noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Kundsupporthantering - Pangea

TietoEVRY ITSM-system ServiceNow

TietoEVRY har tecknat avtal med ServiceNow för anskaffande av lösningen IT Service Management (ITSM) för sin kundsupport. TietoEVRY har även slutit personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) med ServiceNow för behandling av personuppgifter vilka är i linje med de personuppgiftsbiträdesavtal som TietoEVRY har med sina kunder.

Kundernas personuppgifter lagras i ServiceNows datacenter som finns inom EU (för närvarande i Nederländerna och Irland). ServiceNow nyttjar resurser i enlighet med en så kallad ”follow the sun”-driftmodell vilket innebär att stödresurser finns tillgängliga utanför EU/EES utanför normal arbetstid. där även supportpersonal utanför EU/EEA kan ha tillgång till personuppgifter när plattformsrelaterade incidenter eller problem ska lösas.
ServiceNows underleverantörer och geografiska platser med potentiell tillgång till personuppgifter anges i tabellen nedan.

ServiceNows underleverantörer

Land

ServiceNow Nederland B.V.

Nederländerna

ServiceNow, Inc

USA

ServiceNow Australia Pty Ltd

Australien

ServiceNow Software Development India Private Limited

Indien

ServiceNow UK Ltd.

Storbritannien

ServiceNow Ireland Limited

Irland

ServiceNow Japan K.K

Japan

Tjänsten omfattar följande underleverantörer till TietoEVRY samt dessa geografiska platser, baserat på vald leveransmodell:

Onshore
(datalagring i Europeiska unionen)

TietoEVRYs dotterbolag (underleverantörer)

Land

EVRY AB, EVRY Sweden AB, Tieto Sweden AB, Tieto Sweden Support Services AB

Sverige

 

Nearshore
(Europeiska unionen och europeiska ekonomiska samarbetsområdet)

TietoEVRYs dotterbolag (underleverantörer)

Land

EVRY AB, EVRY Sweden AB, Tieto Sweden AB, Tieto Sweden Support Services AB

Sverige

Tieto EVRY Oyj, Tieto Finland Oy, Tieto Esy Oy, Tietokarhu Oy, TietoIlmarinen Oy, EVRY Finland Oy, Tieto Finland Support Services Oy, EVRY Card Services Oy

Finland

EVRY Norge AS, EVRY Card Services AS, Eye-Share AS, EVRY AS, Tieto Norway AS

Norge

EVRY Latvia SIA, EVRY Card Services Baltijas filale, Tieto Latvia SIA

Lettland

Tieto Czech s.r.o., Tieto Czech Support Services s.r.o.

Tjeckien

Tieto Germany GmbH

Tyskland

Tieto Austria GmbH

Österrike

Tieto Estonia AS

Estland

Tieto Lietuva, UAB

Litauen

Tieto Denmark A/S, Tieto DK A/S

Danmark

Tieto Poland Sp. z o.o., Tieto Support Services Sp. z.o.o.

Polen

Nearshore och Infopulse
(Europeiska unionen, europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Ukraina)

TietoEVRYs dotterbolag (underleverantörer)

Land

TietoEVRY-underleverantörer i Nearshore-domänen enligt ovan

 

Ukraina (InfoPulse Ukraine LLC)

Ukraina

 

Offshore
(Internationellt)

TietoEVRYs dotterbolag (underleverantörer)

Land

TietoEVRY-underleverantörer i Nearshore-domänen enligt ovan

 

Ukraina (InfoPulse Ukraine LLC)

Ukraina

EVRY Financial Service UK Ltd., Tieto Great Britain Limited

Storbritannien

Emric d.o.o.

Serbien

EVRY India Private Ltd., Tieto India Private Ltd.

Indien

Tieto Rus, ООО

Ryssland

Tieto China Co., Ltd., Tieto (Beijing) Technology Co., Ltd.

Kina

Tieto Sdn Bhd

Malaysia

EVRY USA Corporation, Tieto U.S. Inc

USA

 

Uppdatering av underleverantörer eller geografiska platser

TietoEVRY och ServiceNow kan uppdatera eller ändra underleverantörer eller länder inom respektive avtalade geografiska områden. TietoEVRY kommer i förväg informera om varje planerad förändring avseende tillägg eller byte av underleverantör eller land genom uppdatering av denna sida.

Om kunden inte godtar en planerad förändring måste kunden kontakta TietoEVRYs kontaktperson så snart som möjligt, och inte senare än 30 dagar efter att uppdateringen har publicerats.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn