noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1 Play

Public 360° -moduulit

360°-tuoteperhe koostuu kahdesta päätuotteesta; Public 360° ja eArchive 360°. Tuotteet voidaan asentaa erikseen ja moduuleja voidaan lisätä toiminnallisuuden lisäämiseksi. Täältä löydät yleiskatsauksen kaikista asennettavista lisämoduuleistamme.

360°-lisämoduulit

Suosituimmat moduulit

360° Teams-integraatio

360°-integraatio MS Teamsin kanssa mahdollistaa Microsoft Teamsin asiakirjojen yhteiskäytön ja niiden tallennuksen 360°-palveluun samaan aikaan. Integroinnin avulla voit työskennellä asiakirjojen parissa Microsoft Teamsissa samalla,kun asiakirjat säilytetään turvallisesti 360°:ssa.

Microsoft Teamsista on mahdollista tallentaa uusia asiakirjoja ja muokata niitä 360°-palveluun. Versiohistoriaa ja kirjaamista käsitellään 360°:ssa tavalliseen tapaan. Kun asiakirja kuitataan ulos 360°-palvelusta, se myös lukitaan muokkausta varten Microsoft Teamsissa. Tässä tapauksessa tiedosto on mahdollista avata vain katselutilassa.

360° Process engine

360° Process Engine mahdollistaa työprosessin tuen suunnittelun 360°:ssa ennalta määriteltyjen ja automatisoitujen komponenttien avulla. Tällä tavalla organisaatiosi voi saada räätälöityjä prosesseja investoimatta ohjelmointiin tai monimutkaisiin konfiguraatioihin.

360° eManager

360º eManager on arvostettu sovellus niille käyttäjille, joiden on hyväksyttävä asiakirjoja ja työnkulkuja, tai käyttäjille, joiden on päästävä käsiksi 360º-palvelun tietoihin mobiililaitteistaan.

 

360°-integraatio MS Office -sovellusten kanssa

360°-integrointi MS Office -sovellusten kanssa mahdollistaa tiedostojen käsittelyn ilman paikallista 360° Office -apuohjelman asennusta ja paikallisesti asennettua Microsoft Officea.

Monet organisaatiot siirtävät ohjelmistonsa pilveen ja haluavat tehdä saman paikallisten Office-asennuksiensa kanssa. Käyttämällä 360°-integraatiota MS Office -sovellusten kanssa asiakkaat voivat luopua kalliista Microsoft Office -käyttöoikeuksista ja siirtyä edullisempiin pilvipohjaisiin Microsoft 365 -sovelluslisensseihin samalla kun he voivat työskennellä tiedostojen kanssa 360°:ssa.

360° Sign

360° Sign -moduulin avulla organisaatiosi voi allekirjoittaa sekä sisäisten että ulkoisten vastaanottajien asiakirjoja.

Allekirjoitettavat asiakirjat lähetetään 360°:sta 360° Sign -palveluun, jossa allekirjoittaja voi kirjautua sisään, lukea ja allekirjoittaa asiakirjoja. Kun asiakirja lähetetään allekirjoitettavaksi, vastaanottaja saa ilmoituksen sähköpostitse. Allekirjoittaminen onnistuu sekä mobiilisovelluksella että selaimilla.

360° Restricted mode

360° Restricted mode on uusi moduuli arkaluontoisten tietojen suojaamiseen, ja se korvaa vanhan 360° Secure zone -moduulin. Kun käytät tätä moduulia, lisäämme arkaluontoisiin tietoihin ylimääräisen "suojauskerroksen" ja poistamme toimintoja inhimillisten virheiden riskin minimoimiseksi.

360° eMeetings Prepare

360° eMeetings Prepare on moduuli, joka koostuu sovelluksesta, jolla hallitset kokouksiasi mobiililaitteilla, sekä integraation Public 360°:n ja sovelluksen välillä. Sovellus on avoin ulkoisille kokousten osallistujille, joten se on ihanteellinen sovellus komiteoiden, hallitusten ja neuvostojen virallisten kokousten osallistujille. Hallitus ja kokoukset siirretään Public 360°:sta 360° eMeetings Prepareen. Näin varmistetaan, että kaikki kokouksen osanottajat pääsevät jatkuvasti käsiksi kokouksen esityslistan ja kokouksen materiaalin uusimpiin versioihin, ja osallistujat voivat valmistautua kokouksiinsa täysin digitaalisesti.

360° SharePoint Connect

SharePoint on tehokas alusta, joka mahdollistaa dynaamisen yhteistyön sisäisten ja ulkoisten osallistujien kanssa. Yhdistämällä 360° SharePointiin lisäät ulkoisen sisällöntuotannon turvallisuutta ja hallintaa, mikä antaa sinulle synergiaa joustavasta yhteistyöstä huippuluokan dokumenttien hallinnan kanssa.

360° File Viewer

360° File Viewerilla voit katsella tiedostoja suoraan 360°-webbikäyttöliittymästä avaamatta siihen liittyvää ohjelmistoa.

360° Scanning

360° Scanning antaa organisaatiollesi tehokkaan tavan rekisteröidä suuria määriä saapuvaa postia (asiakirjoja).

Perusmoduulit

360° AD Sync Service

Organisaatioille, joissa on paljon työntekijöitä, jokaisen käyttäjän rekisteröiminen yhteyshenkilöksi manuaalisesti 360°:ssa olisi hyvin aikaa vievää. 360° Active Directory Sync voi tuoda yhteystietoja Active Directorysta (AD), ja se mahdollistaa myös erilaisten tietojen ylläpidon AD:ssa ja sen synkronoinnin 360°:n kanssa. AD:n organisaatioyksiköt ja yhteyshenkilöt on linkitetty osastoihin ja yhteyshenkilöihin, jotka on rekisteröity 360°:ssa tiedon siirtämistä AD:sta 360°:een varten. Synkronointi voidaan suorittaa manuaalisesti, jos niin halutaan, tai se voidaan määrittää toimimaan säännöllisin väliajoin ajoitettuna tehtävänä. AD Sync Service -moduuli on suunniteltu skaalautumaan ja toimimaan Azure AD:ssa kymmenientuhansien käyttäjien kanssa ja olemaan silti "responsiivinen" synkronointiviiveen suhteen.

360° Dispatch (sähköposti ja printti)

360° Dispatch on moduuli, joka automatisoi asiakirjojen viimeistelyn ja lähettämisen nimetyille vastaanottajille. Yksittäisten yhteyshenkilöiden ensisijainen toimituskanava tunnistetaan automaattisesti vastaanottajatietojen ja asennettujen kanavien perusteella. Moduuli varmistaa, että tiedosto lähetetään oikeassa toimitusmuodossa ja kirjaa samalla sekä lähetysajan että -tavan.

360° PDF Signing

360° PDF Signing on 360°-moduuli, joka voi lisätä digitaalisen allekirjoituksen/leiman PDF-tiedostoihin 360°:ssa.

360° PDF-allekirjoituksen avulla voit liittää PDF-dokumentteihin digitaalisen yrityssertifikaatin. PDF-tiedosto sisältää tiedot siitä, mikä yritys on allekirjoittanut asiakirjan, ja tiedot, jotka varmistavat, että on havaittavissa, jos joku on tehnyt tiedostoon muutoksia allekirjoituksen jälkeen.

360° Template Designer

360° Template Designia käytetään yhteyksien luomiseen 360°-metatietojen ja Microsoft Word Templates -sisällön ohjausten välille. Asiakirjan luonnin aikana 360° metatiedot linkitetään mallin kenttiin. Tallentamisen jälkeen mallin sisältöohjaimissa olevia arvoja voidaan käyttää metatietojen päivittämiseen 360°:ssa.

 

 

360° Format converter sis. Pixedit tai next generation -työkalun

Kun tiedostoja jaetaan ja arkistoidaan 360°:ssa, tiedostot tulee muuntaa lopulliseen kestävään ja yhteensopivaan muotoon. 360° Format Converter muuntaa tiedostot automaattisesti PDF/A-muotoon. 360° Format Converter voidaan määrittää jättämään pois kommentit, versiomerkit ja merkinnät seuratuista muutoksista tiedostoa muunnettaessa. Alkuperäistä asiakirjaa ei muuteta. 360° Format Converter voi myös muuntaa sähköpostit Microsoft Outlookista. Jos sähköpostit sisältävät liitteitä (tai kuvia), ne muunnetaan linkeiksi PDF-tiedostoon.

360° Archive Format Validator

360° Archive Format Validator (AFV) on palvelu, joka auttaa pitämään arkistosi kunnossa varmistamalla, että kaikki PDF-tiedostot ovat PDF/A-yhteensopivia. 360° Archive Format Validator (AFV)tarkastaa PDF-tiedostot ja määrittää, ovatko ne PDF/A-yhteensopivia vai eivät. Jos tiedosto on PDF/A, se merkitään "Ok". Jos tiedosto ei ole jo PDF/A, se muunnetaan tähän muotoon. Tämä auttaa varmistamaan, että kaikki arkistotiedostot (saapuvat ja lähtevät), jotka kuuluvat "suljettuihin" (journaloituihin, lähetettyihin) asiakirjoihin, muunnetaan PDF/A-muotoon. Arkiston muototarkistus voidaan myös määrittää tarvittaessa tarkastamaan ja muuttamaan versioasiakirjoja.

Hallitus ja kokousjohtaminen

360° Board & Council Manager (Public)

360° Board & Council Manager on kehitetty erityisesti organisaatioille, joissa suuri osa päätöksentekoprosessista tapahtuu hallitusten, neuvostojen ja valiokuntien virallisissa kokouksissa. Tapaukset voidaan valmistella ja esittää tapauskaaviolla asiakirjoineen ja liitteineen. Kokouksia voidaan suunnitella, kutsuja luoda, esityslistat laatia, ja päätöslauselmia voidaan seurata.

360° Decision tracking

360° Decision Tracking on tehokas työkalu sellaisten päätösten hallintaan, joita organisaatiossasi on seurattava. 360° Decision Trackingin avulla varmistat, että kokouspäätökset ja direktiivit seurataan 360°:ssa. Näin tehdyt päätökset delegoidaan ja toteutetaan asetetussa määräajassa.

Digitaalinen viestintä

360° Dispatch adapter: Suomi.fi (FI)

360° Dispatch adapter: Suomi.fi on valtion sääntelemä lähetyssovitin, joka mahdollistaa digitaalisen postin lähettämisen kansalaisille. Vastaanottajilla on oltava voimassa oleva henkilötunnus tai Y-tunnus digitaalisen postin vastaanottamista varten.

Läpinäkyvyys

360° Information act request

Tiedonvapauslaki sanoo, että jokaisella on oikeus hakea viranomaisen tuottamaa tai viranomaiselle lähetettyä ja asian käsittelyyn kuuluvaa tietoa tai asiakirjaa. Pyyntöjä tehdään yhä enemmän luoden painetta niitä käsitteleville organisaatioille.

360° Information Act Request -moduulin avulla organisaatiosi saa tukea koko asiakirjojen käyttöoikeuspyyntöjen käsittelyprosessin ajan.

360° Public Journal

360° Public Journal -sovelluksella voit poimia julkiseen käyttöön tarkoitettua tietoa 360°:sta standardoidussa muodossa ja julkaista tiedot julkisella Internet-sivustolla.

Asiakirjojen hallinta

360° Contract management

360º Contract Management -moduulin avulla organisaatiosi saa valmiiksi määritellyn sopimusarkiston, josta pääset suoraan käsiksi nykyisiin sopimuksiin sekä näet yleiskatsauksen oleellisista tiedoista, kuten päättymispäivistä, yhteystiedoista sekä täydellisestä asiakirja- ja tiedostohistoriasta. Moduulin avulla voit kerätä kaikki sopimushallintaprosessiin liittyvät tiedot, esimerkiksi neuvotteluprosessiin liittyvät tiedot ennen sopimuksen allekirjoittamista ja sopimuksen seurannan sen jälkeen.

360° Policy documents with document distribution

360º Policy Documents -moduulin avulla organisaatiosi saa parhaat käytännöt rutiinien, menettelyjen, lomakkeiden, käsikirjojen ja vastaavien asiakirjojen jäsentämiseen ja ylläpitämiseen. Tarkistustoiminnot sekä asiakirja- ja tiedostoloki takaavat tietojen täydellisen jäljitettävyyden. Voit olla varma, että työntekijöillesi esitetään aina asiaankuuluvat ja ajantasaiset versiot asiakirjakäytännöistäsi.

ePalvelut

360° eServices Connect

360° eServices Connect tarjoaa räätälöidyn API:n eService-alustojen integrointiin 360°:lla. Moduulin avulla asiakas voi integroida olemassa olevan sähköisen palvelualustan 360°:lla. Olemassa olevaa sähköistä palvelualustaa ylläpitää asiakas ja moduuli mahdollistaa suoran integroinnin eServicen standardoidun API:n ja siihen liittyvien 360-toimintojen, kuten oletusarvojen ja virtuaalisen metadatan, kautta.

Kolmannen osapuolen integrointityökalut

360° Third party integration tools

Integrointityökalut mahdollistavat 360°-palvelussa tietojen lähettämisen tai hakemisen ulkoisista järjestelmistä. 360° tarjoaa laajan valikoiman erittäin yksinkertaisista monimutkaisiin integrointityökaluihin. Jotkut työkaluista on suunniteltu käsittelemään tiettyjä datatarpeita, kun taas toiset ovat yleisempiä.

Power Automate Connector

Public 360° Power Automate Connector on helppokäyttöinen integrointityökalu, jonka avulla on mahdollista luoda yksinkertaisia ​​integraatioita sosiaaliseen mediaan ja verkkopalveluihin, kuten Twitteriin, Google Sheetsiin, Outlookiin ja OneDriveen.

Simple Integration Framework (SIF)

SIF on integrointikehys, joka helpottaa puhumista 360°-palvelussa.

 

 

Lisämoduulit

360° Template connect

360° Template Connect mahdollistaa 360°-asiakirjamallien luomisen käyttämällä kolmannen osapuolen työkalua. Tällaista työkalua käyttämällä yritykset voivat vähentää mallien määrää, mutta silti säilyttää oikean brändäyksen ja kaiken tarvittavan sisällön. Asiakkaan tulee tehdä erillinen sopimus kolmannen osapuolen palveluntarjoajan kanssa. Mallit suunnittelee yleensä asiakkaalle kolmas osapuoli.

360° Non-production environments

360° Non-production environments -moduuli antaa asiakkaillemme mahdollisuuden ostaa lisäympäristöjä tuotantoympäristön lisäksi käytettäväksi kehitystyössä, testauksessa jne.

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä