noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Saumattomat palveluketjut: Soite yhdisti sosiaali- ja terveydenhuollon potilas- ja asiakasvirrat

Asiakaskohtaamisiin jää enemmän aikaa, kun yhtenäinen järjestelmä potilas- ja asiakastietoihin sujuvoittaa tiedonkulkua.

Carita Hirvonen

Head of Welfare Finland, Tietoevry Care

Haaste

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä. Tällöin Keski-Pohjanmaalla keskitettiin kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut saman organisaation alle. Uudistuksen tavoitteena on aito sisällöllinen asiakas- ja potilaslähtöinen palvelujärjestelmä, jossa saadaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä perus- ja erikoispalveluiden raja-aitoja madallettua ja tuotettua palveluita saumattomien palveluketjujen muodossa. Tämän tavoitteen saavuttamisen tukemiseksi haluttiin myös yhtenäistää tietojärjestelmiä.

Ratkaisu

Soite halusi yhtenäistää potilas- ja asiakastietojärjestelmäkokonaisuuden ja hakea kumppaniksi luotettavan järjestelmätoimittajan, jolla on pitkäaikainen kokemus ja kyvykkyys toimia aitona kehittäjäkumppanina. Soite aloitti uudistamisen yhdistämällä alueen potilastietojärjestelmät yhteiseen tietokantaan vuonna 2017. Tiedon potilastietojärjestelmän rinnalle käyttöön otettiin myös Tiedon sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä. Vuonna 2018 perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon järjestelmät yhdistettiin yhdeksi Lifecare-kannaksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon integraation vahvistaminen myös järjestelmien osalta jatkuu.

Asiakkaasta

Soitessa työskentelee noin 3800 eri alan ammattilaista, suurimpina ryhminä hoitotyön henkilöstö sekä lääkärit. Palvelut yhdistetään asiakas- ja potilaslähtöisellä tavalla, jossa eri yksiköt toimivat tiiviissä moniammatillisessa yhteistyössä. Soite-kuntayhtymän tunnuslause on ”Ihminen keskiössä”.

Saumattomat palveluketjut: sosiaali- ja terveydenhuollon sekä perus- ja erikoispalveluiden raja-aidat madaltuvat.

Kansalainen keskiössä

Saumattomat palveluketjut: sosiaali- ja terveydenhuollon sekä perus- ja erikoispalveluiden raja-aidat madaltuvat.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmien integraatio tehostaa toimintaa ja vapauttaa aikaa hoito- ja palvelutyöhön.

Tehokkuus ja tuottavuus

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmien integraatio tehostaa toimintaa ja vapauttaa aikaa hoito- ja palvelutyöhön.

Digitaalisten palvelujen kehitys vähentää asiakkaiden jonottamista ja lisää palveluja riippumatta paikasta ja ajasta.

Kehittyvät palvelut

Digitaalisten palvelujen kehitys vähentää asiakkaiden jonottamista ja lisää palveluja riippumatta paikasta ja ajasta.

Soite kokosi potilas- ja asiakasvirrat yhden organisaation ja tietojärjestelmän alle

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Soite siirsi kaikki sote-palvelut saman organisaation alle 2017. Samalla yhtenäistettiin prosesseja ja tietojärjestelmiä.

"On todella hyödyllistä, että on yhtenäinen järjestelmäkokonaisuus potilas- ja asiakastietoihin. Prosessit, hoitopolut ja tiedonvälitys on saatu sujuviksi, ja Tieto ollut siinä oiva kumppani," kertoo järjestelmäpäällikkö Jan Salin.

Vaikka sote-organisaatio on yhteinen, täyttä hyötyä tietojärjestelmien yhdistämisestä odotellaan vielä muun muassa lainsäädännöllisistä syistä. Salinin mukaan toimintojen tarpeetkin ovat erilaiset.  Potilas- ja asiakastietojärjestelmissä ei ole vielä paljonkaan rajapintoja, mutta tilannetta helpottaa se, että on yksi toimittaja ja yksi linja, josta keskustella.

Sosiaalitoimessa Soitella on käynnissä kehitysprojekti, jossa valmistellaan muun muassa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon liittymistä ensi vuonna.

Tehokkuutta ja säästöjä

Soitea perustettaessa haettiin tehokkuutta ja säästöjä, siksi myös erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon tietokannat yhdistettiin ja aloitettiin sote-järjestelmien integraatiotyö. Tavoitteena oli erityisesti ennustettavuus, kun kumppanina on yksi toimittaja, jolloin kustannuksissakin saadaan synergiaetua.

"Saimmekin hyviä tuloksia aikaan. Nyt olemme uusien talouspaineiden edessä ja kehitämme sähköistä asiointia, digitalisointia ja haemme kustannussäästöjä," Salin listaa.

"Tietotekniikka ei tässä muutoksessa vähene, mutta tehokkaampia ratkaisuja tarvitaan. Muutostöissä sähköisiä palveluja laajennetaan ja palveluja kehitetään asiakkaiden toiveiden mukaisesti."

Soiten toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi korostaa, että kuntayhtymässä on nyt hyvät lähtökohdat, kun on integroitu sotekuntayhtymä ja alueella on mahdollisuus hyödyntää yhtä potilastieto- ja asiakastietojärjestelmää.

"Ne ovat meidän tärkeimpiä työkalujamme ja mahdollistavat integroidun työskentelyn. Kuntayhtymässä on isot taloudelliset haasteet ja tällä hetkellä on menossa talouden ja toiminnan tuottavuusohjelman valmistelu. Potilas- ja asiakastietojärjestelmän sujuva toiminta on aivan a&o tuottavuusajattelussa."

Potilas- ja asiakastietojärjestelmät ovat meidän tärkeimpiä työkalujamme, jotka mahdollistavat integroidun työskentelyn, sanoo Soiten toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi.
Potilas- ja asiakastietojärjestelmät ovat meidän tärkeimpiä työkalujamme, jotka mahdollistavat integroidun työskentelyn, sanoo Soiten toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi.

"Aivan ratkaisevaa on, kuinka joustavia asiakaskohtaamistilanteet ovat ja kuinka paljon tietojärjestelmien käyttäminen vie siitä ajasta."

Korkiakoski-Västin mukaan Soite on sitoutunut Tiedon järjestelmiin pitkäjänteisesti nimenomaan kumppanuusajatuksella. 

"Me sitoudumme osaltamme kehitystyöhön, ja Tieto sitoutuu tukemaan hoidon prosesseja. Yhteistyö on hyvin vuorovaikutteista. Edellytimme, että Tieto osallistui myös toimintamme tuottavuuden ja tehokkuuden suunnitteluun järjestelmän kehittämisen ja käytön osalta. Meillä on säännöllisesti johdon tapaamisia, joissa tapaamme Tiedon asiakasvastaavia."

"Tämä on varsin arkista työtä, kyse on arkitiedon liikkuvuudesta ja tunnistettavasta arjesta. Seuraavaksi kaipaamme palveluissamme digiloikkaa."

Digitaaliset palvelut edellä

Salinin mukaan palvelujen kehitys tuo asiakkaille entistä vähemmän jonotusta, lisää palveluja riippumatta paikasta ja ajasta, sekä vastuuta omasta hoidostaan.

"Erityisesti näistä uudistuksista hyötyvät perheet ja työssä käyvät, jotka ovat teknisesti valmiita vastaanottamaan uudenlaisia palveluja. Henkilöstöltä järjestelmän muutos vaatii paljon uuden oppimista ja sopeutumista, kun työpöydälle tuodaan uusia ominaisuuksia. Henkilöstö on ollut innovatiivista ja ottanut hienosti uudistukset vastaan, mutta muutosvastarintaakin on ollut," Salin kertoo.

"Lainsäädännön muuttuessa haasteitakin on ollut, mutta järjestelmätoimittaja ei voi olla heti valmis radikaaleihin muutoksiimme organisaation toimintatapojen mukana. Me olimme nopeampia kuin lainsäädäntö."

Lääkäri Leena Männikkö potilaskierroksella Keski-Pohjanmaan keskussairaalan päivystys- ja diagnostiikkaosastolla.
Lääkäri Leena Männikkö potilaskierroksella Keski-Pohjanmaan keskussairaalan päivystys- ja diagnostiikkaosastolla.

Pullonkauloihin uudistuvia ratkaisuja

Jatkossa Soitessa keskitytään erityisen haasteellisten toimintojen kehittämiseen. Salin kertoo, että pullonkauloihin, kuten päivystystoimintaan ja vastaanottotoimintaan suunnitellaan nyt uusia prosessiluonteisia ratkaisuja. Kuten muuallakin, myös Soiten alueella haasteita tuovat kustannuspaineet, ikääntyminen, hoitajamitoituksen muutos, sekä monitahoisen toimintaympäristön yhteistyö ja tiedonkulku.

Soitessa halutaan elää ajan hermolla ja siksi yhteistyötä tehdään laajasti muiden toimijoiden kanssa.

Ihmisten tarve saada uudenlaisia palveluja kasvaa ja näitä palveluja on toivottu. Ei me ihmistä unohdeta, vaikka digitaalisuus lisääntyykin.

Jan Salin

Järjestelmäpäällikkö, Soite

Lue lisää sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisuistamme.

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä