noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Mer enn én av fire eldre sliter med å bruke IT-løsninger

16 mai 2024

Samtidig som samfunnet blir stadig mer digitalisert, sliter mer enn én av fire norske eldre med bruk av datamaskin, mobil og internett. Det viser en ny spørreundersøkelse Bilendi har fått utført på vegne av Tietoevry.

Dette er ikke spesielt overraskende, og det viser hvor viktig det er at vi lager digitale løsninger med god tilgjengelighet som gjør at de kan brukes av alle, sier Kitty Toft, senior UX-designer i Tietoevry.

Hun trekker frem flere elementer som det er viktig å huske på.

– For eksempel kan for liten skrift være et problem for mange ettersom synet blir svakere med alderen. Dessuten kan fargekontraster gjøre det vanskelig for brukerne å klare lese og se hva som står. I tillegg vet vi at mange sliter med å finne den informasjonen de er på jakt etter. Derfor er det viktig å lage løsninger som er lette å navigere

Trenger hjelp

I undersøkelsen, som omhandler personer over 65 år, sier at syv av ti at de må be om hjelp når de bruker digitale tjenester, og de fleste spør sine barn eller barnebarn. Mest vanlig er kognitive utfordringer som husk og konsentrasjon (25%), problemer med hendene eller finmotorikk (18%) eller problemer med synet (16%).

– Det er selvfølgelig bra at mange kan få hjelp, men målet må være å lage løsninger som alle kan bruke selv. Vi lever i et samfunn der digitaliseringen går stadig raskere, og da blir god digital tilgjengelighet ekstremt viktig, sier Toft.

–Dette er helt sentralt. Alle som utvikler digitale løsninger, må huske å teste på reelle brukere og være godt kjent med relevante standarder og lovkrav på området. I tillegg bør man han løpende dialog om digital tilgjengelighet og universell utforming med kunder.

Finnene sliter mest

Tietoevrys undersøkelse dekker Finland og Sverige i tillegg til Norge, og resultatene viser at det er finske eldre som har størst vansker med å bruke digitale tjenester. Trettiseks prosent av de spurte i Finland oppgir at de føler seg usikre på sin egen kompetanse når de bruker digitale tjenester. De samme tallene for Norge og Sverige er henholdsvis 23 og 18 prosent.

– Selv om det er finnene som sliter mest ifølge undersøkelsen, er hovedinntrykket at digital tilgjengelighet er noe vi må bli bedre på i alle de tre landene. Dette vil vi i Tietoevry, som en stor nordisk IT-aktør, bidra til. Her håper vi at både private og offentlige aktører vi være med, avslutter Toft.

For mer informasjon

Tietoevry newsdesk

+358 40 5704072

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn