noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Nå går startskuddet for en mer moderne, effektiv og fleksibel kredittløsning

Raskere kredittflyt og en forenklet hverdag for bankenes rådgivere er målet når Tietoevry Bankings ende-til-ende-løsningen nå moderniseres og deles opp i modulære tjenester.

Arnhild Iversen Schei / juni 28, 2023

Moderniseringen av Tietoevry Bankings omfattende kredittløsning er en av de viktigste satsingene på kredittområdet siden 2002.

– Rådgiverne i bankene kommer til å merke at det daglige arbeidsverktøyet vil bli mye mer effektivt, brukervennlig og støtter opp under rollen som en profesjonell og løsningsorientert kunderådgiver, fastslår Product Owner Arnhild Iversen Schei i Tietoevry Banking.

I fjor høst ble det opprettet et internt forprosjekt for å se på alternativene for en modernisering av kredittløsningen som store deler av bankene i Norge benytter seg av i dag. Å bygge en kredittløsning helt fra bunn var én mulighet, men den ble forkastet til fordel for en oppdeling av dagens løsning med kundeperspektivet i sentrum. Valgt alternativ gir en mer modulær, fleksibel teknisk infrastruktur som gir vesentlig kortere leveransetid til markedet, for både for nyutvikling, forretningsutvikling og enklere forvaltning.

Bankene ble invitert inn til en workshop hvor de kunne fortelle hva som vil være viktig for dem. En klar konklusjon var at de ønsket en ny rådgivertjeneste med bedre oversikt over innkommende lånesøknader, og et mer effektivt grensesnitt for å navigere i en pågående søknad. En forbedret scenario-simulator for å vurdere lånesøkernes økonomi gitt innvilgelse av nye lån, stod også høyt på ønskelisten.

 

Steffen Løkken is the guy to left, Arnhild Iversen Schei in the middle and Tom-Erik Strand-Udnæseth to the right.

Steffen Løkken, Arnhild Iversen Schei og Tom-Erik Strand-Udnæseth i Tietoevry Banking utvikler kredittløsning sammen med bankene. Raskere kredittflyt og en forenklet hverdag for bankenes rådgivere er målet.

Vil spare masse tid

Hos flere banker startes over 90 prosent av kredittsøknadene i privatmarkedet via digitale kanaler, men få er uberørt av manuelle prosesser som involverer en rådgiver.

Bid Manager Steffen A. Løkken i Loan & Financing forteller at den nye kredittløsningen blir betydelig modernisert i analysefasen, og at brukeropplevelsen for rådgiverne skal bli mye bedre.

– Datagrunnlaget fra lånesøknaden skal være så bra, sett opp mot de terskelverdiene banken selv definere, at lånvurderingene går gjennom automatisk. Det gjør at lån som innvilges kan utbetales automatisk. Hvis prosessen stoppes, for eksempel på grunn av for høy gjeldsgrad, får rådgiveren årsaken opp via den nye løsningen, sier han.

Dette vil være del av grunnlaget for å effektivisere rådgivers hverdag, sikre lånetakerne best mulig rådgivning, og samtidig gi banken mulighet til å behandle flere lånesøknader med samme antall ansatte.

– En viktig del av utviklingen her er å foredle datagrunnlaget. Det vil bidra til økt kvalitet, og støtte opp om automatisering, med færre manuelle kontroller og justeringer utført av rådgiver, fortsetter Løkken.

Det har vært en betydelig modernisering av Tietoevry Bankings eksisterende Loan Process-løsning de siste fem årene, men deler av løsningen er fortsatt fra 2002, før det var snakk om selvbetjente kredittsøknader. Selv om utvikling over tid har medført at det automatisk hentes inn mye data – og bankkunden supplerer med manglende informasjon – må en rådgiver bruke tid på å gå gjennom en lånesøknad og fylle ut mangler underveis.

I den nye løsningen er det fokus på mangler i søknaden, noe som vil spare rådgiverne for masse tid og forenkle kredittflyten.

– Dessuten vil en mye større andel av søknadene passere uten å gå gjennom en rådgiver, på grunn av det moderniserte administrasjonsverktøyet – hvor bankene selv kan sette sine terskelverdier for innvilgelse på en rekke parametere. Denne fleksibiliteten skal gjøre bankene tryggere på å automatisk innvilge lånesøknader, sier Løkken.

Datagrunnlaget fra lånesøknaden skal være så bra, sett opp mot de terskelverdiene banken selv definere, at lånvurderingene går gjennom automatisk. Det gjør at lån som innvilges kan utbetales automatisk. Hvis prosessen stoppes, for eksempel på grunn av for høy gjeldsgrad, får rådgiveren årsaken opp via den nye løsningen.

Steffen A. Løkken, Bid Manager, Loan & Financing, Tietoevry Banking

Ikke bare mer effektivitet, men også bedre samspill med kunden

– Stadig flere kunder trenger rådgiving og tilpasning av løsninger, og vi ser at den nye kredittløsningen forenkler samspill mellom rådgiver og kunde, sier Endre Jo Reite, direktør personmarked i BN Bank.

Han forteller at BN Bank har savnet en løsning hvor kunden og rådgiveren kan jobbe sammen om å finne løsninger, og hvor tidsbruk på formaliteter som dokumentasjon fra offentlige registre er minimert.

Ved å senke terskelen for å starte en søknad, og ikke minst muligheten til automatisert svar for de enkleste lånesakene, ryddes det i rådgiverhverdagen.

– Løsningen vil helt klart bidra til å løfte både kommunikasjon og dokumentasjon av veiledning – to områder hvor vi har stor tidsbruk, mye avbrytelser og mye venting i dag, fortsetter Reite.

Han sikter spesielt til all unødig tidsbruk som i dag kan gå med til å få avdekket hva kunden egentlig ønsker, og hvilket handlingsrom kunden har. Med kombinasjonen av god regelsetting fra banken, og rask oppfølging av de kundene som har et ønske som utfordrer handlingsrommet i økonomien, kan flere få gode løsninger – og ikke minst raskere svar.

Treffer et større kundegrunnlag

Tietoevry Banking har en stor funksjonsrik kredittapplikasjon som grunnmur. Deler av denne vil også være grunnlaget for den nye kredittløsningen, som baseres på nye modulbaserte tjenester.

– Ved å dele den opp i forskjellige tjenester vil vi også treffe behovene til mindre banker og andre finansaktører som dermed kan velge kun de elementer de ønsker, sier Arnhild Iversen Schei i Tietoevry Banking.

Hun trekker frem en av komponentene innen analyse; likviditetsberegning, som per i dag bare er aktuell for banker som har hele løsningen.

– Nå tar vi den ut som en egen tjeneste og gjør den aktuell for alle aktører som ønsker å regne ut hvor mye lån en kunde kan få.

Tilpasses myndighetskrav

Et annet viktig element med denne moderniseringsprosessen er å sikre at kredittløsningen møter nye og skjerpede krav fra Finanstilsynet. Product Manager Tom-Erik Strand-Udnæseth i Tietoevry Banking forteller at en av styrkene til dagens system er god compliance-støtte når det gjelder myndighetskrav.

– Det er viktig at løsningen på en enkel måte kan tilpasses nye krav fra tilsynet. Vi har over tid sett skjerpede krav fra tilsynet og dette må sikres, samtidig som alle typer endringer og forbedringer må kunne gjøres effektivt slik at vi kommer raskere ut på markedet med tilpasninger, sier han.

Nyheter på løpende bånd

Det nye verktøyet for rådgiverne, Financial Advisor, er allerede klart i 1.0 versjon. Tom-Erik Strand-Udnæseth understreker at de gjerne vil ha med flere banker på neste utviklingssteg, og at 2.0-versjonen skal være klar for markedet i løpet av året.

Det ligger mye spennende i utviklingsløpet fremover, eksempelvis en selvbetjent finansiell rådgiver.

– Vi har lagt rammen for at den nye kredittløsningen skal bli en suksess. Samlet sett blir den nye applikasjonen en moderne, mer effektiv og fleksibel løsning for bankene og andre finansaktører. Dette er en av de aller største satsingene vi har hatt på kredittområdet i Tietoevry Banking, fastslår Tom-Erik Strand-Udnæseth.

Vil du høre mer? Ta kontakt!

Løsningen vil helt klart bidra til å løfte både kommunikasjon og dokumentasjon av veiledning – to områder hvor vi har stor tidsbruk, mye avbrytelser og mye venting i dag.

Endre Jo Reite, direktør personmarked, BN Bank

Arnhild Iversen Schei
Product Owner, Tietoevry Banking

SKREVET AV

Arnhild Iversen Schei

Product Owner, Tietoevry Banking

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn