noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Ny studie avdekker: Ni kritiske trender for at skandinavisk industri skal overleve

07 februar 2017

Innen kort tid er det nødvendig med et paradigmeskifte for skandinavisk industri. Både for å sikre en bærekraftig produksjon, og for å realisere forretningsmodeller som sikrer langsiktig konkurransekraft. Dette er hovedkonklusjonene i rapporten “Veien videre for skandinaviske industrivirksomheter” som Tieto og Kungliga Tekniska Högskolan presenterer i dag.

I takt med raskere digitalisering, økte kundekrav og voksende miljømessige utfordringer, øker også behovet for et nytt syn på industriell produksjon. Disse utfordringene står øverst på    agendaen til skandinaviske industriselskaper. Innføring av ny teknologi er et spørsmål om å overleve for mange virksomheter. Ifølge den nye rapporten “Veien videre for skandinaviske industrivirksomheter” som publiseres av Tieto og KTH i dag, er langsiktig konkurransekraft mulig å oppnå for alle produksjonsvirksomheter. Dette gjelder virksomheter av alle størrelser, forutsett et endringene starter allerede nå.

– For å lykkes med digitalisering, må aktørene innen prosessindustrien reagere raskt for å holde følge med andre bransjer, som eksempelvis telecom og detaljhandelen. Dette kan gjøres innen en relativt kort tidsramme, men det krever tydelig definerte visjoner og mål, sier Per Håkansson, sjef for Tietos produksjonsindustri i Sverige.

Industrisektoren er viktig for de skandinaviske landene, og en nedgang i denne sektoren vil påvirke velferdssamfunnet. Produksjonsindustrien er samfunnsøkonomisk viktig, og konsekvensene kan bli katastrofale dersom virksomhetene evner å fornye seg.

– Det er ikke til å unngå at virksomheter allerede nå må ta stilling til digitaliseringen og hva dette betyr for hver enkelt virksomhet. Vi er helt på linje med KTH om at tiden er moden for nye metoder innen risikoanalyse - og at en grundig gjennomgang av eksisterende IT-systemer er avgjørende, sier Per Håkansson.

Ni trender som baner vei for paradigmeskiftet i skandinavisk industri
I rapporten identifiserer Tieto og KTH flere drivende faktorer som muliggjør et industrielt paradigmeskifte, blant annet innen intelligente produkter, nye banebrytende materialer, delingsøkonomi og tingenes internett. Til sammen utgjør disse drivende faktorene grunnmuren for ni trender. De kan og bør lede til etablering av nye og smarte forretningsmodeller hos skandinaviske industrivirksomheter. Blant disse nevnes blant annet økt tilkobling og at produksjonen flyttes til skyen.

Les mer om trendene og last ned rapporten her: http://pages.tieto.com/Tieto-KTH-report.html

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Knut Ekern, Head of Marketing and Communications, Tel +47 93 00 26 00, knut.ekern@tieto.com

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere. www.tieto.no

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn