – talous, strategia, globaalit toiminnot ja henkilöstöhallinto – varmistaakseen yhtiön jatkuvan kehityksen, taloudellisen suorituskyvyn ja tehokkuuden.

”Globaalilla teknologiamarkkinalla on käynnissä pilviteknologioiden yhä laajentuvaan hyödyntämiseen pohjautuva murros, joka on tuonut uudet teknologiat yritysten uudistamisen keskiöön. Samalla olemme yhtiönä vaiheessa, jossa integraatiomme on jo pitkällä. Nyt on oikea aika uudistaa strategiaamme, ja hyödyntää nopeasti kasvavien pilvipalvelu- ja ohjelmistotuotemarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia.

Markkinamuutos avaa TietoEVRYlle mahdollisuuden erikoistua ja näin edistää arvonluontia asiakkaillemme. Siirrymme toimintamalliin, jossa strategiaa toteuttavat kuusi markkinaansa erikoistunutta liiketoimintaa. Jokaisella liiketoiminnalla on operatiivinen vastuu taloudellisesta tuloksestaan, kumppanuuksistaan ja laajentumisestaan. Uskomme uuden strategian luovan lisäarvoa myös osakkeenomistajille. 

Valitsemamme strateginen suunta on suurin muutos yrityksemme historiassa – ja sen myötä yhtiön potentiaali nousee uudelle tasolle. Uskon, että uusi suunta on palkitseva myös työntekijöillemme; voimme kaikki hyödyntää uusia oppimahdollisuuksia, nähdä selkeämmin roolimme osana asiakkaidemme menestystä – ja tuntea siitä ylpeyttä. Olen innoissani tästä uudesta vaiheesta sekä mahdollisuudesta todentaa 24 000 ammattilaisen globaalin tiimin koko potentiaalin muuttaa maailmaa ratkaisuillamme,” kommentoi toimitusjohtaja Kimmo Alkio

Uudet liiketoiminta-alueet ja johtoryhmä
Uusi rakenne, joka purkaa tämänhetkisen matriisin, sekä johtoryhmänimitykset astuvat voimaan 1.1.2022. Liiketoiminnat, jotka muodostavat uudet raportoitavat segmentit vuoden 2022 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen, ovat:

Business Design & Engineering 
Pilvinatiivien palveluiden kehitys, datan hyödyntäminen ja ohjelmistotuotteiden kehityspalvelut – globaali laajentuminen

Johtajaksi nimitetään Christian Pedersen 

Health & Care Software
Modulaariset sosiaali- ja terveydenhuollon ohjelmistot, joissa avoimet rajapinnat – laajeneva pohjoismainen asiakaskunta ja markkinat

Johtajaksi nimitetään Ari Järvelä 

Financial Services Solutions
Modulaarinen ja integroitu ohjelmistotuotekokonaisuus pohjoismaisille ja globaaleille finanssialan toimijoille

Johtajaksi nimitetään Christian Segersven 

Industry Software
Ohjelmistotuotteet julkisen sektorin, energiayhtiöiden ja teollisuuden ydinprosesseihin 

Johtajaksi nimitetään Ari Järvelä 

Enterprise Modernization
Automatisoidut jatkuvat palvelut sekä transformaatiopalvelut liiketoimintaprosessien, sovellusten ja infrastruktuurin tehostamiseksi ja ketteryyden vahvistamiseksi pohjoismaisille asiakkaille

Johtajaksi nimitetään Satu Kiiskinen 

Cloud Platform Services
Tietoturvalliset monipilvipohjaiset kapasiteettipalvelut skaalan vahvistamiseksi sekä pilvipalvelualustat 

Johtajaksi nimitetään Johan Torstensson 

Liiketoimintojen johtajien lisäksi TietoEVRYn johtoryhmään kuuluvat 
Tomi Hyryläinen, talousjohtaja
Kishore Ghadiyaram, strategiajohtaja
Trond Vinje, henkilöstöjohtaja
Malin Fors-Skjæveland, johtaja, Operations.

Yhtiön toimitusjohtajana jatkaa Kimmo Alkio. 

Taloudelliset tavoitteet
Yhtiö pitää joulukuussa 2020 julkaisemansa taloudelliset tavoitteet ennallaan. Uusi strategia voi mahdollistaa näitä vahvemman kehityksen. Taloudelliset tavoitteet ovat:   
•    Kasvun kiihtyminen 5 %:iin vuoteen 2023 mennessä
•    Oikaistu liikevoitto (EBITA) 15 % vuoteen 2023 mennessä
•    Kertaluonteiset erät ~1 % liikevaihdosta vuoteen 2022 mennessä
•    Nettovelka/EBITDA alle 2 vuoden 2022 loppuun mennessä (saavutettiin vuonna 2021)
•    Osinkojen kasvattaminen vuosittain

Päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet yhtiölle sekä liiketoiminnoille julkaistaan myöhemmin järjestettävässä pääomamarkkinapäivässä. 

Lisätietoja

Sijoittajillle:
Tomi Hyryläinen, talousjohtaja, puh. +358 50 555 0363, tomi.hyrylainen (at) tietoevry.com
Kjell Arne Hansen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +47 95040372, kjell.hansen(at)tietoevry.com

Medialle:
Kia Haring, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, puh. +358 40 765 3700, kia.haring (at) tietoevry.com

Kutsu virtuaaliseen tiedotustilaisuuteen

TietoEVRY järjestää virtuaalisen tiedotustilaisuuden analyytikoille ja medialle 13.10.2021 klo 13.00 Suomen aikaa. Toimitusjohtaja Kimmo Alkio ja talousjohtaja Tomi Hyryläinen esittelevät strategiaa ja tilaisuutta voi seurata TietoEVRYn internetsivuilla.

Linkki tilaisuuteen on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.tietoevry.fi/Sijoittajille. Osallistujilla on esityksen jälkeen mahdollisuus esittää kysymyksiä Teams-puhelun välityksellä. Ohjeet kysymysosiota varten ovat saataville yhtiön internetsivuilla. Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa tilaisuuden jälkeen.

TietoEVRY Oyj

Jakelu
NASDAQ Helsinki
NASDAQ Stockholm
Oslo Børs
Media


TietoEVRY luo digitaalista etumatkaa yrityksille ja yhteiskunnalle. Olemme digitaalisiin palveluihin ja ohjelmistoihin keskittynyt yhtiö, joka yhdistää paikallisen osaamisen sekä globaalit kyvykkyydet asiakkaidemme eduksi. Pohjoismaiset arvot luovat perustan onnistumisellemme. 

Noin 24 000 asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90:ssä maassa. TietoEVRY:n liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa. Yhtiö on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.fi

Liitteet

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä