noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Lifecare on vahvistanut Etevan asiakaspalvelua ja -turvallisuutta

Eteva astui Lifecare-aikaan ensimmäisenä erityishuoltopiirinä, ja Effica-asiakkaiden kärkijoukoissa, toukokuussa 2016.

Tietoevry at your service

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmäkokonaisuus Lifecare on tuonut enemmän aikaa asiakastyölle ja vahvistanut asiakasturvallisuutta, selviää Etevan kuntayhtymässä teetetyssä loppukäyttäjille suunnatussa kyselyssä. Eteva astui Lifecare-aikaan ensimmäisenä erityishuoltopiirinä, ja Effica-asiakkaiden kärkijoukoissa, toukokuussa 2016.

”Ammattirooliin mukautuva Lifecare-työpöytä on helpottanut asiakaskohtaisten tietojen saamista ja nopeuttanut asiakkaan tietoihin siirtymistä. Asiakasturvallisuuden kannalta on tärkeää, että asiakkaan riskitiedot ovat heti asiakkaan koostesivulla näkyvissä”, Etevan tietohallintopäällikkö Saku Salonen toteaa.

Etevan 1300 työntekijästä yli 95 prosenttia toimii asiakaspalvelutyössä. Etevalaiset työskentelevät 150 eri osoitteessa asumispalveluissa, päiväaikaisessa toiminnassa, kehitysvammapsykiatrian yksiköissä ja asiantuntijapalveluissa. Palveluja tuotetaan yli 1600 vammaiselle, kehitysvammaiselle, mielenterveyskuntoutujalle sekä muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Saku Salosen mukaan Lifecare tarjoaa asiakkaan tilanteesta kokonaiskuvan ja sujuvoittaa työnkulkuja.

”Kun oman työn kannalta olennainen tieto tulee riittävässä määrin kohdennettuna ja selkeinä kokonaisuuksina roolikohtaisesti mukautuvalle työpöydälle, heijastuu se luonnollisesti myös asiakkaan saamaan palveluun”, Salonen toteaa.

Lifecare on vahvistanut Etevan asiakaspalvelua ja -turvallisuutta

Etevan tietohallintopäällikkö Saku Salosen mukaan siirtyminen Lifecareen oli hyppy nykyaikaan. Loppukäyttäjille tehdyn kyselyn mukaan uudistus on vapauttanut aikaa asiakastyöhön ja vahvistanut asiakasturvallisuutta.

Halu kehittää uutta on vahvasti läsnä Etevassa

Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä toimivalle Etevalle on olennaista, että organisaatiossa käytössä on yhtenäiset, kirjatut toimintamallit ja sitä tukeva tietojärjestelmä. Lifecare-työpöytä on vakiinnuttanut tietojen kirjaamista. Kun keskeneräiset kirjaukset näkyvät käyttäjän työpöydällä, muistuttavat ne työntekijää huolehtimaan kirjaukset valmiiksi.

”Toiminnallisen prosessin kuvaus ja roolikohtainen ohjaus tukevat järjestelmän ja arjen todellista kohtaamista. Nyt järjestelmään kerran kirjattu asia on tehokkaammin hyödynnettävissä koko organisaation toiminnallisessa prosessissa”, Salonen toteaa.

Etevassa on vahva halu olla mukana järjestelmäuudistuksen etujoukoissa. Kun käyttäjillä on selkeä ymmärrys siitä, miten järjestelmä tukee omaa työtä, suhtaudutaan myös mahdollisiin järjestelmän kehittämistarpeisiin myönteisemmin. Salosen mukaan Lifecare on soveltunut hyvin myös erityishuoltopiirin käyttöön. Syksyllä kokonaisuuteen tulee mukaan odotettu osio, kun uusi lääkitys integroituu Lifecareen.

”Siirtyminen ensimmäisten joukossa Lifecareen on luonnollisesti tarkoittanut myös järjestelmän kehittämistyötä, mutta työ on edennyt avoimessa yhteistyössä Tiedon kanssa. Lääkityksen lisäksi erityisesti hoitokertomuksen uusia ominaisuuksia ja kotihoidon kokonaisuutta odotetaan innolla”, Salonen sanoo.

Huolelliseen käyttöönottoon riittävästi aikaa

Uuden järjestelmän käyttöönotto on aina suuri muutos niin organisaatiolle kuin yksittäiselle loppukäyttäjälle. Saku Salosen mukaan huolellinen valmistautuminen käyttöönottoon on avain hyvään loppukäyttäjäkokemukseen.

”Suurin työ positiivisen kokemuksen varmistamiseksi tehdään jo ennen varsinaista käyttöönottoa”, Salonen korostaa.

Ennen käyttöönottoa Tiedon asiantuntijat yhdessä Etevan sovellustuen kanssa seurasivat ja kirjasivat eri ammattiryhmien työpisteissä työnkulkuja. Roolien mukaisten prosessien kuvaus sekä niihin liittyvä tiedon ja kirjaamisen tarve loivat vankan pohjan sujuvalle käyttöönotolle.

”Alkuvaiheessa unohdimme teknologian ja keskityimme selvittämään, millaista tietoa ja toiminnan tukea eri ammattiryhmien loppukäyttäjät todella tarvitsevat. Näin jälkikäteen tarkasteltuna asiakasprosessien kattavaan kuvaamiseen olisi voinut käyttää vieläkin enemmän aikaa”, Salonen pohtii.

Videokoulutukset perehdytyksen tukena

Toimipaikkojen hajanaisuus siivitti myös monipuolisten koulutusmetodien käyttöönottoa. Henkilökunnasta lähes 70 prosenttia sai perehdytyksen Lifecare-työpöytään videokoulutuksissa. Osallistuminen videokoulutuksiin varmistettiin omavalvontasuunnitelmilla.

”Linjasimme, että kenenkään ei tarvitse lähteä erikseen koulutuksiin vaan perehdyttäminen tapahtuu mahdollisimman lähellä kunkin työntekijän omaa toimipistettä. Liikkuva koulutusluokka ja videokoulutukset osoittautuivat hyväksi yhdistelmäksi”, Salonen kertaa.

Lähes parin tunnin videokoulutuspaketti on pilkottu järjestelmän peruskoulutukseen, joka sisältää muun muassa opastuksen käyttäjän kotisivusta, työpöydän rakenteesta, asiakasvalinnasta sekä asiakkaan koosteesta. Peruskoulutusta tukee roolikohtaisesti jäsennellyt lisäkoulutukset. Myös uuden lääkityksen osalta kuvataan ja ohjeistetaan ennen käyttöönottoa kunkin ammattiryhmän vastuut ja tehtävät.

Käyttäjäryhmittäin luodut videot toimivat jatkossa muistin ja kertauksena tukena. Myös uusien käyttäjien, kuten sijaisten, perehdyttäminen on joustavaa monipuolisen videokoulutuksen ansiosta.

”Muutaman minuutin pituisiin kokonaisuuksiin on helppo palata, kun mieleen juolahtaa kysymyksiä järjestelmän toiminnallisuuksista”, Salonen toteaa.

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä