noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Kursen genomförs nu på distans

Med anledning av rådande situation gällande covid-19 pandemin genomförs nu PPS Styrgrupp och beställare på distans.

Kursen genomförs under en dag och är lärarledd. I kursen kombineras seminarier och gruppövningar. Allt genomförs interaktivt med hjälp av vår lärplattform co-learning och videomötesverktyg.

Kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer.
Läs mer om våra distansutbildningar

 

PPS Styrgrupp och beställare

Hur engagerad är styrgruppen?
Är styrgruppen där för att säkerställa ett lyckat projekt?
Är styrgrupp och beställare tydliga ambassadörer för projektet?

Engagemang och ledarskap är nycklar för att lyckas med ditt styrgruppsarbete. Som styrgruppsmedlem och beställare måste du kunna tydliggöra effektmålet och förklara hur de bidrar till de strategiska målen i din organisation. Du hanterar både projektet, verksamheten och det förändringsarbete som krävs för att nå effektmålet. Detta kräver ett bra samarbete med både projektledning och verksamhet. PPS Styrgrupp och beställare ger dig verktyg och inspiration för att ge både projektet och verksamheten de bästa förutsättningarna att lyckas.

Har du redan bestämt dig för denna kurs?

Se kursschema och boka din plats

 

Innehåll

 • Översikt av projekt och program 
 • Styrgrupp, projekt
 • Beslutspunkter
 • Bedöma initiativ och initiera projekt
 • Organisera effektstyrningen
 • Affär och projekt
 • Välja strategi, styrgrupp
 • Granska projektplan
 • Stödja projektet
 • Hantera ändringar
 • Avveckla

Mål

Efter kursen har du kunskap om:

 • synsätt och struktur i PPS-modellen
 • sambandet mellan verksamhetens mål och projektet, effektstyrning
 • rollerna beställare, projektägare och styrgrupp
 • styrgruppens sammansättning, ansvar och beslut
 • samspelet mellan beställare, projektägare, styrgrupp och projektledning
 • hur du hittar och använder stödet i PPS-modellen

Läs fler kursrecensioner

 

Målgrupp
Personer som ska arbeta som beställare eller styrgruppsmedlemmar.

Förkunskaper
Förkunskaper om projekthantering underlättar, men är inget krav.

Genomförande
Kursen genomförs med genomgångar av färdigheter varvat med grupparbeten, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Omfattning i tid
En dag

Se kursschema och boka din plats

 

Kursen kan även genomföras verksamhetsinternt

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn