noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TietoEVRY initierar en rad besparingsåtgärder till följd av Coronavirus-pandemin

Coronavirus-pandemin har medfört osäkerhet bland företag och marknader. Mot bakgrund av detta förbereder TietoEVRY en rad anpassningar och besparingsåtgärder.

30 mars 2020

Coronavirus-pandemin har medfört osäkerhet bland företag och marknader. Mot bakgrund av detta förbereder TietoEVRY en rad anpassningar och besparingsåtgärder. TietoEVRY ser ett behov av att, på ett flexibelt sätt, anpassa verksamhet inom områden där efterfrågan kan komma att falla under produktionskapaciteten. Den 27 mars återkallande företaget också den finansiella prognosen för 2020 till följd av det osäkra marknadsläget orsakat av COVID-19. 

TietoEVRY har identifierat en rad besparingsåtgärder för att begränsa de finansiella effekterna och de långsiktiga konsekvenserna av Coronavirus-pandemin, och den förväntade ekonomiska avmattningen. Besparingsåtgärderna ska tillämpas inom hela företaget och är beroende av den fortsatta ekonomiska utvecklingenDet handlar om åtgärder som: 

  • Stopp eller omprövning av alla externa rekryteringar, även de som är pågående och sedan tidigare blivit godkända. 
  • Avslut av icke-fakturerbara underleverantörer och granska användningen av alla underleverantörer. 
  • Ersätta underleverantörer med egna anställda där det är möjligt. 
  • Skjuta upp inköp av t.ex. telefoner, bärbara datorer och kontorsutrustning. 
  • Avbryta deltagande i externa evenemang, kurser, konferenser etc. 
  • Inga resor är tillåtna för tillfället. 
  • Tillsvidare skjuta upp löneförhöjningar, om de inte avtalas i lokala kollektivavtal.  
  • Uppmana anställda att utnyttja sparade semesterdagar samt inarbetad flextid. 

TietoEVRY har också inlett förhandlingar om korttidspermittering för att tillfälligt anpassa verksamheten inom områden där överkapacitet kan uppstå till följd av minskad efterfrågan. Förhandlingar inlednu Sverige och liknande processer kommer att initieras i andra länder, i enlighet med respektive lands arbetsrätt. De landspecifika förhandlingsprocesserna kommer att ta från en vecka till en månad och utkomsten av dessa kommer att kommuniceras under processens gång. 

Alla dessa åtgärder planeras för att säkerställa företagets stabilitet under denna tid av osäkerhet och extraordinära omständigheter. 

För mer information, vänligen kontakta: 
TietoEVRY Newsdesknews@tietoevry.com  

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn