noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Data fra 2,8 millioner innbyggere brukes til å forske på og utvikle fremtidens helsetjenester i Finland.

Forebygging, diagnostikk og behandling i verdensklasse er målet!

HUS-DataLake er utviklet i tett samarbeid med Tieto og gjør det mulig å analysere store mengder data. Disse dataene brukes til å lage prediksjoner og banebrytende innovasjon. Ifølge Mikko Rotonen, IT og utviklingsdirektør ved HUS, og Visa Honkanen, strategidirektør ved HUS, kan helsetjenesten nå levere helsetjenester med høyere kvalitet på en mer kostnadseffektiv måte.

HUS er i spissen innen digitalisering av helsevesenet med flere tiårs erfaring med å samle og analysere data. Elektronisk pasientjournaler er lagret siden 1980 og laboratorietjenester, røntgenbilder og andre helseopplysninger om 2,8 millioner pasienter de siste 10 årene er lagret i digitalt format.

For å utnytte disse dataene fullt ut i utviklingen av helsetjenester, forskning og næringsutvikling trenger HUS en DataLake.

«Datasjøen, som er utviklet av Tieto og HUS IT-avdeling, integrerer data spredd på forskjellige datasystemer på HUS; for eksempel pasientdatalagre og administrative system. Informasjonen blir sortert og lagret så datakildene kan linkes i sanntid til ulike behov og på ulike måter. Løsningen gjør det mulig å fremheve all relevant informasjon for en gitt situasjon, forklarer Mikko Rotonen, IT og uviklingsdirektør på HUS.

HUS DataLake åpner for bedre forebygging av risikoer og epidemier

HUS’ mål er å bli en verdensledende leverandør av helsetjenester og forebygging til befolkningen. Evnen til å raffinere og forbedre eksisterende og eksternt innsamlede data er en integrert del av å nå dette målet.

«Ved å utnytte data fra helse- og sosialtjenesten, kan vi utvikle algoritmer som hjelper oss å identifisere risikopasienter og forutse epidemier. Applikasjoner som utnytter dataene vil hjelpe oss å forbedre kvaliteten i pasientbehandlingen til en lavere kostnad. Vi kan tilby våre pasienter et økende antall behandlinger med høyere kvalitet, samt mer persontilpassede tiltak, forteller Visa Honkanen, direktør for strategi- og utviklingsavdelingen på HUS.

HUS-DataLake øker farten på datainnsamlingsprosessen for sluttbrukerne. Det er enklere for leger, forskere og administrasjonen på HUS å samle pasientinformasjon, noe som fører til mer fokus på selve analysene. I fremtiden vil leger utnytte algoritmene i HUS-DataLake til å gi bedre kvalitet i behandlingen av pasienter.

En løsning som kommer innbyggeren og samfunnet til gode

HUS-DataLake har allerede gitt resultater i behandlingen av for tidlig fødte babyer. Siden 2000, har data fra hver enkelt nyfødt som får behandling på barneintensiven K7 (NICU) på HUS kvinneklinikk, blitt integrert inn i en SEPSIS algoritme som analyserer risiko for blodforgiftning hos nyfødte. Algoritmen forutser infeksjonsfaren opptil 48 timer før den oppstår, noe som gir leger og sykepleiere to dager på å starte en behandlingsplan for denne alvorlige tilstanden.

«HUS sin visjon er å bruke data så de kommer innbyggere og samfunnet til gode. På individnivå kan vi hjelpe innbyggere å forebygge sykdom og identifisere potensielle risikofaktorer. Vi kan hjelpe eldre til å bo lenger og tryggere i sine egne hjem. I et samfunnsperspektiv kan vi lage prediksjoner av risiki som kan påvirke hele befolkningen, for eksempel risiko for epidemier som igjen kan vise fremtidige behov for helsetjenester», fortsetter Honkanen.

Nye muligheter for innovasjon av helseteknologi

I tillegg til å bidra til finners livskvalitet, skaper også HUS-DataLake muligheter for næringsutvikling. Forskning og utvikling av cutting edge helsetjenester og produkter er resultat av samarbeid mellom IT aktører og organisasjoner. Dataene er anonymisert noe som gjør det umulig å identifisere enkeltpersoner.

HUS-DataLake fortsetter å skape flere innovative helsetjenester av høy kvalitet til en lavere kostnad.

12. og 13. november er vi tilstede på EHIN i Oslo spektrum, book et møte med oss og møt blant annet en representant fra HUS 12. november i Innovation Health Village Room 5, klokken 10:30.  her vil Aki Puustjärvi, snakke om "Digitalizing a hospital at a time".

 

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn