noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tyytyväiset käyttäjät Espoossa: Lifecare Camera on helppo oppia ja nopea käyttää

Lifecare Camera –järjestelmän käyttö laajenee Espoossa. Kokemukset olivat niin hyviä, että käyttäjäjoukkoa halutaan mahdollisimman pian laajentaa.

Petri Aavaluoto

Lead Product Manager, Tietoevry Care

Espoon kotihoito, suun terveydenhuolto, terveysasemat ja kotisairaala saavat käyttöönsä Tiedon Lifecare Camera –järjestelmän. Aiemmin Lifecare Camera oli käytössä 30 kotihoidon sairaanhoitajalla ja lähihoitajalla. Kokemukset olivat niin hyviä, että käyttäjiksi halutaan saada suurempi joukko mahdollisimman pian.

Sovellusasiantuntija Nina Tähkäpää Espoosta kertoo, että käyttäjien määrä kotihoidossa on jatkossa noin 300. Kotihoidon säännöllisten ja tilapäisten asiakkaiden määrä on noin 1 500. Jatkossa käyttö laajenee muihinkin toimintoihin.

”Syksyllä hoitajat ottivat asiakkaiden kotona kuvia muun muassa haavoista. Kuvat siirtyvät integraation kautta suoraan potilastietojärjestelmään eikä työntekijän tarvitse tallentaa niitä kännykkään. Se nopeuttaa työskentelyä huomattavasti”, Tähkäpää kertoo.

”Käyttö sinänsä on tosi helppoa ja nopeaa, koulutukseen käytetty aika oli vain puolisen tuntia. Kotihoidossa kaikilla on jo henkilökohtaiset puhelimet, joten laitehankintojakaan ei tarvita. Sovellus latautuu kaikkien puhelimeen automaattisesti keskitetyn sovellusjakelun kautta eli sitäkään ei käyttäjän tarvitse itse tehdä”, Tähkäpää kertoo.

Lifecare Camerassa käyttäjä voi toimia omalla potilastietojärjestelmän tunnuksellaan eikä käyttöön tarvita erillisiä tunnuksia. Työ nopeutuu, kun ei tarvita erillisiä kirjautumisia.

Visuaalinen aineisto tukee hoitoa

Käyttäjiltä saatu palaute järjestelmästä on ollut hyvin positiivista, uudistusta on odotettu ja kaivattu. Selkein parannus on ajan ja vaivan säästö, kun kameraa ei tarvitse kytkeä kaapelilla työasemaan ja hakea kuvia laitteelta manuaalisesti kuvien käsittely- ja tallennussovellukseen. Kuvia ei myöskään säilytetä puhelimissa, mikä on myös asiakkaan tietoturvan kannalta hyvä.

Kun kuva on lähetetty, hoitaja tekee lomakkeelle kirjauksen ja liittää kuvan siihen linkiksi. Jos hän haluaa siihen lääkärin konsultaatiota, hän voi lähettää viestin lääkärille vaikkapa jo asiakkaan luona ollessaan. Kuva siirtyy ilman viivettä ja lääkäri saa kuvan auki linkkiä klikkaamalla.

Tähkäpää kertoo, että toiveissa on saada Lifecare Cameraan pian myös videointimahdollisuus, joka onkin tulossa sovellukseen vuoden 2018 jälkimmäisellä puoliskolla. ”Esimerkiksi kuntouttavat lähihoitajat voisivat seurata oman asiakkaansa kehittymistä vaikkapa kävelyn tai puheen edistymisessä, ja aineisto olisi myös muiden hoitoon osallistuvien käytettävissä”, Tähkäpää mainitsee.

Tiedon kuvantamisratkaisuista vastaavan johtajan Joona Pylkäksen mukaan Lifecare Camera vastaa terveydenhuollon tiedonhallinnan tarpeisiin. Mobiiliratkaisu tukee visuaalisen tiedon jakamista. Järjestelmän kautta kuva-aineisto reititetään organisaation kuva-arkistoon ja kuvalinkkinä potilaskertomukseen.

”Teksti on rajoittunut media, ja se on usein tehoton ja virhealtis tapa kuvailla potilaan tilaan ja hoitotyötä. Hoidon dokumentointi kuvin tuo tähän parannusta. Lifecare Cameralla luotu visuaalinen aineisto liitetään osaksi potilaskertomusta, minkä ansiosta hoidon dokumentaatio on informatiivisempaa ja helpommin ymmärrettävää." Pylkäs kertoo.

"Kuvilla rikastettu potilaskertomus mahdollistaa informoidut päätökset, jotka johtavat parempaan hoitoon. Ratkaisun tietosuojaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Kaikki kommunikointi mobiililaitteen ja pilvipalvelun välillä on salattua, eikä mitään tietoja jää mobiililaitteelle tai pilvipalveluun tietojen tallennuksen jälkeen.”

Sovellusasiantuntija Nina Tähkäpää kertoo, että Lifecare Cameran käyttö Espoossa laajenee kotihoidossa ja lisäksi se otetaan käyttöön suun terveydenhuollossa, terveysasemilla ja kotisairaalassa.

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä