noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto går med i GENIVI Alliance för att påskynda digital cockpitutveckling och framtida fordons- och mjukvaruarkitektur

30 september 2019

Tieto ansluter sig till det växande initiativet och alliansen, GENIVI Alliance, med nästan 100 medlemmar över hela världen för att driva standardisering och utveckla interoperabilitet för fordons digitala cockpitsystem. Tieto är en av de drivande aktörerna för standardisering av hantering av flera operativsystem och anpassningar av digital förarmiljö (digital cockpit) för olika fordonsområden samt utforskar framtida, molnbaserade och centraliserade fordonsarkitekturer för uppkopplade fordon.

Utvecklingen mot självkörande och uppkopplade fordon kräver ett ökat antal funktioner, där en central och viktig del är den digitala förarmiljön (digital cockpit)  – en multiscreen som ger en multi funktionell digital upplevelse för förare och passagerare utan att kompromissa med säkerheten. Nästa generation digitala cockpits kräver större flexibilitet, möjligheter att enkelt uppgradera programvara och ställer samtidigt ökade krav på säkerhet och stabilitet. För att möta behovet krävs framtagande av flexibla mjukvaru arkitekturer och plattformar för fordon som ger bättre integrations möjligheter och hantering av flera operativsystem.

GENIVI Alliance arbetar för en gemensam standard och öppen källkod för att integrera flera operativsystem för fordon, med målet att snabbare kunna komma ut på marknaden och skapa en mer kostnadseffektiv utveckling av fordonslösningar. GENIVI Alliance har nästan 100 medlemmar över hela världen som arbetar med Android Automotive, AUTOSAR, Linux och övrig mjukvara för fordon.

– Vi är mycket glada över att välkomna Tieto till GENIVI. Fordonsindustrin drar fördel av att ha ett brett spektrum av företag som arbetar gemensamt för att möjliggöra integration och säkerställa kompatibilitet mellan de många system som finns. Tieto har omfattande och lång erfarenhet av att arbeta med Android, flertalet operativsystem och bidrag till open source. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att uppnå vårt mål att driva standardmetoder för att integrera operativsystem och middleware som finns i den centraliserade och uppkopplade digitala förarmiljön, säger Steven Crumb, VD på GENIVI.

Tieto tillhandahåller FoU-tjänster för tillverkare av originalutrustning för fordon (OEM) och ledande leverantörer med fokus på digitala förarmiljöer, ADAS /självkörande fordon och uppkopplade fordon. Inom dessa områden är samarbeten, som t.ex. GENIVI, samt open source,  centrala för att driva standardardisering.

–  Mjukvaru och utvecklingsprojekt för fordon kräver bred expertis inom flera områden,  samarbete och öppen källkod för att standardisera och hantera flera operativsystem. Tieto har en lång erfarenhet av att leverera mjukvarukompetens inom olika vertikaler, inklusive fordonsindustrin. Vår ambition är att driva standarder och att aktivt bidra till GENIVI, säger Viet-Anh Pitaval, chef för affärsutveckling inom fordonindustrin, Tieto.

–  Vi ser fram emot att vidare utforska framtiden inom eldrivna fordon, elektronik, programvara och mjukvaruarkitekturer för molnbaserade tjänster. Inom dessa områden ser vi att Tieto kan påverka och bidra till en positivt utveckling.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viet-Anh Pitaval, Head of Automotive Business Development, Tieto, viet-anh.pitaval@tieto.com, +46 722 142 974

Craig Miner, GENIVI Alliance, +1.248.840.8368, cminer@quell.com

 

Om Tieto
Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.com

Tieto Product Development Services 
Ett affärsområde inom Tieto med focus på att leverera FoU tjänster inom fordons och telekom industrin, för datacenter och kommunikationsinfrastruktur samt uppkopplade enheter. Tillsammans med partners levererar vi chipset, mjukvara och systemintegrations tjänster för 5G, IoT och fordonsindustrin.  Med mer än 20 års erfarenhet är vi en betrodd partner och utvecklare av nya teknologier tillsammans med våra kunder. 

The GENIVI Alliance utvecklar standards för integraton av operativ system och middleware för centraliserade och uppkopplade digitiala förarmiljöer (digital cockpit).  Alliansen för samman användare av Android™ Automotive, AUTOSAR, Linux, och övrig mjukvara för fordon med lösningsleverantörer i ett produktivt samarbete för ca 100 globala medlemmar. www.genivi.org

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn