noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Espoo kommune - Brukervennlig og enkel løsning tilrettelegger for bedre omsorg

Bildedokumentasjon bidrar til bedre behandling i Espoo kommune

Tietoevry at your service

Bildedokumentasjon bidrar til bedre behandling i Espoo kommune

Espoo kommune skal investere ytterligere i Lifecare Camera i hjemme- og tannhelsetjenesten, helsesentere og hjemmesykepleien. Allerede i fjor var Lifecare Camera i bruk hos 30 hjemmesykepleiere og hjelpepleiere i den finske kommunen. Basert på de gode erfaringene har kommunen derfor valgt å introdusere løsningen til flere brukere.

Applikasjonsspesialist, Nina Tähkäpää, i Espoo, forteller at det i fremtiden vil være cirka 300 brukere av løsningen i hjemmetjenesten. Rundt 1500 innbyggere mottar i dag tjenester fra hjemmesykepleien enten regelmessig eller på tilfeldig basis. I fremtiden, vil bruken av løsningen utvides til å omfatte flere områder.

- I fjor, kunne pleierne, blant annet, ta sårbilder hjemme hos de pleietrengende. Ettersom løsningene er integrert med pasientjournalen, kan bildene overføres direkte til løsningen. Dermed unngår medarbeideren å lagre bildene på sin mobil. Dette øker effektiviteten” sier Tähkäpää.

- Kameraet kan lett tas i bruk, og opplæring tar kun en kort halv time. Løsningen leveres gjennom en app, og kan lastes ned via en sentralisert applikasjonsdeling side. De ansatte i hjemmetjenesten kan derfor bruke sine egne telefoner, sier Tähkäpää.

Via telefonen, kan de ansatte logge seg inn og få tilgang til pasientdataløsningen der bildene kan lages direkte. Dette sparer hjemmetjenesten for mye tid. 

Bedre behandling

Tilbakemeldingene fra medarbeiderne har vært svært positive. Den aller største fordelen er tids- og arbeidsbesparelser som er et resultat av mer effektiv håndtering av bilder. 

Når et bilde er tatt og sendt inn, registrerer pleieren dette på et skjema og legger ved bildet som en lenke. Dersom det skulle være nødvendig å konsultere med en lege, kan pleieren sende en melding til legen mens han/hun fremdeles er hos den pleietrengende. Bildet blir overført uten forsinkelse og legen kan åpne bildet bare ved å klikke på lenken.

Ifølge Tähkäpää har mange også ønsket seg en videofunksjon til Lifecare Camera. Løsningen er under utvikling og er tiltenkt å komme på markedet høsten 2018. 

Ifølge Joona Pylkäs, ansvarlig for Tietos bildediagnostiske løsninger, tilfredsstiller Lifecare Camera kravene til dataforvaltning innen helsesektoren og mobilløsningen støtter opp under deling av bildeinformasjon. Via systemet sendes bildedokumentasjon til organisasjonens bildearkiv og som bildelenke til pasientjournalen.

"Dersom det skulle være nødvendig å konsultere med en lege, kan pleieren sende en melding til legen mens han/hun fremdeles er hos den pleietrengende", sier Nina Tähkäpää, Applikasjonsspesialist i Espoo kommune.

- Tekst er et begrenset medium, full av potensielle feil, og ofte en lite effektiv måte å beskrive pasientens tilstand. Materialet som er blitt skapt ved hjelp av Lifecare Camera vil integreres i pasientjournalen, noe som gjør at dokumentasjon for pasientbehandlingen vil være mer informativt og lettere å forstå, sier Pylkäs.

- Pasientjournaler beriket med bilder vil gi et bedre beslutningsgrunnlag som bidrar til bedre pasientbehandling. Produktutviklerne har også rettet spesiell oppmerksomhet mot datavern av løsningen. All kommunikasjon mellom mobilutstyr og skytjenester er kryptert, og ingen data vil bli liggende i mobilutstyret eller skytjenesten etter lagring.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn