noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Ekonomi, HR och styrning

Hur kan offentliga organisationer klara välfärdsuppdraget och samtidigt vara kostnadseffektiva? Genom tydlig styrning, uppföljning och kontroll parat med flexibilitet och förtroende.

Samverkan ger bästa resultat

Medborgare och företag förväntar sig en öppen och dialogbaserad digital interaktion med den offentliga sektorn. Vi tror att ett ökat samarbete mellan privat och offentlig sektor är vägen till de bästa lösningarna.

Ari Järvelä

Managing Director, Tietoevry Industry

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn