noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Fotovoltaiky a elektromobily už dnes nejsou jen o úspoře energíí.

07 června 2024

Dočkali jsme se. S novou energetickou deregulací LEX OZE III. dochází na trhu k zásadním změnám. Když jsou energetická data shromažďována do národního data hubu EDC, dostupného všem účastníkům trhu, jsou možné i nové typy podnikání a nové typy toků příjmů. Distribuované zdroje energie, jakými jsou solární panely + baterie a elektrická vozidla jsou samy o sobě nepatrnými jednotkami, ale když jsou agregovány do větších celků, představují obrovskou virtuální elektrárnu, která může pomoci stabilizaci elektrické sítě. Toto je nová obchodní příležitost pro každého, kdo se chce stát agregátorem flexibility v České republice, podobně jako už několik let ve Skandinávských zemích.

energy

Energetická bilance elektrizační soustavy musí být neustále v rovnováze, to znamená, že množství elektřiny vyrobené a dodávané do přenosové sítě se musí v daném okamžiku rovnat množství elektřiny spotřebované ze sítě. Přirozeně se vyskytující nerovnováha, nazývaná systémová odchylka, musí být, proto kompenzována v reálném čase.

Menší komplikací představuje, že se stále více přesouváme od předvídatelné výroby poháněné fosilními palivy k nestálé výrobě obnovitelné energie, což se shoduje s rychle postupující elektrifikací společnosti. Tento zásadní posun a distribuce energetických zdrojů, jako jsou mikrozdroje, elektrická vozidla a úložiště energie, mohou zpočátku vypadat jako nepřekonatelný problém z pohledu stabilizace elektrické sítě. Tato změna však také vytváří nové příležitosti a obchodní modely pro poskytovatele energetických služeb. Umožňuje to deregulace trhu, která umožňuje shromažďovat energetická data v data hubech, které mohou využívat všichni účastníci trhu. Příklady fungujících data hubů již existují v severských zemích a změny v legislativě to od konce roku 2024 umožňují i ​​v České republice.

Přeměna trhu

Doposud k vyvažování sítě docházelo většinou ve vysokonapěťových částech sítě. V budoucnu bude existovat významný potenciál pro flexibilitu používáním zařízení připojených k nízkonapěťové úrovni.

To znamená zařízení instalované v domácnostech a komerčních objektech, jako jsou fotovoltaické systémy s bateriovým úložištěm, tepelná čerpadla, klimatizace, elektromobily, přímotopy, zásobníky teplé vody (bojlery) atd.

Počet těchto zařízení rychle roste. Zatímco jednotlivě mají relativně nízkou elektrickou kapacitu, jejich agregace do větších funkčních skupin nazývaných agregační bloky z nich činí atraktivní účastníky trhu s flexibilitou.

A tady je přesně prostor pro nové aktéry na trhu nazývané agregátoři flexibility.

Nové zdroje příjmů pro domácnosti

Agregátoři flexibility jsou novým typem komerčních subjektů, které umožňují i ​​velmi malým výrobcům a spotřebitelům elektřiny (poskytovatelům flexibility) zapojit se do SVR trhu (Služeb Výkonové Rovnováhy) poskytováním zálohy pro podporu rovnováhy v síti. V praxi agregátor spojuje stovky nebo tisíce malých energetických aktiv do dostatečně velkých subjektů – každý o výkonu nejméně 1 MW = podmínka k účasti na trzích flexibility.

Vydělávat budou všichni

Jednotlivé domácnosti nebo jiní mikroproducenti jsou kompenzováni za to, že agregátor umožní použití jejich majetku (fotovoltaika, baterie, tepelné čerpadlo, elektromobil, klimatizace, přímotop, bojler) a agregátor je následně finančně kompenzován provozovatelem přenosové soustavy ČEPS za stabilizaci přenosové sítě. Před realizací této win-win-win situace však musí být překonána jedna překážka – jak zajistit přenos dat mezi agregátorem a jednotlivými aktivy?

Tietoevry DES – informační dálnice spojující všechna zařízení

Tietoevry DES "Distributed Energy System", je softwarové řešení vyvíjené již 7 let v prostředí Microsoft Azure pro správu a řízení zařízení připojených k síti. DES je nástroj, který agreguje malá energetická aktiva do velké virtuální elektrárny a následně je používá k potřebnému balancování sítě a podporuje přechod na nízkouhlíkové hospodářství a zároveň snižuje náklady spojené s vyrovnáváním sítě, investicemi a službami TSO ČEPS.

Hlavní funkcionalita DES

Správa Dat

DES má všechny možnosti potřebné k ukládání, používání, analýze a vizualizaci velkého množství dat přicházejících z různých platforem IoT, cloudových služeb, řešení třetích stran a fyzických zařízení. Prostřednictvím datových rozhraní API je také možné předávat data systémům třetích stran, jako jsou aplikace pro koncové uživatele.

Správa zařízení

DES dokumentuje a digitalizuje všechna zařízení, mapuje jejich vlastnictví, nastavení, umístění a možnosti jejich okamžitého využití pro agregaci a aktivaci.

Vytváření VPP

DES zahrnuje holistické řešení správy virtuálních elektráren. Kolektuje údaje o mikroprodukci elektřiny zákazníků, řízení spotřeby v reálném čase, skladování elektřiny do domácích baterií nebo elektrických vozidel a slučuje zařízení do virtuální elektrárny VPP.

Analýza Dat

DES nabízí pokročilou analýzu dat, shromažďuje data v reálném čase z připojených zařízení a zpracovává tato data ve spojení s daty z jiných zdrojů. Umělá inteligence zlepšuje prognózy a reportování.

Pilotní projekt DES se Skupinou SolidSun

Navzdory čekání na změny v legislativě jsme se rozhodli využít tento čas a zahájit pilotní projekt integrace DES v České republice se Skupinou SolidSun. Skupina SolidSun představuje ideálního partnera pro využití systému DES. Jako leader na českém trhu s fotovoltaikou a zároveň dodavatel elektrické energie splňuje Skupina SolidSun všechny potřebné předpoklady pro aktivní účast v oblasti poskytování služeb výkonové rovnováhy. Klíčové pro spolehlivé poskytování flexibility je možnost monitorovat a schopnost řídit jednotlivé agregační prvky. To Skupině SolidSun umožňuje jejich řídící jednotka Sunberry, která je standardní součástí dodávané fotovoltaické elektrárny pro residenční sektor.

O průběhu pilotního projektu Vás budeme společně dále informovat.

Business benefit

Použití DES zlepšuje flexibilitu sítě, lepší zapojení zákazníků, shodu s předpisy a úspory nákladů. DES pomáhá vytvářet efektivnější, odolnější a udržitelnější energetický systém, který splňuje potřeby zákazníků a podporuje přechod na nízkouhlíkové hospodářství.

Jak se přidat ?

Pokud máte zájem o podnikání v oblasti agregace flexibility, kontaktujte nás. Pojďme společně naplánovat vaši cestu k novým zdrojům příjmů!

Kontaktujte nás

Jan Uherek

Business Developer, Energy & Utilities, Tietoevry Industry

Sdílet na Facebook Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedInu