noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Fredrik Ring ny verkställande direktör för Avega Group

27 augusti 2018

Pressmeddelande 27.08.2018 Fredrik Ring har utsetts till ny verkställande direktör för konsultföretaget Avega Group som förvärvades av Tieto i december 2017. Fredrik tillträder sin nya tjänst den 1 september. Nuvarande VD Per Adolfsson har valt att lämna bolaget för nya utmaningar utanför Avega och Tieto.

Fredrik Ring är idag ansvarig för kommersialisering i Tietos enhet för datadrivna affärer. Han har arbetat i konsultbranschen hela sitt yrkesverksamma liv och har 15 års erfarenhet av att grunda, utveckla och leda egna konsultföretag. Han har även haft flera nyckelpositioner i stora företag som Tieto och CGI. Fredrik har arbetat på Tieto i 6 år.

“Avega är, med sin djupa kompetens inom digital transformation, en viktig del i Tietos strategi och stärker oss ytterligare på den konsultdrivna svenska marknaden. Tack vare sitt starka ledarskap och sin långa erfarenhet från konsultbranschen är Fredrik rätt person för att fortsätta utveckla och växa Avega, och utöka samarbetet mellan bolagen för att skapa värde för såväl kunder som medarbetare”, säger Ari Järvelä, chef för Tietos enhet Business Consulting and Implementation.

”Jag vill tacka Per Adolfsson för det fina arbete han gjort i att leda, utveckla och växa Avega de senaste åren. Per Adolfsson har också haft en central roll i att skapa samarbetsytor och gemensamma affärsmöjligheter för Tieto och Avega sedan förvärvet, och Avegas resultat har under Pers ledning starkt bidragit till Tietos tillväxt i Sverige”, säger Ari Järvelä.

Den svenska konsultmarknaden väntas växa med 5-8 procent årligen under de närmaste åren och Tieto tillsammans med Avega bedöms kunna driva tillväxt inom segmentet på samma nivå, det vill säga högre än den svenska IT-tjänstemarknaden i genomsnitt. 

”Avega har fantastisk kompetens, en unik kundbas, och är ett starkt varumärke i branschen. Jag är oerhört stolt, och ser fram emot att arbeta med teamet med fortsatt fokus på tillväxt”, säger Fredrik Ring.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Fredrik Ring, tillträdande verkställande direktör på Avega Group
tel: 072 222 98 51, e-mail: fredrik.ring[at]tieto.com

Kia Haring, global kommunikationschef, Tieto
tel: +358 40 765 37 00, e-mail: kia.haring[at]tieto.com

Om Tieto

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se 

Om Avega Group

Avega Group är ett konsultföretag med specialister inom digital transformation och är sedan december 2017 ett dotterbolag till Tieto.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn