noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Å vokse opp på nett

Ungdom ber om sterkere vern mot hatefulle ytringer, og at plattformene tar større ansvar i rapporten "Å vokse opp på nett" som er utarbeidet av Press - Redd Barna Ungdom sammen med TietoEVRY.

26 august 2021

Tilgang til ny teknologi og digitale verktøy gir oss mange fordeler. Samtidig blir barn og unge stadig mer utsatt for mobbing og hets på nett, og ytringsklimaet er hardere i digitale kanaler. Som teknologiselskap er det viktig for oss å bidra i arbeidet med å gjøre det digitale miljøet bedre for oss alle.

Sammen med Press - Redd Barna Ungdom, har TietoEVRY denne våren gjennomført en rekke workshops med barn og unge for å snakke om netthets og mobbing i digitale kanaler. Funnene fra disse workshops er oppsummert i en rapport, som viser at hets, trakassering og mobbing på nett er et stort og økende problem. Rapporten samler erfaringer fra unge som har deltatt på en serie med workshoper over hele landet. Rapporten ble torsdag denne uken overlevert til stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) på Kulturhuset i Oslo.

Christian Pedersen, Lea Mariero, Tone Trøen.jpegF.v. Christian Pedersen (TietoEVRY), Lea Mariero (Press) og stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen. 

De unge forteller at de opplever mest hets på Facebook og Tiktok, og at hetsen ofte går ut over allerede utsatte grupper, som etniske og seksuelle minoriteter og personer med funksjonsnedsettelse. Seksuell trakassering og hets på grunn av utseende er også utbredt.

Ifølge ungdommene fører hetsen til psykiske problemer, og netthets kommer gjerne sammen med, og kan være en større belastning enn fysisk mobbing. Mange av dem forteller også at de begrenser hva de legger ut på nett for å unngå hets, og at de opplever det som et hinder for demokratisk deltakelse.

– Unge tør ikke delta i debatten, fordi de er redde for å bli mobbet. Det har voksne et ansvar for å gjøre noe med, særlig fordi det ofte er voksne hetsen kommer fra. Da holder det ikke med holdningskampanjer mot mobbing. Politikere og nettsamfunn må begynne å ta netthets på alvor, sier Lea Mariero (22), leder i Press.

Basert på innspillene fra ungdommene, har Press utarbeidet en liste med krav. De inkluderer kompetanseheving i skoler og blant andre som jobber med barn og unge, forskning på hvilke tiltak som fungerer, et sterkere vern mot hatefulle ytringer i loven, at politi og domstoler prioriterer å slå ned på hets og trakassering, og at plattformene tar større ansvar for å beskytte barn og unge mot netthets.

The Polite Type

I forkant av samarbeidet med Press utviklet vi en font som automatisk erstatter hatefulle ord og uttrykk med hensynsfulle alternativer. Fonten heter "The Polite Type" og kan lastes ned og brukes i et hvilket som helst tekstredigeringsprogram.

– En ny skrifttype er selvfølgelig ikke nok til å stoppe netthets. Men vi håper den kan få folk til å tenke over hvordan det de skriver på nett påvirker andre, og særlig sårbare unge. Å skape et tryggere miljø på nett for barn og unge krever koordinert innsats, sier Christian Pedersen, norgessjef i TietoEVRY.

Press anbefaler disse tiltakene for å bekjempe netthets:

Økt kompetanse

  • Økt kompetanse på netthets, og implementering av nettvett i læreplanen og skolen.
  • At kompetansen rundt netthets til alle som jobber med barn og unge styrkes.

Forskning

  • Finansiering av forskning på barn og unges atferd på nett og konsekvenser av netthets.
  • Kartlegging og evaluering av effekten av tiltak mot netthets.

Lovverket

  • Evaluering av det strafferettslige vernet om hatefulle ytringer på nett.
  • En bredere og mer inkluderende definisjon av ulovlige hatefulle ytringer som håndheves av domstolene.
  • At hatkriminalitet på nett prioriteres i alle politidistrikter.

Plattformene

  • At plattformene tar et større ansvar for å utvikle og styrke de etiske retningslinjene som beskytter barn mot skadelig innhold på nett.

Les hele rapporten her! 

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn