noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Ukazujeme praxi studentům

Studenti vyměnili školu za praxi u nás

07 června 2023

Ukazujeme praxi studentům

Studenti ze Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky měli v naší firmě jedinečnou příležitost získat praktické zkušenosti jako softwaroví vývojáři. Během čtrnáctidenního programu se naučili několik klíčových dovedností a pracovali na vlastních projektech, což jim poskytlo cenný vhled do toho, jak probíhá práce v profesionálním prostředí.

Během dvou týdnů na přelomu května a června k nám každý den místo školy docházelo 13 studentů střední průmyslové školy. Na začátku všichni obdrželi potřebné vybavení, aby nikdo nebyl znevýhodněn. Pod vedením Pavla Vavrečky, Jirky Sovadiny a Peti Rajského se behěm této praxe podívali do různých technologií a systémů.

Jedna z klíčových aktivit byla práce na vlastním projektu. „Osvojili si schopnost plánovat, organizovat a provádět vývoj softwarových aplikací od začátku až do konce,” říká Pavel Vavrečka, který studenty z velké části mentoroval. Podstatnou roli hrála i práce v týmu.
Během praxe studenti prošli intenzivním školením v technologiích jako REST API, Spring Boot a ORM. Studenti se učili, jak tyto technologie používat k vytváření robustních a efektivních aplikací. Také pracovali s verzovacím systémem Git. „Naučili se správně vytvářet repozitáře, větvit svůj kód, spolupracovat na sdílených projektech a řešit konflikty,” vysvětlil Pavel.

Nejde o jedinou vlaštovku v rámci spolupráce se školami. V současné době spolupracujeme se čtyřmi univerzitami, respektive vysokými školami. Dále máme formu spolupráce domluvenou se 14 středními školami v Moravskoslezském kraji a jednou v Brně. Praxe a exkurze nemusí probíhat jen v našich prostorách, jen letos jsme navštívili 20 základních škol s programem pro nejmladší.

        

------------------------------------------------------------------------------------

Students from Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky had a unique opportunity to gain practical experience as software developers in our company. During the 14-day program, they learned several key skills and worked on their own projects, giving them valuable insight into what it's like to work in a professional environment.

During the two weeks in late May and early June, 13 high school students joined us each day instead of school. At the start, they all received the necessary equipment so that no one was disadvantaged. Under the guidance of Pavel Vavrečka, Jirka Sovadina and Petr Rajský, they looked into different technologies and systems during this practice.

One of the key activities was working on their own project. "They learned the ability to plan, organise and execute software application development from start to finish," says Pavel Vavrečka, who largely mentored the students. Teamwork also played a significant role.

During the internship, students received intensive training in technologies such as REST API, Spring Boot and ORM. Students learned how to use these technologies to create robust and efficient applications. They also worked with the Git versioning system. "They learned how to properly create repositories, branch their code, collaborate on shared projects, and resolve conflicts," Pavel explained.

This isn't the only example in the collaboration with schools. We are currently working with four universities or colleges. We also have a form of cooperation agreed with 14 secondary schools in the Moravian-Silesian region and one in Brno. Internships and excursions do not have to take place only in our premises, only this year we visited 20 primary schools with a programme for the youngest.

Sdílet na Facebook Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedInu