noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietos starka tillväxt i Sverige fortsätter

20 juli 2018

Tietos verksamhet växte med 8 procent i lokala valutor under det andra kvartalet 2018. I Sverige blev motsvarande siffra 14 procent, där uppköpen av svenska bolagen Avega och NSEC samt den starka utvecklingen inom ett flertal affärsområden bidrog till tillväxten. Det framgår av den kvartalsrapport som Tieto publicerade under fredagen den 20 juli 2018.

Justerat rörelseresultat för koncernen blev 34,8 (35,5) miljoner euro med en vinstmarginal på 8,6 procent för kvartalet. 

- Vår starka tillväxt har fortsatt under det andra kvartalet. Organiskt växer alla våra affärsområden snabbare än marknaden, med en allt bredare portfölj som skapar hållbar tillväxt. Rörelseresultatet hölls på samma nivå som förra året, med betydande investeringar i industrispecifika lösningar för att fortsatt driva förnyelse och tillväxt samt stärka vår position som kundernas första val för affärsförnyelse, säger Kimmo Alkio, VD och koncernchef på Tieto. 

Med sin strategi för åren 2016-2020 satsar Tieto på innovation och tillväxt och avser att öka sin marknadsandel i Norden, särskilt i Sverige. Totalt växte Tieto 14% i Sverige under det andra kvartalet. Uppköpen av de svenska bolagen Avega och NSEC, samt den starka utvecklingen inom Tietos industrispecifika lösningar, speciellt för energisektorn, samt affärsområdet Technology Services and Modernisation bidrog till den starka tillväxten. Under kvartalet slöts även viktiga avtal bland annat med Region Skåne. 

- Vi hade ett starkt kvartal både på koncernnivå och i Sverige. Vi fortsätter att växa inom alla våra affärsområden, och glädjer oss att se hur vår position i Sverige blir allt starkare. Samtidigt deltar vi i en mängd spännande initiativ för att driva digitaliseringen av det nordiska samhället, som till exempel vår nyligen lanserade accelerator som hjälper svenska startups att utveckla AI-lösningar för vården, säger Håkan Dahlström, Sverigechef och chef för Technology Services and Modernisation på Tieto.

Läs hela Tietos kvartalsrapport på http://www.tieto.com/investors     

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Dahlström, Sverigechef och chef för Technology Services and Modernisation, Tieto
tel: +46 70 633 4000, e-post: hakan.dahlstrom@tieto.com

Om Tieto
Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.com

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn