noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

 Tietoevryn taloudellisena tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa vuosittain 8–10 % ja yltää oikaistun liikevoittomarginaalin (EBITA) tasoon 15–16 % vuoteen 2025 mennessä. Tietoevryn liikevaihdon kasvua ja kannattavuutta koskeva tavoite on koostettu liiketoiminta-alueiden tavoitteista.

Toimialakohtaiset ohjelmistoratkaisut ja datakeskeiset kehitys- ja konsultointipalvelut (yhdistetty): 12–14 %:n kasvu ja 17–19 %:n oikaistu liikevoitto (EBITA)

 

 

 

Vuotuinen kasvu1) vuoteen 2025 mennessä

Oikaistu2) EBITA vuoteen 2025 mennessä

Tietoevry Create

14–16 %

14–16 %

Tietoevry Banking

10–12 %

16–18 %

Tietoevry Care

12–14 %

28–30 %

Tietoevry Industry

8–10 %

20–22 %


Jatkuvat palvelut ja transformaatio (yhdistetty): 1–3 %:n kasvu ja 9–11 %:n oikaistu liikevoitto (EBITA)

 

 

Vuotuinen kasvu1) vuoteen 2025 mennessä

Oikais EBITA vuoteen 2025 mennessä

Tietoevry Transform

2–4 %

10–12 %

Tietoevry Connect

1–3 %

8–10 %


1) 
Pääasiassa orgaanista, oikaistu valuuttakurssien vaikutuksilla

2) Oikaisuerät sisältävät uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset sekä muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Lisäksi seuraavat ovat osa yhtiön taloudellisia tavoitteita:

· Nettovelka/EBITDA säilytetään välillä 1–2

· Osinkoja kasvatetaan vuosittain.

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä