noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Ekonomi, HR och styrning

Hur kan offentliga organisationer klara välfärdsuppdraget och samtidigt vara kostnadseffektiva? Genom tydlig styrning, uppföljning och kontroll parat med flexibilitet och förtroende.

Samverkan ger bästa resultat

Medborgare och företag förväntar sig en öppen och dialogbaserad digital interaktion med den offentliga sektorn. Vi tror att ett ökat samarbete mellan privat och offentlig sektor är vägen till de bästa lösningarna.

Bengt-Göran Kangas

Head of Public and Healthcare

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn