noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Innowacyjność zaczyna się od różnorodności

W Tietoevry zaufanie, szacunek, równość i różnorodność nie są pustymi hasłami, ale codzienną praktyką. Wierzymy, że to napędza innowacje, zwiększa efektywność pracy i prowadzi do sukcesu całej firmy.

25 czerwca 2024

Tajemnicze DEI(B) – czym jest i jak realizuje je Tietoevry?

Misją Tietoevry jest tworzenie kultury opartej na różnorodności, równych szansach i integracji. Chcemy by stworzone przez nas miejsce pracy było inspirujące. Postępujemy w myśl zasady DEIB – to akronim od słów: Diversity (Różnorodność), Equity (Równość, Sprawiedliwość), Inclusion (Włączenie, Inkluzywność) i Belonging (Przynależność). Doceniamy wszystkich naszych pracowników i stwarzamy warunki do równego rozwoju dla wszystkich, na każdym szczeblu kariery.

RÓŻNORODNOŚĆ odnosi się do różnic charakteryzujących każdego człowieka – w tym etnicznych, płciowych czy wiekowych i edukacyjnych. W trakcie procesów rekrutacyjnych zwracamy uwagę przede wszystkim na kompetencje kandydatów, znajomość konkretnych języków, narzędzi i rozwiązań, a także dotychczasowe doświadczenie zawodowe. Wszystkie cechy różnicujące mają drugorzędne znaczenie, jednak jak pokazuje nasze doświadczenie, są siłą napędową wielu projektów. Niejednorodna perspektywa naszych pracowników wzmacnia nie tylko kreatywność grupy, ale także jej efektywność.

Jakie inicjatywy podejmujemy na rzecz różnorodności?

 • Pod hasłem „Być Dziewczyną z IT” prowadzimy działania zachęcające dziewczęta i młode kobiety do wyboru ścieżki kariery związanej z technologiami informacyjnymi – przeprowadzamy warsztaty w szkołach, a w 2023 r. odbyła się nasza pierwsza konferencja BDzIT.
 • Dbamy o widoczną reprezentację kobiet we wszystkich zespołach i na stanowiskach managerskich. Dążymy do osiągnięcia co najmniej 40% kobiet w firmie do roku 2026.
 • Wspieramy reprezentację różnych narodowości i kultur wśród pracowników. Specjaliści zatrudnieni w Polsce, niemal codziennie współpracują z ekspertami z Australii, Chin, Finlandii, Indii czy Niemiec. Łącznie w Tietoevry pracuje 24 tys. osób pochodzących z ponad 20 różnych krajów.
 • Zatrudniamy pracowników niezależnie od wieku – doceniamy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, ale prowadzimy także nabór wśród osób dopiero wchodzących na rynek pracy, bądź takich, które pragną się przebranżowić.

Także wykształcenie kierunkowe ma drugorzędne znaczenie – wśród kierowników projektów, programistów i testerów Tietoevry są osoby z dyplomami kierunków takich jak technologia żywienia, anglistyka czy filozofia. Kluczowy dla nas jest nie dyplom, a umiejętności!

Tietoevry dba też o SPRAWIEDLIWE traktowanie i RÓWNE szanse dla każdego. Nie wpisujemy wszystkich w jeden szablon – zdajemy sobie sprawę z różnorodnych potrzeb pracowników, dlatego staramy się podchodzić do nich indywidualnie i, w miarę naszych możliwości, rozwijać talenty naszych specjalistów.

 • Zapewniamy pracownikom elastyczność zatrudnienia – w trybie zdalnym lub hybrydowym. Pozwala to na wykonywanie obowiązków w najdogodniejszym dla nich czasie (biorąc pod uwagę tzw. core hours), co jest szczególnie doceniane np. przez rodziców lub osoby nieneurotypowe.
 • Umożliwiamy mobilność wewnętrzną w strukturach koncernu dzięki zapewnieniu naszym specjalistom pracy w różnorodnych projektach i technologiach.
 • Monitorujemy struktury wynagrodzeń, aby zapewnić równe płace za równą pracę.

INKLUZYWNOŚĆ to tworzenie środowiska, w którym każdy czuje się mile widziany, szanowany i ceniony. Wierzymy, że wszyscy – bez względu na pochodzenie czy status społeczny – zasługujemy na szacunek. Tietoevry to bezpieczna, otwarta przestrzeń, w której wszyscy pracownicy są zachęcani do bycia sobą.

 • Nasi managerowie przeszli szkolenie na temat nieświadomych uprzedzeń (ang. bias), co pozwoliło uwrażliwić naszą społeczność na ewentualne krzywdzące zachowania.
 • W imię wspierania inkluzywności, wdrożyliśmy Diversity & Inclusion Charter, wspierającą antydyskryminacyjną politykę Tietoevry.
 • Tietoevry jest sygnatariuszem Karty Różnorodności Forum Odpowiedzialnego Biznesu. To zobowiązanie do działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności, a także spójności i równości społecznej.
 • Regularne badania zadowolenia oraz cykliczne ewaluacje pracowników pozwalają na stałą obserwację relacji w zespołach i wczesne wykrywanie potencjalnie krzywdzących sytuacji.

Wreszcie – z powyższych wynika PRZYNALEŻNOŚĆ, czyli poczucie wspólnoty, które sprawia, że ludzie CZUJĄ SIĘ integralną częścią naszej organizacji – wysłuchani, zauważeni, docenieni i zaopiekowani – co zwiększa satysfakcję z pracy, kreatywność i produktywność.

W Tietoevry wartości takie jak otwartość, zaufanie i różnorodność są integralną częścią naszej codziennej pracy i interakcji. Tworzenie otwartej, zróżnicowanej i włączającej kultury wymaga konkretnych działań i inspirowania przez dawanie przykładu. Wierzymy, że nawet niewielkie kroki mogą prowadzić do wielkich rezultatów.

Share on Facebook Tweet Share on LinkedIn