noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TIEDON osavuosikatsaus 1/2015 – Investointeja lisätty kiihdyttämään kasvua ja palveluiden uudistamista

28 huhtikuuta 2015

Tieto Oyj           OSAVUOSIKATSAUS          28.4.2015, klo 8.00

 • IT-palveluissa pientä kasvua – tilauskertymä jälleen vahva
 • Investoinnit palvelujen kehittämiseen sekä Jatkuvien palvelujen automatisointiohjelma heikentävät IT-palveluiden kannattavuutta ensimmäisellä vuosipuoliskolla
 • Tehostamistoimet parantavat Tuotekehityspalveluiden kannattavuutta
 • Koko vuoden 2015 näkymät ennallaan

Laaja osavuosikatsaus taulukoineen on ladattavissa tämän tiedotteen lopussa

Ensimmäisen neljänneksen avainluvut

 • Orgaaninen kasvu paikallisissa valuutoissa oli -3,2 %  
 • IT-palveluissa orgaaninen kasvu paikallisissa valuutoissa oli 0,5 %
 • Uusien tilausten määrä oli 430 (402) milj. euroa ja tilauskanta oli 1 819 (1 582) milj. euroa
 • Ensimmäisen neljänneksen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 30,7 (34,5) milj. euroa eli 8,4 % (8,9) liikevaihdosta
 • Liikevoitto sisältää noin 4 milj. euron kielteisen valuuttakurssivaikutuksen
   
1–3/2015  1–3/2014 
Liikevaihto, milj. euroa 365,6   387,0  
   Muutos, % -5,5   -8,7  
   Orgaaninen muutos paikallisissa valuutoissa, % -3,2   -1,4  
Liikevoitto (EBITA), milj. euroa 14,0   34,4  
Liikevoitto (EBITA), % liikevaihdosta 3,8   8,9  
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 13,9   34,0  
Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 3,8   8,8  
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä (EBIT) 1), milj. euroa 30,7   34,5  
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä (EBIT) 1), % liikevaihdosta 8,4   8,9  
Voitto verojen jälkeen, milj. euroa 9,1   24,6  
Osakekohtainen tulos, euroa 0,12   0,34  
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 36,7   50,0  
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % 4,5   13,5  
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % 7,7   15,3  
Investoinnit, milj. euroa 11,6   13,4  
Korollinen nettovelka, milj. euroa -85,9   -20,5  
Nettovelka/EBITDA -0,6   -0,1  
Book-to-bill -suhdeluku 1,2   1,0  
Tilauskanta 1 819  1 582 
Henkilöstö 31.3. 13 456  14 102 

1) Ilman myyntivoittoja, liikearvon alentumista ja uudelleenjärjestelyjen kuluja
 

Koko vuoden 2015 näkymät ennallaan
Tieto arvioi, että sen koko vuoden liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä paranee edellisvuoden tasosta (150,2 milj. euroa vuonna 2014).

Toimitusjohtajan kommentti
Toimitusjohtaja Kimmo Alkio kommentoi osavuosikatsausta:

“Digitalisaatio vaikuttaa kaikkiin toimialoihin ja yhteiskuntiin maailmanlaajuisesti ja tarjoaa jatkuvasti houkuttelevia mahdollisuuksia Tiedon liiketoiminnalle. Olemme kiihdyttäneet investointejamme liiketoiminta-alueille, joilla näemme tulevaisuudessa lupaavia liiketoimintamahdollisuuksia, sillä tavoitteenamme on tulla pohjoismaisten yritysasiakkaiden ajatusjohtajaksi ja neuvonantajaksi.

Samaan aikaan jatkamme omien palveluidemme digitalisointia. Tästä on osoituksena lisääntyneet investointimme Jatkuvien palveluiden automatisointiohjelmaan. Uskomme, että näillä toimenpiteillä pystymme tarjoamaan ainutlaatuisen palvelukokemuksen asiakkaillemme, sekä parantavan kannattavuutta vuoden loppua kohden. Lisäksi jatkamme aktiivisesti investointeja kasvualueillemme teolliseen internetiin, digitaaliseen asiakaskokemukseen, terveydenhuollon ratkaisuihin sekä pilvipalveluihin. Olen iloinen siitä, että pilvipalvelumme ovat jatkaneet kasvuaan ensimmäisellä neljänneksellä yli 100 %:n vuotuisella kasvuvauhdilla.

Investointimme tulevaisuuden kasvuun ja kilpailukykyyn vaikuttavat ensimmäisen vuosipuoliskon kannattavuuteen. Samalla varsinaisen liiketoiminnan kehitys jatkuu suotuisasti.”
 

Taloudellinen tulos palvelualueittain

Milj. euroa  Asiakas-myynti
1–3/2015
 Asiakas-myynti
1–3/2014
Muutos, % Liikevoitto,
1–3/2015
Liikevoitto,
1–3/2014
Jatkuvat palvelut 126 127 -1 -8,3 10,9
Konsultointi ja integraatiopalvelut 99 100 -1 8,2 11,1
Toimialakohtaiset ohjelmistotuotteet 94 100 -6 12,6 15,5
Tuotekehityspalvelut 47 60 -22 6,5 1,1
Tukitoiminnot ja globaali johto -5,0 -4,6
Yhteensä 366 387 -6 13,9 34,0


Liikevoitto palvelualueittain

% Liikevoitto, % liikevaihdosta
1–3/2015
Liikevoitto,% liikevaihdosta
1–3/2014
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä, % liikevaihdosta1)
1–3/2015
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä,% liikevaihdosta1)
1–3/2014
Jatkuvat palvelut -6,6  8,5  3,6 8,4
Konsultointi ja integraatiopalvelut 8,3 11,1 10,8 11,2
Toimialakohtaiset ohjelmistotuotteet 13,3 15,4 13,4 15,4
Tuotekehityspalvelut 14,0 1,9 14,0 2,6
Yhteensä 3,8 8,8 8,4 8,9

1) Ilman myyntivoittoja, liikearvon alentumista ja uudelleenjärjestelyjen kuluja

Orgaaninen muutos paikallisissa valuutoissa palvelualueittain

Milj. euroa Asiakasmyynti ml. yritysostojen ja valuuttojen vaikutus
1–3/2015
Asiakasmyynti ml. yritysmyyntien vaikutus
1–3/2014
Muutos, %
Jatkuvat palvelut 130 127 2
Konsultointi ja integraatiopalvelut 101 100 1
Toimialakohtaiset ohjelmistotuotteet 99 100 -1
IT-palvelut 329 327 1
Tuotekehityspalvelut 46 60 -24
Yhteensä 375 387 -3


Asiakasmyynti toimialaryhmittäin

Milj. euroa Asiakasmyynti
1–3/2015
Asiakasmyynti
1–3/2014
Muutos, %
Finanssipalvelut 84 83 0
Teollisuus, kauppa ja logistiikka 78 79 -2
Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi 101 100 1
Tietoliikenne, media ja energia 57 65 -12
IT-palvelut 319 327 -2
Tuotekehityspalvelut 47 60 -22
Yhteensä 366 387 -6


Orgaaninen muutos paikallisissa valuutoissa toimialaryhmittäin

Milj. euroa Asiakasmyynti ml. yritysostojen ja valuuttojen vaikutus
1–3/2015
Asiakasmyynti ml. yritysmyyntien vaikutus
1–3/2014
Muutos, %
Finanssipalvelut 87 83 5
Teollisuus, kauppa ja logistiikka 79 79 0
Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi 104 100 4
Tietoliikenne, media ja energia 59 65 -9
IT-palvelut 329 327 1
Tuotekehityspalvelut 46 60 -24
Yhteensä 375 387 -3


Lisätietoja:

Lasse Heinonen, talousjohtaja, puh. 020 726 6329, 050 393 4950, lasse.heinonen (at) tieto.com
Tanja Lounevirta, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 727 1725, 050 321 7510, tanja.lounevirta (at) tieto.com
 

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään 28.4.2015 klo 11.00 Suomen aikaa Tiedon toimitiloissa Tukholmassa, osoite Fjärde Bassängvägen 15. Tilaisuus on englanninkielinen. Tuloksen esittelee toimitusjohtaja Kimmo Alkio ja talousjohtaja Lasse Heinonen.

Tilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä Tiedon internetsivuilla. Webcast-lähetystä varten osallistujat tarvitsevat Adobe Flash version 10.1.0 tai uudemman. Tieto järjestää samassa yhteydessä puhelinkonferenssin, jonka yhteystiedot ovat seuraavat:

Suomi: +358 (0)9 6937 9590
Ruotsi: +46 (0)8 5065 3937
Iso-Britannia: +44 (0)20 3427 1909
USA: +1212 444 0896
Osallistujakoodi: 8765732

Varmistaaksenne yhteyden puhelinneuvotteluun pyydämme ystävällisesti soittamaan muutaman minuutin ennen tiedotustilaisuuden alkua. Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa kokouksen jälkeen.

Konsernin tulostiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi.
 

TIETO OYJ

JAKELU
NASDAQ Helsinki
NASDAQ Stockholm
Keskeiset tiedotusvälineet

Tieto on Pohjoismaiden suurin tietotekniikan palveluyritys, joka tarjoaa täyden elinkaaren IT-palveluita. Tarjoamme myös tuotekehityspalveluita viestinnän ja sulautettujen teknologioiden alalla maailmanlaajuisesti. Vahvan toimialatuntemuksen, teknologiavision ja innovatiivisen ajattelun kautta Tieto innostaa ja haastaa asiakkaitaan löytämään uusia tapoja liiketoimintansa vauhdittamiseksi.

Tiedolla on vahva pohjoismainen perintö. Yhdistämme maailmanlaajuisen osaamisen paikalliseen läsnäoloon. Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 13 000 ammattilaista yli 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Liitteet

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä