noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Fler svenskar än någonsin positiva till AI – bristande integritet oroar mest

03 december 2021

För första gången är majoriteten av svenskarna, 54 procent, nu positivt inställda till AI och nästan var tredje person använder AI-baserade lösningar varje dag. Men fortfarande finns en oro vad gäller AI, främst ur integritetssynpunkt. Det visar den årliga rapporten ”Svenska Folket och AI” som tagits fram i samarbete mellan TietoEVRY, Hemsö, Stockholms Stad och Integritetsskyddsmyndigheten.

Det svenskarna är mest positiva till med AI är smarta produkter för hemmet och förbättrad kvalitet av samhällstjänster som vård och utbildning. Trafikplanering följt av sjukvård är den offentliga verksamhet där flest skulle vilja se att AI används mer.

– Det är glädjande att fler än någonsin är positiva till AI. Det visar att förståelsen har mognat något, även om undersökningen visar att alla inte är medvetna om i vilken bred utsträckning AI redan används i samhället. AI används exempelvis redan idag inom flera branscher där tekniken effektiviserar processer som inte alltid är synliga för slutanvändarna eller medborgarna, säger Christian Guttmann, global AI-chef på TietoEVRY.

Integriteten fortfarande ett orosmoln

Idag importerar vi AI-lösningar och 99 procent av all framstående AI kommer från marknader utanför EU där det råder helt andra regleringar och riktlinjer.

Det som oroar folk mest med AI är bristen på personlig integritet. Trots att andelen som svarar det har minskat med sju procentenheter under det senaste året är fler oroade över det (34 procent) än exempelvis att AI ska bli för intelligent (13 procent). 86 procent av de som intervjuats anser att företag som utvecklar AI-lösningar bör vara bundna till etiska riktlinjer. 68 procent tycker det i mycket stor utsträckning.

– Frågan om reglering av AI är en av vår tids viktigaste digitaliseringsfrågor och är direkt avgörande för svensk konkurrenskraft. Idag importerar vi AI-lösningar och 99 procent av all framstående AI kommer från marknader utanför EU där det råder helt andra regleringar och riktlinjer. Allt för omfattande och trubbiga regleringar på nationell eller europeisk nivå medför att investeringar och talang lämnar och vi riskerar att helt hämma utvecklingen av etisk och transparent AI som är ”made in Europe”, säger Christian Guttmann.

– Det är glädjande att svenskarna ställer höga krav på personlig integritet och riktlinjer. Ansvarsfull AI är av högsta vikt för oss som utvecklar lösningarna. Vi anser att det är viktigt att reglera utfallet, inte själva teknologin. Det kan säkerställas genom att exempelvis utveckla en visionär strategi för användandet av AI, där användarnytta och förutsägbarhet blir vägledande. Risken är annars att vi även fortsatt tvingas förlita oss på AI-lösningar som utvecklas utanför Sverige och EU, fortsätter Christian Guttmann.

AI och jobben
Nära hälften (48 procent) av svenskarna tror att AI kommer leda till att jobb försvinner. En fjärdedel (25 procent) tror tvärtom att AI kommer skapa fler jobb.

– Det är många som ser AI som en konkurrent på arbetsmarknaden och att jobb kommer att försvinna. Visst kommer roller och arbetssätt att utvecklas och försvinna i takt med att AI införs i högre grad, men vi ser redan i dag att många nya jobb har skapats och människans funktion blir bara viktigare när processer rationaliseras bort, säger Christian Guttmann.

Färre vill att AI tar besluten
Andelen svenskar som är okej med att låta AI-baserade system fatta beslut om dem minskar i alla sammanhang – vare sig det rör sig om föräldrapenning, försörjningsstöd, A-kassa eller låneansökningar.

Karttjänster toppar listan över de AI-lösningar som svenskarna upplever som mest värdefulla i vardagen. Varannan (50 procent) uppger att det är den AI-tjänst de har mest nytta av i vardagen. Därefter följer språkappar (31 procent) följt av automatiserade rekommendationer av film, serier eller musik (25 procent).

Om undersökningen
Undersökningen baseras på svar från 1 000 svenskar mellan 16 och 70 år som intervjuades under oktober 2021 genom Sifos slumpmässigt rekryterade, riksrepresentativa webbpanel. Resultaten finns sammanfattade i rapporten ”Svenska Folket och 2021”. Undersökningen är gjord på uppdrag av Insight Intelligence i samarbete med TietoEVRY, Hemsö, Stockholms Stad och Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Ladda ner hela rapporten (PDF).

 

För mer information eller intervjuförfrågningar, vänligen kontakta:
TietoEVRY Newsdesk: +46 70 234 20 02, news@tietoevry.com

TietoEVRY skapar digitala fördelar för företag och samhälle. Vi är ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag med lokal närvaro och global kapacitet. Våra nordiska värderingar och vårt nordiska arv styr vår framgång. TietoEVRY har sitt huvudkontor i Finland och har omkring 24 000 experter anställda globalt. Bolaget tillhandahåller service åt tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. TietoEVRY omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och aktierna är noterade på NASDAQ i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

För mer information

Christian Guttmann

Head of Global AI & Data

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn