noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Kuinka luotiin täysin uudenlainen palvelu aloittaville yrittäjille – case Yrittäjän Polku Oy

Palvelumuotoilu antoi suuntaviivat verkkopalvelulle, jonka avulla yrityksen perustaminen käy vaivattomasti. Uudet yrittäjät ottivat palvelun nopeasti omakseen.

Aleksi Kärkkäinen

Head of Advisory, Design & Innovation

Yrittäjänä aloittaminen on yksi ihmiselämän merkittävimmistä hetkistä. Ikävä kyllä yrittäjyyden alkutaipale voi olla vaikea: tietoa on siellä täällä eikä edes yritysmuodon valitseminen ole yksinkertaista. Miten voisimme tehdä yrittäjän polun alkuvaiheista helpompia ja aidosti yrittäjäksi aikovan etujen mukaisia?

Lähdimme TietoEVRYllä ratkomaan ongelmaa yhdessä kumppaneiden, loppukäyttäjien ja palvelumuotoilijoiden kanssa (lue lisää kumppaniverkoston luomisesta täältä). Lopputulos on yrittäjä- ja liiketoimintalähtöinen konsepti ja palvelu loppukäyttäjille.

Yrittäjien auttaminen on palveluja tarjoaville yrityksille haasteellista. Autoimme kumppaneitamme olemaan yhdessä relevantteja uusille yrityksille jo silloin, kun he vasta pohtivat yrittäjiksi ryhtymistä.

Yrityksen perustaminen helpommaksi – mikä on Yrittäjän Polku Oy?

Yrittäjän Polku on digitaalinen palvelu yrittäjäksi aikoville tai yrityksen jo perustaneille. Palvelussa yrittäjä voi chatbotin tai helpon kyselyn avulla valita hänelle parhaiten sopivan yritysmuodon ja perustaa yrityksen.

Toiminimen ja kevytyrityksen y-tunnuksen saa palvelusta samantien – yrityksen perustaminen on automatisoitu käyttäen PRH:n rajapintoja. Osakeyhtiön perustaminen sujuu helposti Yrittäjän Polun huolehtiessa käytännön perustamisesta yrittäjän puolesta.

Yrittäjä voi myös samassa palvelussa helposti hankkia kaikki yrittämiseen vaadittavat peruspalvelut – vakuutuksista taloushallintoon.

Palvelu on toteutettu yhdessä kumppaneiden kanssa. He ovat tärkeässä roolissa sekä suunnittelemassa palvelua että tarjoamassa palveluita yrittäjille:

 • Taloushallinon ohjelmistot ja sopimusten hallinta – Accountor Finago
 • Taloushallinnan kokonaispalvelu – Administer
 • YEL-vakuuttaminen – ELO
 • Yrittäjän vakuutukset – LähiTapiola

Yrittäminen on tärkeää – eri yritysmuodot työllistävät Suomessa

Yrittäminen on paitsi yksilöille myös yhteiskunnalle tärkeää. Suomessa perustetaan joka vuosi noin 30 000 yritystä. Yrittäjien kontribuutio yhteiskunnalle ei ole vain ihmisten työllistämistä, vaan yrittäjät myös ostavat paljon tuotteita ja palveluita.

Yritysten lukumäärä on valtava. Tilastokeskuksen mukaan (2018) Suomessa oli yrityksiä yhteensä 356 790 kappaletta.

 • Niistä 1-4 henkilöä työllistäviä yrityksiä oli 318 375 kpl (89,2 %)
 • 5-249 henkilöä työllistäviä yrityksiä oli 37822 kpl (10,6 %) ja
 • yli 250 henkilöä työllistäviä yrityksiä 593 kappaletta (0,2 %).

Viime aikoina ns. kevytyrittäjyyden ja laskutuspalveluyrittäjyyden suosio on kasvanut. Yrittäjäksi aikovalle on usein epäselvää, mitkä ovat vaihtoehtoiset yritysmuodot tai yrittämisen tavat. Uusia yrittämisen muotoja ei usein esitetä vaihtoehtoina perinteisille yritysmuodoille.

Yrityksen perustaminen, pyörittäminen ja lopettaminen – palvelumuotoilu kirkasti vaiheita

Konseptoinnin alussa tutustuimme yrittäjien sielunelämään ja heidän kokemuksiinsa siitä, mikä yrittämisen alkutaipaleella on vaikeaa ja kuinka yrittäminen sai alkunsa. Halusimme ymmärtää, mikä saa ihmisen lähtemään yrittäjäksi, mitä tietoa hän tarvitsee ja mistä tämä tieto löytyy. Kartoitimme myös matkan loppupään yritystoiminnan lopettamiseen asti. Haastatellessamme yrittäjiä ja heidän matkaansa yrittäjiksi tunnistimme vaiheet, joihin yksittäiset hetket matkalla voi luokitella.

Koska kaikki yrittäjät eivät ole yhdestä puusta veistettyjä, tunnistimme ja loimme useita yrittäjäpersoonia helpottamaan yrittäjän sielunmaiseman ymmärtämistä. Näille persoonille teimme heidän tarpeitaan ja lähtökohtiaan kuvaavat asiakaspolut. Kuten arvata saattaa, ihmisten polut yrittäjäksi päätymiseen ovat hyvin erilaisia, mutta monet selvitettävät asiat ja tehtävät ovat kaikille yrittäjille yhteisiä.

Yrittämisen elinkaaren vaiheet alkavat usein abstraktilla tasolla olevasta liikeideasta edeten kohti taloudellista suunnittelua ja täsmällisempää liiketoimintasuunnitelmaa. Alussa on syytä ottaa huomioon myös julkisilta toimijoilta haettavat tuet, kuten starttiraha ja työllistämistuki. Alkuvaiheen jälkeen yrittäminen on usein tienhaarassa: osa yrittäjistä lähtee kasvu-uralle, osa jää ns. elämäntapayrittämiseen ja jotkut päättävät lopettaa yrittämisen.

Kaavio 1: Yrittämisen alkutaipaleen vaiheet.

Yrittäjän palvelut asemoitiin polun varrelle

Kun yrittämisen elinkaaren malli ja asiakaspolku olivat valmiit, lähdimme etsimään sen vaiheisiin sopivia palveluita ja palveluntarjoajia. Aikaisemmin tehtyjen haastattelujen pohjalta tiesimme, että vaikka markkinoilla on paljon yrittäjille palveluita tarjoavia toimijoita, ei heistä juuri kukaan palvele yrittäjää elinkaaren päästä päähän.

Moni toimija palvelee yrittäjää vain rajatuissa kohdissa yrittäjän elinkaarta. Alla olevaan kaavioon kuvasimme sitä, missä elinkaaren alkupään kohdissa muutamat palveluntarjoajat yrittäjää palvelevat ja missä kohdin eivät.

Kaavio 2: Palveluntarjoajat ryhmiteltynä yrittämisen elinkaarelle 2019.

Paras asiakaskokemus yrittäjälle: näin autoimme Yrittäjän Polkua erottumaan markkinassa

Kun olimme analysoineet markkinoilla tarjolla olevia palveluita ja peilanneet niitä yrittäjän tarpeisiin, kykenimme tunnistamaan ne yrittämisen elinkaaren vaiheet, joissa Yrittäjän Polku -palvelu voisi tuottaa ylivertaista asiakashyötyä. Näitä ominaisuuksia ovat muun muassa:

 • Optimaalisen yritysmuodon suositteleminen
 • Helppo ja nopea yrityksen perustaminen
 • Taloushallinnon helppo hoitaminen tai ulkoistaminen
 • Toimintaan sopivien vakuutusten hankinta
 • Sopimusten teko
 • Mahdollisuus vaihtaa yritysmuotoa ja lopettaa yritystoiminta

Oheinen kuva esittää ylivertaisen asiakasarvon tuottamisen ja erottautumisen mahdollisuuksia kilpailijoista.

Kaavio 3: Ylivertaisen asiakasarvon tuottamisen ja erottautumisen mahdollisuuksia kilpailijoista 2019.

Käyttäjähaastattelut viitoittivat keskittymään yrityksen perustamiseen

Käyttäjähaastattelujen perusteella kävi selväksi, että matkan alkuvaiheet ovat hankalimpia yrittäjille. Tämän vuoksi päätimme keskittyä niihin. Yrittäjän Polun tavoitteeksi asetettiin olla ”markkinoiden paras palvelu aloittelevalle yrittäjälle”.

Tehdyt valinnat linjasivat Yrittäjän Polun keskittyvän:

 1. suosittelemaan oikeaa yritysmuotoa,
 2. mahdollistamaan yrityksen perustamisen, ja
 3. tarjoamaan yrittäjälle sopivia palveluja yhdellä napin painalluksella samasta paikasta.

1. Mikä yritysmuoto kannattaa valita?

Monelle yrittämisestä kiinnostuneelle optimaalisen yritysmuodon valinta on haasteellinen tehtävä. Se vaatii perehtymistä, vertailua ja usein myös apua juristeilta tai kokeneemmilta yrittäjiltä.

Yrittäjien ja yrittäjille apua tarjoavien taloushallinnon palvelujen tuottajien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta selkeni, että tarjolla ei ole tarvelähtöistä sähköistä palvelua. Samalla vahvistui epäilys siitä, että valtaosalle yrittäjistä muutama kysymys riittää määrittämään sopivan yritysmuodon. Tästä inspiroituneena lähdimme taloushallinnon ammattilaisten kanssa konseptoimaan yritysmuodon suosittelukonetta.

Suosittelukone on yksi Yrittäjän Polku -palvelun käytetyimmistä toiminnallisuuksista. Maaliskuuhun 2021 mennessä yritysmuotopalvelua oli käytetty lähes 20 000 kertaa. Suositukset yritysmuodosta ovat jakautuneet seuraavasti: toiminimi 10 000 kpl, osakeyhtiö 6 000 kpl ja kevytyrittäjä 2 000 kpl.

Kaavio 4. Kuva Yrittäjän polun käyttöliittymästä.

2. Yrityksen perustaminen helposti

Yksi Yrittäjän polku -palvelun tärkeimmistä toiminnallisuuksista on se, että sen avulla pystyy suoraan perustamaan yrityksen. Olemassa olevissa palveluissa kyetään aloittamaan perustaminen, mutta jossakin vaiheessa joudutaan siirtymään toiseen palveluun, jossa käynnistyy uusi enemmän tai vähemmän manuaalinen prosessi.

Panostimme perustamiseen ottamalla käyttöön PRH:n rajapinnat yksityisen elinkeinonharjoittajan automaattiseen perustamiseen ja osakeyhtiöiden perustamiseen asiamiehenä. Polku-palvelussa pystyy siis suoraan perustamaan osakeyhtiön, toiminimen tai aloittamaan kevytyrittäjänä.

Lisäksi halusimme tuoda digitaaliseen palveluun aitoa ihmiskontaktia. Yrittäjän Polku soittaakin jokaiselle henkilölle, joka perustaa yrityksen Polku-palvelussa. Huolenpitosoitto onkin saanut todella myönteisen vastaanoton. Sen avulla voimme myös varmistaa, että uusi yrittäjä on ymmärtänyt velvoitteensa ja vastuunsa yrittäjänä. Lue lisää kokemuksia yrityksen perustamisesta.

Kaavio 5. Yritys on helppo perustaa suoraan Polku-palvelussa.

“Yrittäjäksi ryhtymisen tulisi olla niin helppoa, että siihen voi ryhtyä myös kokeilumielessä. Kyseessä voi olla hetkellinen tilanne omalla työuralla — tai uusi liiketoiminta-ajatus, jonka kantavuutta olisi hauska lähteä kokeilemaan. Ensin vaikka vain oman toimen ohella.” - Johnny Branders, Johtaja, Business Development, Accountor Finago

3. Yrittäjän tarvitsemat palvelut yhdestä paikasta

Yrittämiseen tarvitaan monenlaisia palveluita. Näitä ovat mm. taloushallinto, sopimusten hallinta ja vakuutukset. Polku-palvelussa on integroitu suoraan yritysmuotoon, toimialaan ja liiketoiminnan kokoluokkaan kohdistetut palvelutarjoukset tärkeimmiltä osa-alueilta.

Kaavio 6. Polku-palvelussa on saatavilla yllä kuvatut palvelut.

Miten Polku-palvelu on otettu vastaan?

Polku-palvelu on ollut markkinoilla vuodesta 2019 alkaen. Kevääseen 2021 mennessä sen kautta on perustettu lähes tuhat yritystä. Niistä kevytyrittäjiä on ollut noin 40 %, toiminimiyrittäjiä noin 35 % ja osakeyhtiöitä noin 25 %. Luvut osoittavat hyvin sen, että markkinassa on tarvetta palvelulle, jossa voi perustaa eri yritysmuotoja. Polku-palvelu jatkaa kehittymistään, ja toivottaa yrittämisestä kiinnostuneet ja jo yritystoimintaa harjoittavat mukaan polulle.

Tarvitsetko apua voittavan asiakaskokemuksen suunnitteluun?

Kaipaatko apua älykkään asiakaskokemuksen suunnittelussa tai haluat keskustella asiasta lisää? Ota yhteyttä, autamme mielellämme jalostamaan asiakaskokemukseen liittyvistä tavoitteista konkreettisen suunnitelman. Verkostoidu kanssani LinkedInissä!

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä